Pregled izdatih vodnih akata od 01.01.2013. godine

 

Ред .

КОРИСНИК

ОПШТИНА - ГРАД

ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

ДЈЕЛАТНОСТ

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

РОК ВАЖЕЊА

190

'Нора пласт'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1094-1/13 од 26.04.2013

производња пвц амбалаже и складиште

 

30.04.2015

187

'Дујаковић'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1095-1/13 од 25.04.2013

клаоница пилића

 

30.06.2016

1107

'Гасбетон Целкон'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1342-2/13 од 25.09.2013

производња грађевинских елемената

   

367

'Гас петрол'' доо Мркоњић Град

Бања Лука

01/3-ВА.2-1405-1/13  од 30.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2016

74

'Чистоћа'' ад

Бања Лука

01/3-ВА.2-163-1/13  од  06.03.2013

пословни комлекс

 

31.03.2016

100

'Хемофарм'' д.о.о. Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-164-1/13 од 21.03.2013

производња фармацеутских производа

 

31.12.2015

500

'Творница опекарских производа'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1965-1/13 од 19.06.2013

производња производа од опекарске глине

 

30.06.2016

502

Пејаковић Душан, Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2292-1/13 од 20.06.2013

стамбено-пословни објекат

 

30.06.2014

107

'Необас'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-262-1/13 од 28.03.2013

аутобусна станица

 

31.03.2015

552

'Енмон'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2696-1/13 од 02.07.2013

пословни објекат у Рамићима

 

31.07.2014

723

'Дрворез'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2713-1/13 од  01.08.2013

пилана

 

31.07.2016

117

'Бањалучка пивара'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-306-1/13 од 04.04.2013

производња пива

 

28.02.2014

768

'Пут'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-3068-1/13 од 08.08.2013

асфалтна база, бетонара и каменолом

 

30.06.2017

885

'нестро петрол'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-3399-1/13 од 22.08.2013

гасно постројење уз бензинску пумпу

 

31.12.2018

940

'Г - Петрол'' доо Сарајево

Бања Лука

01/3-ВА.2-3982-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

30.09.2018

77

'Козара путеви'' БањаЛука

Бања Лука

01/3-ВА.2-404-1/13 од 13.03.2013

каменолом

 

31.03.2016

19

'Јелшинград ливар'' Ливница челика ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-5039-2/12 од 22.02.2013

фабрика за производњу одливака од челика

 

31.12.2013

915

Центар за развој и унапређење села, Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-790-1/13 од 29.08.2013

водоводни систем Верићи

 

31.8.2016

332

'ДЛД Петрол'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-951-1/13 од 27.05.2013

бензинска станица у Буквалеку

 

31.05.2016

401

'Мивас милк'' доо Берковићи

Берковићи

01/3-ВА.5-2133/13 од 03.06.2013

стаја за музне краве

 

01.02.2016

439

'Роган'' доо Требиње

Берковићи

01/3-ВА.5-2226/13 од 06.06.2013

клаоница

 

05.12.2013

1051

'Компанија Милојевић Гиље -гас''  доо Љељенча

Бијељина

01/3-4185-1/13 од 12.09.2013

производња и складиште ацетилена

 

12.09.2018

206

'ПНП Јанковић'' доо Цапарде

Бијељина

01/3-ВА.1-1046-1/13 од 07.05.2013

аутосервис и аутопраоница

 

07.05.2016

411

'Ловац'' пз Модран

Бијељина

01/3-ВА.1-1064-3/13 од 04.06.2013

производња и прерада меса

 

04.06.2014

456

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-1085-1/13 од 10.06.2013

бензинска станица ''Бијељина 3''

 

10.12.2013

464

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-1085-1/13 од 10.06.2013

бензинска станица Јања

 

10.06.2018

446

'Мајолка'' СЗМР

Бијељина

01/3-ВА.1-1152-1/13 од 07.06.2013

производња и обрада меса

 

07.06.2015

460

'Стојановић и син'' доо Рухотина

Бијељина

01/3-ВА.1-1152-1/13 од 10.06.2013

млин и мјешаона сточне хране

 

10.06.2016

225

'Нешковић'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1248-1/13 од 13.05.2013

бензинска станица и технички преглед возила

 

13.05.2016

233

УР Пансион ''Има дана'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1251-1/13 од 14.05.2013

пансион

 

14.05.2018

458

'Меридијана'' доо Г.Бродац

Бијељина

01/3-ВА.1-1295-3/13 од 10.06.2014

произ. Објекат љуштилица 2

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

457

'Меридијана'' доо Г.Бродац

Бијељина

01/3-ВА.1-1296-3/13 од 10.06.2013

произ. Објекат љуштилица 1

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

484

'Слобомир'' ад Слобомир

Бијељина

01/3-ВА.1-1508-1/13 од 14.06.2013

постројење за пречишћавање отпадних вода

   

406

'Unicreditleasing'' доо Сарајево

Бијељина

01/3-ВА.1-1537-1/13 од 04.06.2013

трговински центар ТОМ

 

04.06.2018

443

'Медаљон промет'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1640-1/13 од 06.06.2013

трговачки и складишни простор

 

04.12.2014

773

'Интерлигнум'' доо Теслић

Бијељина

01/3-ВА.1-1653-3/13 од 08.08.2013

продајни салон намјештаја са магацинским простором

 

08.02.2014

454

Витомир Илинка, Београд и Turn key project'' Г.Црњелово

Бијељина

01/3-ВА.1-1663-1/13 од 07.06.2013

соларно поље

 

07.06.2015

445

'ЕУРО ТИМБЕР'' доо Којчиновац

Бијељина

01/3-ВА.1-1741-1/13 од 07.06.2013

прерада дрвета

 

07.06.2016

487

'Бијељина пут'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1827-1/13 од 14.06.2013

сепарација шљунка и пијеска

 

14.06.2014

461

'МГ Стевановић'' доо Љељенча

Бијељина

01/3-ВА.1-1870-1/13 од 10.06.2013

обрада камена

 

10.06.2016

444

'HY-POWER FLEXOMATIC'' доо Љељенча

Бијељина

01/3-ВА.1-2072-1/13 од 07.06.2013

машинска обрада и израда хидрауличких цријева

 

07.06.2016

681

'ФИС'' доо Витез

Бијељина

01/3-ВА.1-2151-1/13 од 30.07.2013

трговински центар ФИС

 

30.07.2018

455

'Баџе'' зр брента, Главичице

Бијељина

01/3-ВА.1-2152-1/13 од 07.06.2013

прерада дрвета

 

07.06.2016

468

'Милкус'' доо Пале

Бијељина

01/3-ВА.1-2225-1/13 од 11.06.2013

секундарне сировине - плато за складиштење

 

11.06.2016

23

'Тигар комерц'' д.о.о. Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-244-1/13 од 25.02.2013

пословни објекат складиште

 

22.02.2016

495

Митровић Срећко, Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-2494-2/13 од 18.06.2013

апотека

   

642

'Шумапром - комерц'' доо Дворови

Бијељина

01/3-ВА.1-2593-1/13 од 23.07.2013

стамбено пословни објекат

 

22.07.2018

608

Жарко Трифунчевић, Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-2608-2/13 од 17.07.2013

вишепородични стамбено пословни

 

17.07.2016

750

'Сервис Бурић'' доо Јања

Бијељина

01/3-ВА.1-2632-1/13 од 07.08.2013

аутосервис са пратећим садржајима

   

12

'Нешковић'' д.о.о.Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-267-1/13 од 22.02.2013

бензинска станица

   

48

'С Пласт'' з.р. Г.Магнојевићи

Бијељина

01/3-ВА.1-297-1/13 од 28.02.2013

производња пвц врећица

 

01.03.2018

309

ПИ '' САВА СЕМБЕРИЈА'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3/13 од 21.05.2013

