Poslednjih decenija skoro trećinu svih ljudskih žrtava prirodnih katastrofa u svetu čine žrtve poplava, a materijalne štete se mjere desetinama milijardi dolara. Činjenica da se učestalost poplava povećava, a porast šteta intenzivira, objašnjava se klimatskim promjenama, urbanizacijom i uticajem drugih prirodnih i antropogenih faktora. Činjenica je i to da sve više raste i zainteresovanost javnosti da bude informisana o riziku od poplava i o mjerama za upravljanje poplavama.

Rizik od poplava predstavlja verovatnoću pojave štete na ugroženom području. Komponente rizika su dakle, vjerovatnoća pojave (kao indikator uzroka) i materijalna šteta (kao indikator posljedice). Za kvantifikaciju rizika od poplava koristi se očekivana godišnja šteta.

Analiza potencijalnog rizika od poplava i njegovo kartiranje predstavlja najvažniju stručnu aktivnost u okviru neinvesticionih mjera zaštite od poplava. Ova mjera je usmjerena ne samo u pravcu efikasnog i održivog upravljanja poplavama, već i razvoju opšte svijesti o tome da je rizik od plavljenja neizbježan i da poznato načelo „živeti sa poplavama“ nije puka fraza, već realan koncept koji mora biti prihvaćen u javnosti.

 Dokument Preuzmi 
Generalni plan odbrane od poplava u 2016.g.  Download 

 

 

 Preliminarna procjena rizika od poplava na području RS link  

 

Poplave 2014.g.

Poplave2014011

 

 

PROJEKAT "HIDROLOŠKA STANJE I PROGNOZA NA SLIVU UNE I SANE U REPUBLICKI SRPSKOJ"

LINK 

Hidrološka prognoza Sana Una

 

Napomena: Prognoza je trenutno u fazi testiranja, podaci nisu relevantni za korištenje..

 

 

 

 

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 10 posjetilaca i nema članova online