прерада воћа и поврћа

 

21.05.2014

653

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-3097-1/13 од 25.07.2013

обилазни пут - трећа фаза

 

25.07.2016

771

'Ерић-М'' доо Даздарево

Бијељина

01/3-ВА.1-3124-1/13 од 08.08.2013

прерада дрвета

 

08.08.2014

70

Ђурић Марица, Модран

Бијељина

01/3-ВА.1-317-1/13 од 07.03.2013

пословни објекат

 

07.03.2016

83

Мијатовић Зоран Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-318-1/13 од 14.03.2013

аутосервис

 

14.3.2014

84

'JOVIX'' д.о.о. Батковићи

Бијељина

01/3-ВА.1-335-1/13 од 14.03.2013

импрегнација дрвета

 

14.3.2014

63

'Електро Бијељина'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-338/13 од 05.03.2013

подземни каблови

 

05.03.2016

69

'Електро Бијељина'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-339/13 од 06.03.2013

надземни кабловски вод

 

06.03.2016

752

'Сунчана долина'' бар на отвореном, Г.Црњелово

Бијељина

01/3-ВА.1-3485-1/13 од 07.08.2013

базени - пословно угоститељски објекат

 

07.08.2016

79

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-350-1/13 од 12.03.2013

бензинска станица

 

12.03.2018

80

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-353-1/13 од 12.03.2013

бензинска станица

 

12.03.2018.

81

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-354-1/13 од 13.03.2013

бензинска станица

 

13.3.2018

82

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-355-1/13 од 13.03.2013

бензинска станица

 

13.3.2018

44

'Институт за воде'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-357-1/13 од 28.02.2013

лабораторија у ст.пословном објекту

 

27.02.2016

1052

'Мега дрво'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3587-1/13 од 12.09.2013

прерада дрвета

 

12.09.2014

787

'Бијељина пут'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3734-1/13 од 12.08.2013

бензинска станица

 

12.08.2016

788

Гајић Радојка, Патковача

Бијељина

01/3-ВА.1-3749-1/13 од 12.08.2013

пословни објекат-реконструкција

 

12.08.2016

397

'Ледер'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-381-5/13 од 03.06.2013

производња и прерада меса и израда производа од меса

 

03.06.2014

971

ЗКР ''Манојловић'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3900-1/13 од 06.09.2013

каменорезачка радионица

 

6.9.2016

989

Град Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3916-1/13 од 09.09.2013

водоводни систем ''сјеверни прстен''

 

09.09.2016

907

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Бијељина

01/3-ВА.1-3953-1/13 од 27.08.2013

бензинска станица

 

27.08.2018

970

ЗВР ''Кристал'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-4105-1/13 од 06.09.2013

вулканизерска радња

 

6.9.2016

1011

'ICM'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-4150-1/13 бод 12.09.2013

пословно -стамбени објекат

 

12.09.2016

111

'Еурометал'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-497-1/13 од 01.04.2013

магацин и канцеларијски простор

 

01.04.2014

131

'Водовод и канализација'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-50-1/13 од 14.03.2013

водоснабдијевање систем

 

14.03.2016

136

'Rimax invest''  доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-932-2/13 од 17.04.2013

стамбено-пословни објекат

 

17.04.2016

138

'Тимко'' доо Брчко

Бијељина

01/3-ВА.1-960-2/13 од 19.04.2013

ауто салон и ауто сервис у Бијељини

 

17.04.2017

132

Јовичић Бранислав

Бијељина

01/3-ВА.1-961-2/13 од 15.04.2013

производни објекат -машинска обрада метала

 

15.04.2016

137

'БМД'' доо Јања

Бијељина

01/3-ВА.1-993-2/13 од 17.04.2013

технички преглед возила

 

17.04.2018

609

'Трифунчевић'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.3-ВА.1-2609-2/13 од 17.07.2013

вишепородични стамбено пословни

 

17.7.2016

528

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Билећа

01/3-ВА.3-2731/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.12.2013

587

'Шибалија'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3076/13 од 11.07.2013

клаоница комунална

 

11.07.2015

596

'Ник-пром'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3123/13 од 15.07.2013

складиштење и промет сирове коже

 

15.07.2014

724

'Пађени'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3364-1/13 од 02.08.2013

мљекара

 

02.08.2014

912

'Братић комерц'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3368-1/13 од 28.08.2013

фарма за тов и узгој прасади

 

28.08.2014

910

'Зрак'' ад Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3617-1/13 од 28.08.2013

машинска обрада метала

 

28.08.2015

40

'Golden fish'' доо Билећа

Билећа

12/8-05-77-1/13 од 27.02.2013

рибњак

 

27.02.2014

655

'Аленко комерц'' доо OIL Armin, подружница Братунац

Братунац

01/3-ВА.1-3209-1/13 од 25.07.2013

бензинска станица

 

25.07.2016

987

'МВД'' доо Братунац

Братунац

01/3-ВА.1-4026-1/13 од 09.09.2013

бетонара и сепарација шљунка

 

09.09.2014

87

'Рибарство'' д.о.о.

Брод

01/3-ВА.1-5106-1/13 од 15.03.2013

рибњак

 

15.03.2014

116

'Рафинерија нафте Брод'' ад

Брод

01/3-ВА.4-829-2/13 од 02.04.2013

цијевни мост

 

09.06.2014

867

'Привредни препород'' доо Бања Лука, ПЈ ''Терпентин-препород'' Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-2255-1/13 од 21.08.2013

производња боја , лакова и вјештачких везива

 

21.08.2014

421

'Деми'' доо Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-419-1/13 од 05.06.2013

бетонара у Пијавицама

 

05.06.2016

1079

ЈУ Рехабилитациони центар ''Вилина влас''  Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-4431-1/13 од 19.09.2013

бањско рехабилитациони центар

 

19.09.2014

780

'Вилина влас'' ЈУРЦ, Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-819-2/13 од 09.08.2013

хотел Вилина Влас

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

674

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Гацко

01/3-ВА.1-3351-1/13 од 30.07.2013

клизиште Чемерно- трајно рјешење

 

30.07.2014

527

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Гацко

01/3-ВА.3-2732/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

728

'Југопревоз - Гацко'' ад Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2139-1/13 од 02.08.2013

аутосервисса пратећим садржајима

 

02.02.2014

640

ЈП ''Водовод'' ад Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2140-2/13 од 23.07.2013

систем водоснабдијевања

 

23.07.2015

449

'Сафир'' ДОО Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2290/13 од 07.06.2013

површински коп - кречњака

 

07.06.2014

1084

'Антикорозија'' доо Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2501-2/13 од 20.09.2013

управна зграда и помоћни објекти

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

630

'Нова Дипо'' доо Горњи Подградци

Градишка

01/3-ВА.2-1341-1/13 од 19.07.2013

творница масивног намјештаја

 

31.07.2014

800

'Топ Фарм'' доо Нова Топола

Градишка

01/3-ВА.2-2694-1/13 од 14.08.2013

фарма свиња у Новој Тополи

 

30.06.2016

705

'Секундарац'' доо Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-2765-1/13 од 01.08.2013

ливница са складиштем

 

31.07.2016

943

'ОКТМ'' доо Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-3720-1/13 од 04.09.2013

бензинска станица

 

30.09.2016

976

'Брчко Гас'' доо Брчко

Градишка

01/3-ВА.2-4227-1/13 од 06.09.2013

бензинска станица

 

30.9.2015

194

'Јелшинград'' ад Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-791-1/13 од 29.04.2013

творница стројева, уређаја и алата

 

30.04.2015

218

'Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Дервента

01/3-ВА.4-1478-2/13 од 10.05.2013

кружна раскрсница

   

651

'Vento Shoes 216'' доо Дервента

Дервента

01/3-ВА.4-2158-2/13 од 24.07.2013

производња обуће

 

30.09.2016

219

'Вукајловић'' доо Станари

Добој

01/3-ВА.4-1164-2/13 од 10.05.2013

точионица ТНГ

 

13.05.2016

403

'Ода петрол'' доо Добој

Добој

01/3-ВА.4-2019-2/13 од 03.06.2013

бензинска станица

 

27.03.2015

561

'Нешковић'' доо Бијељина

Добој

01/3-ВА.4-2833-2/13 од 05.07.2013

бензинска станица

 

05.07.2018

113

'Татић'' доо Осјечани

Добој

01/3-ВА.4-287-2/13 од 01.04.2013

производња алуминијум сулфата

 

01.04.2014

52

'Ауторад-Радић'' Добој

Добој

01/3-ВА.4-33-2/13 од 01.03.2013

аутопраоница и вулканизерска радња

 

01.03.2016

909

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Добој

01/3-ВА.4-3943-2/13 од 28.08.2013

бензинска станица

 

28.08.2018

772

Пејић Петар, Д.Жабари

Доњи Жабари

01/3-ВА.1-3585-1/13 од 08.08.2013

стамбено пословни- угоститељска дјелатност

 

08.08.2016

412

'Пеми'' ЗЗ Ђевање

Зворник

01/3-ВА.1-1307-3/13 од 04.06.2013

прерада дрвета

 

04.06.2014.

288

'МИМ Комерц'' доо Челопек

Зворник

01/3-ВА.1-1308-1/13 од 20.05.2013

прерада дрвета

 

20.05.2016

47

'Алфа кар'' сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-136-1/13  од 28.02.2013

аутопраоница аутоматска

 

28.02.2016

10

'Нешковић'' д.о.о. Бијељина

Зворник

01/3-ВА.1-144-1/13 од 22.02.2013

бензинска станица у Зворнику

 

22.02.2018

38

'Дрина бенз'' д.о.о.

Зворник

01/3-ВА.1-197-1/13 од 28.02.2013

бензинска станица

 

28.02.2016

1134

'Алумина'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-2398-1/13 од 30.09.2013

производња глинице у Каракају

 

30.09.2014

56

'Херцеговина оил'' Требиње

Зворник

01/3-ВА.1-269-1/13 од 04.03.2013

бензинска станица

 

04.03.2018

57

'petrol BH OIL Company'' Сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-315-1/13 од 04.03.2013

бензинска станице

 

04.03.2018

59

'petrol BH OIL Company'' Сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-316-1/13 од 04.03.2013

бензинска станица

 

04.03.2018

691

'Воћар промет'' доо Калесија

Зворник

01/3-ВА.1-3219-1/13 од 31.07.2013

прерада воћа и поврћа

 

31.07.2014

900

'ЗО-ЖИ'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-3576-1/13 од 26.08.2013

хала са портирском кућицом

 

26.08.2016

1065

'Хемос импрегнација'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-3735-1/13 од 27.08.2013

импрегнација дрвета

 

27.08.2014

471

'Енерголинија'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-421-3/13 од 12.06.2013

складиште угља и реконструисане котлове

 

12.06.2014

25

'Бирач'' фабрика глинице ад Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-4407-3/13 од 25.02.2013

производња глинице

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

892

'Илиџапутеви'' Источна Илиџа

Источна Илиџа

01/3-ВА.1-2344-1/13 од 23.08.2013

производња асфалта

 

23.08.2016

1115

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Источни Стари Град

01/3-ВА.1-2879-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

192

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-1082/13 од  29.04.2013

бензинска станица Лукавица

 

29.10.2013

779

'Топлик'' сур Рибњак, Источно Ново Сарајево

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-147-3/13 од 09.08.2013

рибњак и ресторан

 

09.08.2016

840

'Рудинг'' доо Источно Сарајево

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-1795-1/13 од 20.08.2013

бензинска станица

 

20.08.2018

308

'Пајић Пром'' доо Источно Сарајево

Источно Сарајево

01/3-ВА.1-381-1/13 од 21.05.2013

производња и прерада меса и израда производа од меса

 

21.05.2014

1096

'Taubinger Elektrik''  доо Фоча

Калиновик

01/3-ВА.1-2156-1/13 од 24.09.2013

МХЕ ''Б 5А''  на Бистрици

 

24.09.2015

433

ЈКП ''Градина'' Калиновик

Калиновик

01/3-ВА.5-2228/13 од 06.06.2013

водоснабдијевање

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

729

'Блонди'' доо Калиновик

Калиновик

01/3-ВА.5-3620-1/13 од 02.08.2013

бензинска станица

 

2.2.2014

1048

'ЕХЕ''доо Бања Лука

Кнежево, Добретић

01/3-ВА.2-3267-1/13 од 16.09.2013

МХЕ ''Новаковићи''

 

30.09.2015

405

'Бекон'' ортачка радња

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-2068-1/13 од 03.06.2013

погон за клање папкара

 

31.12.2017

660

'Латиновић'' доо Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-2606-1/13 од 26.07.2013

бензинска станица са пратећим садржајем

   

97

'Мљечаница'' Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-290-1/13 од 21.03.2013

болничко лијечење са стационаром

 

31.12.2014

123

'Козара Дрво'' доо Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-295-1/13 од 05.04.2013

прерада дрвета

 

31.12.2015

151

'Слога'' доо

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-739-1/13 од 22.04.2013

производња асфалтне масе и интерна бензин. станица

 

31.12.2017

152

'Слога'' доо

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-740-1/13 од 22.04.2013

површински коп камена ''Маглајци''

 

31.12.2017

213

'ZEPTER INTERNATIONAL KD'' доо К.Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-913-1/13 од 08.05.2013

производња и полирање посуђа

 

31.12.2017

751

'Лука'' ад Бања Лука

Котор Варош

01/3-ВА.2-1683-3/13 од 07.08.2013

рибњак пастрмке

 

30.06.2016

632

'Елинг МХЕ'' доо Теслић

Котор Варош

01/3-ВА.2-2425-1/13 од 19.07.2013

МХЕ ''Дивич'' на Врбањи

 

31.07.2016

1059

'Елинг Рибарство'' доо Теслић

Котор Варош

01/3-ВА.2-261-3/13 од 17.09.2013

рибњак за узгој и производњу пастрмке

 

30.06.2016

1062

'Примула'' доо Котор Варош

Котор Варош

01/3-ВА.2-3495-2/13 од 18.09.2013

пилана и привремени пословни објекат

 

28.02.2015

201

'Ушће промет'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-1177-1/13 од 30.04.2013

сепарација шљунка

 

30.04.2014

369

'Супер петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-1424-1/13 од 30.05.2013

мотел са пратећим садржајем

 

31.05.2018

62

'Агрошпед'' доо В.Блашко

Лакташи

01/3-ВА.2-160-1/13 од 05.03.2013

сервис моторних возила

 

31.03.2016

45

'Браварија пиле'' доо Трн

Лакташи

01/3-ВА.2-16-1/12 од 28.02.2013

браварски радови посл.објекат

 

31.3.2015

591

'Тулумовић'' МИ,  Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-1729-1/13 од 12.07.2013

клаоница и прерада меса и израда месних производа

 

30.06.2014

60

'Путеви РС'' БЛ

Лакташи

01/3-ВА.2-217-1/13 од 04.03.2013

мост

 

31.03.2018

11

'Марбо'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-23-2/13 од 22.02.2013

фабрика за прераду кромпира

 

31.01.2014

497

'Перутнина Птуј БХ'' доо Бреза

Лакташи

01/3-ВА.2-2381-1/13 од 19.06.2013

складиште прехрамбених производа

 

30.06.2014

61

'Еуромодус'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-324-1/13 од 04.03.2013

сервис путничких возила

 

31.10.2014

673

'Кестен'' доо Витез

Лакташи

01/3-ВА.2-3269-1/13 од 30.07.2013

трговина намјештаја

 

31.07.2016

707

'Delhaize BH'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-3270-1/13 од 01.08.2013

Лакташи

 

31.07.2016

997

'Глига Комерц'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-3633-1/13 од 10.09.2013

пунионица пропан бутан гаса, бензинска станица

 

30.09.2015

938

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-4121-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

31.03.2014

939

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-4122-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

31.03.2014

18

Техносинт доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-5013-2/12 од 22.02.2013

промет уљима и мазивима

 

31.12.2015

181

'Интернационални дијализа центар''

Лакташи

01/3-ВА.2-628-1/13 од 25.04.2013

здравство- центар за хемодијализу

 

30.06.2015

228

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Лопаре

01/3-ВА.1-1086/13 од 13.05.2013

бензинска станица

 

13.05.2016

1049

ЈКП ''Екоком'' Лопаре

Лопаре

01/3-ВА.1-2500-1/13 од 03.09.2013

водоснабдијевање- систем

 

03.09.2014

531

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Љубиње

01/3-ВА.3-2733/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

400

'Кока продукт'' доо Љубиње

Љубиње

01/3-ВА.5-2132/13 од 03.06.2013

фарма кока носиља

 

29.05.2014

948

'Боксит'' ад Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-4030-1/13 од 03.09.2013

фарма за узгој  пиленки

 

03.09.2016

135

'Фабрика кока носиља'' Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-4932-2/13 од 16.04.2013

фарма кока носиља у Вукшић пољу

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

620

'Саматини'' доо Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-598-3/13 од 18.07.2013

прерада дрвета

 

18.1.2014

98

'Слобопром'' Лончари

Модрича

01/3-ВА.4-11-2/13 од 21.03.2013

робна кућа

 

20.03.2018

231

'Оптима бенз'' доо Модрича

Модрича

01/3-ВА.4-408-4/13 од 13.05.2013

бензинска пумпа

 

13.05.2016

1067

Шарчевић Владо, Ботајница

Модрича

01/3-ВА.4-4285-2/13 од 18.09.2013

салон намјештаја

 

18.09.2014

227

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Мркоњић Град

01/3-ВА.2-1593-1/13 од 13.05.2013

бензинска станица на Балкани

 

31.05.2014

479

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Мркоњић Град

01/3-ВА.2-1596-1/13 од 14.06.2013

бензинска станица

 

30.06.2016

526

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Невесиње

01/3-ВА.3-2734/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

538

'Гартен'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-1249-1/13 од 01.07.2013

фабрика бетона

 

01.07.2014

434

'Браћа Милановић'' ТП Гацко

Невесиње

01/3-ВА.5-2229/13 од 06.06.2013

клаоница

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

667

'Дангло'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-2637-1/13 од 29.07.2013

мљекара

 

29.07.2014

1131

Ресторан ''Београд'' НевесињеНевесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-3479-2/13 од 30.09.2013

ресторан за послуживање

 

30.03.2014

1078

Клаоница ''Браћа Милановић'' Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-3480-1/13 од 19.09.2013

клаоница са шталом

   

924

'Пилана и намјештај'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-4146/13 од 30.08.2013

прерада дрвета

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

361

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Нова Топола

01/3-ВА.2-1595-1/13 од 29.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2016

196

'АПИС'' доо Нови Град

Нови Град

01/3-ВА.3-1044-1/13 од 29.04.2013

производња дрвене амбалаже - кошница

 

31.12.2017

95

'Дејановић продукт'' доо Костајница

Нови Град

01/3-ВА.3-292-1/13 од 21.03.2013

бензинска станица

 

16.02.2014

895

'Козарапревоз П.С.'' доо Нови Град

Нови Град

01/3-ВА.3-3999-1/13 од 26.08.2013

аутобусна станица са пратећим садржајем

 

31.12.2016

413

'HIP - EX'' доо Ново Горажде

Ново Горажде

01/3-ВА.1-1496-1/13 од 04.06.2013

хладњача

 

04.06.2016

207

'ПНП Јанковић'' доо Цапарде

Осмаци

01/3-ВА.1-506-1/13 од 07.05.2013

протектирање ауто гума и складиштење

 

07.05.2016

612

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Пале

01/3-ВА.1-1083-3/13 од 17.07.2013

бензинска станица

 

17.07.2018

424

Општина Пале

Пале

01/3-ВА.1-1639-1/13 од 06.06.2013

вањско уређење, спортско пословни центар Пале

 

06.06.2016

383

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Пале

01/3-ВА.1-2067-1/13 од 31.05.2013

тунел Стамболчић

 

31.11.2013

186

'Панифлекс'' доо Пале

Пале

01/3-ВА.1-379-1/13 од 25.04.2013

производња и прерада меса

 

25.04.2016

1113

'Милкус'' доо Пале

Пале

01/3-ВА.1-420-3/13 од 26.09.2013

складиште секундарних сировина- плато

 

26.09.2013

189

'Колонијал'' доо И.Ново Сарајево

Пале

01/3-ВА.1-4656-1/13 од 26.04.2013

прерада дрвета

 

26.4.2016

425

Општина Пале

Пале

01/3-ВА.1-ВА.1-1640-1/13 од 06.06.2013

мост колски преко Миљацке

 

06.06.2016

1040

ЈКП ''Вода'' Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-1165-2/13 од 16.09.2013

водоводни систем

 

16.09.2015

110

'ХГП'' доо Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-405-2/13 од 29.03.2013

фабрика намјештаја

 

30.06.2016

108

'ECO LINE''доо Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-406-2/13 од 29.03.2013

производња намјештаја

 

29.03.2018

195

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-1364-1/13 од 29.04.2013

гасна станица у оквиру бензинске станице

 

30.06.2017

223

Балић Ениса, Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-1576-1/13 од 13,05.2013

стамбено пословни објекат-трговина

 

31.12.2015

322

'Нова Иванчица'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-1656-1/13 од 24.05.2013

производња обуће

 

31.12.2018

437

'Приједорпутеви'' ад приједор

Приједор

01/3-ВА.3-2163-1/13 од 06.06.2013

асфалтна база

 

31.12.2020

43

'Приједорчанка'' а.д. Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-24-1/13 од 27.02.2013

фабрика за прераду воћа и поврћа

 

31.12.2014

75

'Јахорина ауто'' Брчко

Приједор

01/3-Ва.3-27-1/13 од 07.03.2013

технички преглед возила

 

31.12.2017

76

'Reunion'' д.о.о. Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-293-1/13 од 08.03.2013

бензинска станица

 

31.12.2017

96

'Гаги транс'' доо Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-294-1/13 од 21.03.2013

бензинска станица

 

31.12.2017

685

'Нова Марко ДИ'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-2993-1/13 од 31.07.2013

погон за производњу намјештаја

 

31.12.2014

106

'Јавор'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-336-1/13 од 28.03.2013

производња намјештаја

 

31.12.2017

112

'ЕЛКЕР'' ад Љубије

Приједор

01/3-ВА.3-346-1/13 од 01.04.2013

производња керамичких производа

 

31.12.2015

888

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Приједор

01/3-ВА.3-3915-1/13 од 23.08.2013

бензинска станица са пратећим садржајем

 

31.12.2020

68

'Мешић трејд'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-4016-2/13 од 06.03.2013

производња бетона

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

141

'МИРА''ад Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-530-1/13 од 19.04.2013

творница кекса

 

31.12.2020

109

'Dany'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-626-1/13 од 29.03.2013

клаоница-погон за клање стоке

 

31.12.2017

908

'ХГП'' доо Прњавор

Прњавор

01/3-ВА.4-2021-2/13 од 28.08.2013

производња материјала за завршне радове у грађевинарству

 

28.08.2018

211

'Сана коп'' Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-1425-1/13 од 07.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2018

16

'Тропик рибарство'' доо Бања Лука

Рибник

01/3-ВА.2-4692-2/12 од 22.02.2013

рибњак ''Рибник''

 

31.01.2014

209

Општина Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-789-1/13 од 07.05.2013

мост на ријеци Сани

 

31.05.2015

210

Општина Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-833-1/13 од 07.05.2013

бензинска станица у Чађавици

 

31.05.2014

865

'Романијапутеви'' ад Соколац

Рогатица

01/3-ВА.1-1878-1/13 од 21.08.2013

површински коп кречњака и сепарације са дробилишним постројењем

 

21.08.2016

144

'СЛАП'' доо Рогатица

Рогатица

01/3-ВА.1-347-1/13 од 22.04.2013

фабрика за прераду рибе

 

22.04.2016

154

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Рогатица

01/3-ВА.1-352-1/13 од 22.04.2013

бензинска станица

 

22.04.2018

447

'Нова творница пречистача'' ад Рогатица

Рогатица

01/3-ВА.1-881-1/13 од 07.06.2013

производња филтера и пречистача ваздуха

 

07.06.2015

422

'ЕРС МХЕ'' доо Бања Лука

Рудо

01/3-ВА.1-1123-1/13 од 05.06.2013

МХЕ ''Р-С- 2'' на Сућески

 

05.06.2014

3

ЕРС МХЕ Бања Лука

Рудо

01/3-ВА.1-60-1/13 од 20.02.2013

МХЕРС1 Сућеска

 

20.02.2014

1025

КП ''Услуга'' ад Рудо

Рудо

01/3-ВА.1-728-3/13 од 13.09.2013

градска депонија отпада

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

191

'Хифа петрол'' доо Сарајево

Сарајево

01/3-ВА.1-380-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица

 

29.04.2018

435

'Petrol BH OIL Compani''

Сарајево

01/3-ВА.4-2159-2/13 од 06.06.2013

бензинска станица  Шешлије

 

06.06.2018

436

'Petrol BH OIL Compani''

Сарајево

01/3-ВА.4-2160-2/13 од 06.06.2013

бензинска станица Кладари

 

06.06.2018

613

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Соколац

01/3-ВА.1-1083-3/13 од 17.07.2013

бензинска станица

 

17.07.2018

927

'Романијапутеви'' ад Соколац

Соколац

01/3-ВА.1-2077-1/13 од 21.08.2013

површински коп са дробилишним постројењем

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

485

'Нова Романија'' ад Соколац

Соколац

01/3-ВА.1-597-3/13 од 14.06.2013

прерада дрвета

   

158

Марковић Милован, Србац

Србац

01/3-ВА.2-305-1/13  ОД 23.04.2013

фарма бројлера

 

30.06.2015

712

КП ''Водовод'' ад Србац

Србац

01/3-ВА.2-3792-1/13 од 14.07.2013

водоводни систем

 

31.08.2016

946

'Гросс'' доо Градишка

Сребреница

01/3-ВА.1-1817-1/13 од 30.08.2013

рудник олова и цинка ''Сасе''

 

30.08.2014

925

'Klječanin - company'' доо Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-1399-3/13 од 20.08.2013

прерада дрвета

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

1028

'Дрво комерц'' доо Прибинић

Теслић

01/3-ВА.4-1400-2/13 од 13.09.2013

обрада дрвета

 

13.09.2015

851

'Путеви Републике Српске'' ЈП Бања Лука

Теслић

01/3-ВА.4-3289-2/13 од 20.08.2013

мост преко Вијаке

 

20.08.2018

85

ШГ ''Борја'' Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-33-2/13 од 14.03.2013

пут шумски

 

14.3.2018

99

'Гранит'' зкр Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-370-2/13 од 21.03.2013

каменорезачка радионица

 

21.03.2018

586

'БЛД ТРЕЈД'' Г.Очауши

Теслић

01/3-ВА.4-524-2/13 од 11.07.2013

прерада дрвета

 

11.07.2018

404

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Теслић

01/3-ВА.4-623-2/13 од 03.06.2013

бензинска станица

 

03.06.2018

807

МХ ''ЕРС'' ЗП ''Хидроелектране на Требишљици'' ад Требиње

Требиње

01/3-ВА.1-386-1/13 од 14.08.2013

хидроенергетско постројење

 

14.08.2018

530

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Требиње

01/3-ВА.3-2735/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.12.2013

600

'Бутрекс рибарство'' доо Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-1643-2/13 од 16.07.2013

узгој пастрмке - пливајућа платформа

 

16.07.2014

536

'Електропривреда Рс'' ад Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-2768/13 од 28.06.2013

управна зграда

 

28.06.2018

581

'Месница'' сп Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-3011/13 од 10.07.2013

клаоница

 

15.07.2015

592

'ВАЛ 5+'' Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-3075/13 од 12.07.2013

аутопраоница

 

12.07.2015

1116

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Трново

01/3-ВА.1-2877-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

1114

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Трново

01/3-ВА.1-2878-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

4

'Бијеле воде каменолом'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-81-1/13 од 20.02.2013

пословни објекат

 

20.02.2016

6

'СН'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-82-1/13 од 20.02.2013

асфалтна база

 

20.02.2014

423

'Бијеле Воде каменолом'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-988-1/13 од 05.06.2013

површински коп кречњака и сепарације са дробилишним постројењем

 

05.06.2014

944

'Comsar energy Republika Srpska'' доо Бања Лука

Угљевик

01/3-ВА.1-4142-1/13 од 04.09.2013

стамбени објекти у оквиру кампуса термоелектране

 

04.09.2016

459

'Павгорд'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-14306-3/13 од 10.06.2013

прерада дрвета

 

10.06.2016

198

'Србија'' СУР Ресторан

Фоча

01/3-ВА.1-147-1/13 од 30.04.2013

угоститељски објекат

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

30.04.2013

839

'Inter tours'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-1499-3/13 од 20.08.2013

аутобусна станица

 

20.8.2018

893

Казнено поправни завод Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2216-1/13 од 23.08.2013

свињогојство, коке носиље, краве музаре

 

23.08.2015

307

АМС РС Ауто мото друштво Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-22-3/13 од 21.05.2013

праоница кола и контрола исправности-ст.пословни

 

21.11.2013

866

'Извор'' ад Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2399-1/13 од 21.08.2013

водоснабдијевање систем

 

21.08.2014

947

'Агровет'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2512-1/13 од 02.09.2013

перадарник

 

02.09.2014

193

'Мајнех'' доо Пале

Фоча

01/3-ВА.1-252-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица

 

29.04.2016

153

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Фоча

01/3-ВА.1-347-1/13 од 22.04.2013

бензинска станица

 

22.04.2018

26

Општина Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-3958-2/13 од 25.02.2013

мост

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

197

'Павгорд'' доо

Фоча

01/3-ВА.1-399-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица са мотелом

 

29.04.2014

782

'Милановић'' СЗР Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-727/13 од 11.08.2013

аутопраоница

 

21.08.2016

783

'Вуковић'' СЗТР Аутопраоница

Фоча

01/3-ВА.1-727-1/13 од 11.08.2013

аутопраоница

 

21.08.2014

621

'FL WOOD'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-900-3/13 од 18.07.2013

прерада дрвета

 

18.7.2014

680

'Бјелаковић'' доо Хан Пијесак

Хан Пијесак

01/3-ВА.1-839-3/13 од 30.07.2013

прерада дрвета и производња брикета

 

30.7.2014

466

'Инстел'' доо Чајниче

Чајниче

01/3-ВА.1-588-1/13 од 11.06.2013

пунионица питке воде

 

11.06.2014

558

'ТМД'' доо Челинац

Челинац

01/3-ВА.2-2399-1/13 од 04.06.2013

производња намјештаја од метала

 

31.07.2016

559

'Водовод'' ад Челинац

Челинац

01/3-ВА.2-2599-1/13 од 04.07.2013

градски водовод

 

31.07.2014

896

'Ј.Т.Н. Tabacco'' доо Нова Топола

Шамац

01/3-ВА.4-3615-2/13 од 26.08.2013

пословно производни објекат

 

26.08.2014

1061

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Шамац

01/3-ВА.4-3988-2/13 од 18.09.2013

бензинска станица

 

18.09.2018

86

'Хрватске телекомуникације'' дд Мостар

Шамац

01/3-ВА.4-409-2/13 од 14.03.2013

оптички кабл Гребенице-Пруд

 

14.03.2018

475

'Голден фиш'' доо Шипово

Шипово

01/3-ВА.2-1728-2/13 од 13.06.2013

рибњак за производњу млађи и конзумне пастрмке

 

30.06.2016

Pregled izdatih vodnih akata (vodnih dozvola) od 01.01.2015. godine do 31.12.2015.g.

 sottirano po opštinama

KORISNIK OPŠTINA GRAD DJELATNOST ODBAČEN  ROK VAŽENJA
'Toplana'' ad Banja Luka Banja Luka Reonska kotlovnica   31.12.2016
'Toplana'' ad Banja Luka Banja Luka Reonska kotlovnica   31.12.2016
'Ideal kompani'' doo Banja Luka Banja Luka Benzinska pumpa sa plin stanicom i pratećim sadrž   30.4.2020
'Nora plast'' doo Banja Luka Banja Luka Proizvodnja i skladište pvc ambalaže   31.12.2017
'Super petrol'' doo Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica u Banja Luci   31.5.2020
'Nešković'' d.o.o. Bijeljina Banja Luka Benzinska stanica u Banja Luci   30.9.2015
'Grand Trade'' doo Banja Luka Banja Luka Poslovni objekat -faza 5 i faza A1    31.5.2017
'Glorija line'' Banja Luka Banja Luka Proizvodnja čarapa   31.12.2015
'Vitaminka'' ad Banja Luka Banja Luka Fabrika za preradu voća i povrća   31.12.2016
Grad Banja Luka Banja Luka Tvrđava Kastel- rekonstrukcija i revitalizacija   31.5.2015
'EHE'' d.o.o. Banja Luka Banja Luka MHE ''Zapeće''    30.6.2016
'Šuki komerc'' doo Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica   30.6.2019
'Vodovod'' ad Banja Luka Banja Luka Fabrika vode ''Novoselija 2''    30.6.2018
'Eurobenc'' doo Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica   30.6.2015
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica Nova Varoš   30.6.2019
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica ''Budžak''   30.6.2019
'Vrbas Petrol'' doo Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica   31.7.2020
SP ''SJAJ MM'' Banja Luka Banja Luka Površinska zaštita metala - galvanizacija   30.6.2017
'Nešković '' ad Bijeljina Banja Luka Benzinska stanica sa pratećim sadržajima    
Fratelo trejd ad Banja Luka Banja Luka Skladištenje, prerada i prodaja ribe   30.9.2016
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica u Ivanjskoj   30.9.2020
JP ''DEP OT''doo Banja Luka Banja Luka Regionalna deponija čvrstog otpada u Ramićima   31.1.2018
'Ribnjak Janj'' d.o.o. Banja Luka Banja Luka Ribnjak za uzgoj pastrmke u Krupi na Vrbasu   30.6.2020
'Gas petrol'' doo Mrkonjić Grad Banja Luka Podzemni rezervoar    31.5.2016
JP ''Putevi Republike Sr'' Banja L Banja Luka Most u Karanovcu, preko Vrbasa    
'Nešković'' d.o.o.  Banja Luka Benzinska stanica sa pratećim sadržajem   30.11.2017
'Drvoprodex'' d.o.o. Banja Luka Banja Luka Proizvodnja parketa, podova i lajsni   30.11.2018
'Elektroprenos BiH'' ad Banja Luka Banja Luka Dalekovod   31.12.2020
'Krajinapetrol'' ad Banja Luka Banja Luka Benzinska stanica Banja Luka   31.3.2020
'Autoservis Lekić'' Banja Luka Banja Luka Autoservis   30.11.2020
'Krajina'' a.d. Banja Luka Banja Luka Betonara   31.11.2020
'Hemofarm'' doo Banja Luka Banja Luka Proizvodnja farmaceutskih proizvoda   31.12.2016
SHP ''CELEX'' ad Banja Luka Banja Luka Proizvodnja papira   31.12.2017
'Toplana'' ad Banja Luka Banja Luka Proizvodnja i distribucija toplotne energije   31.12.2020
JP ''Vodovod'' doo Berkovići Berkovići Sistem vodosnabdijevanja   16.2.2016
'Dabar'' d.o.o. Berkovići Berkovići Benzinska pumpa Berkovići   10.12.2018
Mihajlović Zoran, Velika Obarska Bijeljina Poslovni objekat   10.3.2018
'Vokel'' doo Posušje Bijeljina Poslovni objekat   26.1.2020
'M.P. Komerc'' doo Bijeljina Bijeljina Pogon za proizvodnju gašenog kreča   19.3.2016
Pajić Vaso, Bijeljina Bijeljina Porodično stambeno poslovni objekat   19.1.2018
Jovanović Ljubiša, Bijeljina Bijeljina Pješački most na kanalu Dašnica   31.7.2016
'Trifunčević'' doo Bijeljina Bijeljina Upravna zgrada sa magacinom, garažnim i prodajnim pro   23.3.2020
'Bingo'' doo Tuzla ''Hipermarket 2''  Bijeljina Poslovni objekat-trgovinski centar   21.4.2020
Pejić Anđelko, Bijeljina Bijeljina Stambeno poslovni objekat (prva faza)   23.3.2018
S.Z. Pekarska radnja ''Stamenić''  Bijeljina Stambeno poslovni-pekara u prizemlju   11.5.2016
Bingo'' doo Tuzla ''Hipermarket'' B Bijeljina Trgovinski centar   21.4.2020
JU ''Banja Dvorovi'' Dvorovi Bijeljina Banjsko rekreativni centar ODBAČEN   
Bošnjak Vido, Bijeljina Bijeljina Zatvorena ljetna bašta   2.4.2018
'Mega drvo'' doo Bijeljina Bijeljina Komleks za preradu drveta   3.3.2016
Manojlović Manojlo Bijeljina Proizvodno poslovni objekat   9.4.2018
'Etno selo Stanišići'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovno ugostiteljski kompleks   31.12.2016
'Bijeljina put'' doo Bijeljina Bijeljina Asfaltna baza-privremeni karakter   18.5.2018
'LD'' doo Bijeljina Bijeljina prodajno servisni centar i automatska perionica vozila   15.5.2018
'Mljekara Dule'' d.o.o.  Bijeljina mljekara sa pratećim sadržajem   15.6.2018
'Agrotehnika'' doo Bijeljina Bijeljina Višeporodični stambeno-poslovni objekat   28.4.2018
'Teso promet'' doo Bijeljina Bijeljina Benzinska stanica   14.5.2020
'Bijeljina put'' doo Bijeljina Bijeljina Separacija šljunka i pijeska   18.5.2016
'VS COMERC'' doo Patkovača Bijeljina Prerada drveta   27.8.2016
'Stirodom'' doo Bijeljina Bijeljina Proizvodnja i skladištenje separatora   25.6.2015
'Mlin Tomić'' doo Trnjak Bijeljina Proizvodnja mlinskih proizvoda   25.6.2018
UR klasični res ''Libertas'' Bijeljina Bijeljina Ljetna bašta - privremeni objekat   20.5.2018
'Krušik'' doo Bijeljina Bijeljina Magacinski prostor uz postojeći poslovni objekat   11.2.2020
ZTR ''Slađana-S'' Ljeljenča Bijeljina Proizvodnja konditorskih proizvoda    10.8.2020
'Orao'' a.d. Bijeljina Bijeljina proizvodnja i remont iz oblasti metalske industrije   29.5.2015
'Gama S'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni prostor, prodajni, magacinski, izložbeni i kanc   16.6.2020
'Bistrik'' doo Bijeljina Bijeljina Proizvodnja aluminijske i plastične stolarije   25.6.2020
'MG MIND'' doo Mrkonjić Grad Bijeljina Trgovački i skladišni prostor   26.6.2020
'Virtus'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovno proizvodni objekat   2.2.2016
'Nešković'' doo Bijeljina Bijeljina Benzinska stanica   17.7.2020
Majolka'' SZ mesaradnja, Bijeljina Bijeljina Klaonica   25.8.2018
'Blagoprom'' doo Bijeljina Bijeljina Motel NENO   25.6.2020
BH Telekom'' dd Sarajevo Tuzla Bijeljina Bazna stanica za mobilnu telefoniju   10.6.2018
ZR  autopraonica ''Lukić'' Bijeljina Bijeljina Betonski plato za pranje vozila   26.6.2018
'Turn Key project''  doo Bijeljina Bijeljina Solarno polje za proizvodnju električne energije   16.7.2020
'Telrad'' doo Bijeljina Bijeljina Televizijski studio u Hasama   25.6.2020
'Mihajlović'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat   23.12.2015
'Intergaj'' doo Bijeljina Bijeljina Vulkanizerska radnja i motel   16.7.2020
'Nešković'' doo Bijeljina Bijeljina Benzinska stanica   14.8.2020
'Natura Food'' doo Bijeljina Bijeljina Pogon za preradu voća i  povrća OBUSTAVLJEN   
'Auto servis Savić'' iz Hasa Bijeljina Automehaničarska radionica   25.8.2020
'Tanasić'' doo Dvorovi Bijeljina Prerada voća i povrća   7.8.2018
'EKO'' doo Bijeljina Bijeljina Proizvodnja termo vate od sintet vlakana i trg centar   16.7.2020
'Petrolsoft ing BiH'' doo Bijeljina Bijeljina Stambeno poslovni   11.2.2020
'Despotović'' doo Bijeljina Bijeljina Betonara i separacija šljunka   24.8.2018
'Medaljon promet'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat- trgovački i skladišni prostor   12.11.2016
'Autoban'' doo Bijeljina Bijeljina Protektiranje kamionskih guma   26.8.2020
Ćato Vitomir iz Patkovače Bijeljina Skladište za drvnu građu   21.7.2018
Kompanija ''Boksit'' ad Milići Bijeljina Tehnički pregled vozila   26.8.2020
Erić-M doo Dazdarevo Bijeljina Prerada drveta-sušara   3.8.2018
'Erić-M'' doo Dazdarevo Bijeljina Prerada drveta - Izgrađeni, dograđeni  i nadzidani objekat   3.8.2018
'ICM'' doo Bijeljina Bijeljina Stambeno poslovni objekat -legalizacija dogradnje   10.8.2018
'Brijest'' doo Bijeljina Bijeljina Prerada drveta   26.8.2015
'Semberija transport'' a.d. Bijeljina Bijeljina Servisiranje i održavanje autobusa   3.11.2016
'Braća Lazić'' doo Dvorovi Bijeljina Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   11.8.2018
'Brazda'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat za doradu, pakovanje i prodaju sjemena OBUSTAVLJEN   
'MDM commerc'' doo Dvorovi Bijeljina Izložbeni prodajni salon   26.8.2020
'Buk promet'' doo Bijeljina Bijeljina Separacija šljunka   26.8.2018
'Spektar drink'' Bijeljina Bijeljina Nastrešnica uz postojeći proizvodni objekat   13.8.2018
'Spektar drink'' Bijeljina Bijeljina Magacin dograđeni uz postojeći posl obj.   13.8.2018
'Despotović'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat dogradnja   25.8.2018
'Grand prom'' doo Bijeljina Bijeljina Proizvodni objekat za preradu i prodaju kafe   25.8.2020
Nešković Rade, G.Dragaljevac Bijeljina Skladište (objekat br.2)   31.8.2018
'Monting montaža'' doo Bijeljina Bijeljina Trafo stanica STS 1070,4 kv   28.8.2018
'Ristić kompani'' doo Glavičice Bijeljina Benzinska stanica i hotel   14.9.2017
ZR autopraonica ''Živanović'' iz Bijeljine Bijeljina Betonski plato za pranje vozila   30.9.2018
Danica Ostojić, Bijeljina Bijeljina privremena legalizacija izgrađenog poslovnog objekta   22.9.2018
'ELVACO'' ad Bijeljina Bijeljina Poslovno proizvodni kompleks   19.7.2016
Slađana Pandilov, i ''Preduzetnik'' Bijeljina Bijeljina Višeporodični stambeno poslovni objekat   13.10.2018
'Partner'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat, skladište i prodaja   27.1.2020
'Otpad'' doo Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat i plato za skladištenje seksirovina   27.1.2018
'Spektar drink'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Prerada voća i povrća i proizvodnja bezalkoholnih pića   29.12.2016
'Nelt'' d.o.o. Istočno Sarajevo Bijeljina Poslovno distributivni objekat u Hasama   30.10.2018
Milica Sojić iOlgica  Sojić,Bijeljina Bijeljina Porodično stambeno poslovni objekat   30.10.2018
'Robot general trading Co'' d.o.o. Sarajevo Bijeljina Mega market   13.11.2016
ZR vulkanizer i autopraonica ''Camić'' Janja Bijeljina Autopraonica i vulkanizerska radnja   27.1.2016
JP ''EKO DEP'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Regionalna sanitarna deponija   27.11.2017
'Telrad net'' doo Bijeljina Bijeljina Kablovski distributivni sistem   27.11.2018
'Minerva'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Hotel Drina, adaptacija i rekonstrukcija   16.11.2018
'Orao'' a.d. Bijeljina Bijeljina objekat za ispitivanje agregata i trafo stanicu   16.11.2018
Grad Bijeljina Bijeljina Ulica za po pristupa za prečistač na lokaciji Muljnih polja   25.5.2016
Krstić Drago, Bijeljina Bijeljina Poslovni objekat   23.2.2018
'Bijeljina put'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Ribnjak sa pratećim sadržajem   30.11.2017
'Monting montaža'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Magacinsko skladišni prostor sa kancelarijama   8.12.2018
'Sport Vision'' d.o.o. Bijeljina Bijeljina Proizvodnja kesa i kartonske ambalaže   17.12.2018
MH''Elektroprivreda RS  Elektro Bijeljina Bijeljina Kablovski dalekovod    17.12.2018
'Sporting MB'' d.o.o. Ugljevik Bijeljina Višeporodični stambeni objekat   28.4.2018
'NESTRO PETROL'' AD Banja Luka Bijeljina Mini benzinska stanica ''Bijeljina 4''    25.12.2018
'Golden Fish'' doo Bileća Bileća Ribnjak- plivajuća kavezna platforma   30.3.2016
ZP''Hidroelektrane na Trebišnjici'' ad Treb Bileća Dovodni tunel Fatnica-Bileća   7.4.2018
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Bileća Benzinska stanica u Bileći   26.1.2016
JP ''Prečistač otpadnih voda'' doo Bileća Bileća Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda   17.7.2016
'Jezero'' suor Bileća Bileća Restoran u Bileći   3.7.2016
SZTR ''Pireli'' Bileća Bileća Automehaničarska i vulkanizerska radnja   23.1.2018
'Šibalija'' doo Bileća Bileća Klaonica komunalna   27.7.2018
Salon za posebne prilike''Dijamant'' Bileća Bileća Salon za posebne prilike   27.2.2018
'Nik -prom'' doo Bileća Bileća Skladištenje i promet sirove kože u Obalama   12.10.2017
'Zrak'' ad Bileća Bileća proizv objekat za izradu bravarije i mašinska obrada me   26.8.2018
Tov i uzgoj svinja i prasadi vl Popadić  Bileća farma za tov i uzgoj prasadi   21.10.2018
'Inoks'' doo Bileća Bileća Skladište i reciklažu sekundarnih sirovina   26.1.2020
JP ''Vodovod'' ad Bileća Bileća Sistem vodosnabdijevanja   5.5.2016
'Herc gradnja'' d.o.o. Bileća Bileća Površinski kop krečnjaka, drobilično pos''Drakuljica''   26.11.2018
'Trend'' doo Bratunac Bratunac Drobilišno postrojenje ODBAČEN   
OPZ ''Insieme'' Bratunac Bratunac Hladnjača za selekciju, klasiranje i zamrz. jagodastog voća   23.6.2016
'Nestro petrol'' a.d. Banja Luka Bratunac Benzinska stanica u Bratuncu   13.11.2020
'MVD'' doo Bratunac Bratunac Separacija šljunka i pijeska   12.9.2016
'Auto moto trejd'' doo Bratunac Bratunac Benzinska stanica   23.2.2020
'Brčko Gas'' doo Brčko Brčko Tehnički pregled vozila   31.1.2020
 
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Brod Benzinska stanica ''Brod 1''   21.1.2020
'Vodovod i kanalizacija'' ad Brod Brod vodovodni sistem u Brodu   1.6.2019
'Rafinerija nafte Brod'' ad Brod Brod Vakumska sekcija31   19.6.2017
'Komunalac'' ad Derventa Brod Vodovodni sistem u Derventi   24.9.2018
'Rafinerija nafte Brod'' ad Brod Brod Rezervoar M1 skladištenje vakumskog ostatka   19.6.2017
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Brod Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   6.7.2020
'Fl STAKORINA'' doo Čajniče Čajniče Prerada drveta   5.5.2018
'FL Stakorina'' doo Čajniče Čajniče Prerada drveta ISPRAVKA    
JKP ''Vrelo Čajniče'' d.o.o. Čajniče Čajniče rezervoar kasarne u Čajniči ODBAČEN  
'Instel'' doo Čajniče Čajniče Punionica pitke vode   12.01.20016
JP ''Gradsko grijanje'' Čelinac Čelinac Gradska toplana   29.2.2020
'Vodovod'' ad Čelinac Čelinac Primarna vodovodna mreža gradskog sistema   31.8.2017
'Vodovod'' ad Čelinac Čelinac Vodovdni sistem isprav  
Opština Čelinac  Čelinac Most na rijeci Jošavki   30.11.2020
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Derventa Benzinska stanica Polje   6.7.2020
Proizvodnja Dušanić'' doo  Derventa Benzinska stanica Derventa ODBAČEN   
Darko Vuković, Derventa Derventa Proizvodno skladišni objekat   22.5.2016
'Poljoprivrednik'' ad Derventa Derventa Postrojenje za TNG   8.9.2017
Opština Derventa Derventa Rekonsti sanac odnasipa na l.obali rijeke Ukrine u Agićima   23.4.2020
DKD EURO KUZMANOVIĆ'' d.o.o.  Derventa Benzinska pumpna stanica u Derventi   14.12.2020
Kamenolom Karabegovac'' d.o.o. Doboj Površinski kop tehničkog građevinskog kamena ODBAČEN   
'Omorika P.E.T.'' doo Doboj Doboj Proizvodnja P.E.T. Ambalaže    17.8.2020
' Omorika -reciklaža'' d.o.o. Doboj Doboj Reciklaža plastične ambalaže   17.8.2020
'Oda petrol'' doo Doboj Doboj benzinska pumpna stanica u Doboju    27.2.2016
'Džungla'' doo Doboj Doboj Sportsko rekreacioni centar Džungla   21.8.2019
'Rašo'' doo D.Grapska Doboj Separacija šljunka   22.4.2016
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Doboj Benzinska stanica Doboj   6.7.2015
'Proda-mont'' doo Doboj Doboj Proizvodnja betona   11.8.2016
SZTR Klaonica i mesnica ''Đalić'' grad Doboj Doboj Klaonica krupne stoke u Majevcu   5.3.2016
'Drvo H.B.G.'' doo Doboj Doboj Obrada drveta u Kotorskom   24.8.2019
'Rudnik krečnjaka Carmeuse'' ad Doboj Doboj Površinski kop teh.građ.kamena -krečnjaka   25.8.2020
'Autokomerc'' a.d. Doboj Doboj Poslovni objekat-buvlja i kvantaška pijaca   26.10.2016
'BP Petrić'' doo Bijeljina Doboj Benzinska stanica    1.7.2020
'BP Petrić'' doo Bijeljina Doboj Benzinska stanica ispravci   
'Josipović'' doo Doboj Doboj Separacija šljunka   5.8.2016
'Terminali'' ad Doboj Doboj Površinski kop tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka   23.7.2018
'Saša trade'' d.o.o. Doboj Doboj Poslovni objekat u naselju Pločnik   17.9.2016
Fabrika kreča Carmeuse'' ad Dobo Doboj Proizvodno poslovni objekat u Ševarlijama   27.3.2018
'Autokemrc'' a.d. Doboj Doboj Postrojenje za proizvodnju betona   14.12.2016
'Galax''  doo D.Žabar Donji Žabar Proizvodnja , skladišt i prodaja betona - priv proiyz obj   20.3.2018
'Agreks'' doo Donji Žabar Donji Žabar Benzinska stanica ABB1   15.5.2016
Opština Donji Žabar Donji Žabar Ambulanta porodične medicine   9.5.2018
'Agreks'' d.o.o.  Donji Žabar Farma za kavezni uzgoj koka nosilja   9.6.2020
'Agreks'' d.o.o.  Donji Žabar Farma koka nosilja   9.6.2020
'Okov Novaković'' d.o.o. Lončari Donji Žabar Proizvodnja okova   5.10.2018
'Alfa mix''  d.o.o. Lončari Donji Žabar Farma za tov pilića   29.9.2018
Vasić Milan, D.Žabar Donji Žabar Stambeno poslovni objekat   8.5.2016
'Agreks'' doo Donji Žabar Donji Žabar Farma za uzgoj koka nosilja   7.12.2017
'MAKS'' doo Brčko distrikt Donji Žabar Skladište i prodaja svježe ribe  ODBAČEN   
'Gold-MG'' d.o.o. Donji Žabar Donji Žabar Farma za tov junadi   7.12.2018
'Gold MG'' doo Donji Žabar Donji Žabar Farma za tov junadi   7.12.2018
'Agreks'' doo Donji Žabar Donji Žabar Skladište poljoprivrednih proizvoda   7.12.2020
'Agreks'' doo Donji Žabar Donji Žabar Skladište poljoprivrednih proizvoda   7.12.2020
'Ozren Borovno'' ad  Foča Foča Prerada drveta   6.5.2017
'Majneks'' doo Pale Foča Separacija šljunka, proizvodnja betona i betonskih  elem   4.5.2018
'D.Prodanović'' doo Foča Foča Prerada drveta   5.5.2016
'Agrovet'' d.o.o. Foča Foča Peradarnik   17.5.2016
JZU ''Univerzitetska bolnica Foča'' Foča zdravstvena zaštita   27.7.2018
'Đomiks'' doo Foča Foča Prerada drveta   29.1.2016
'Boletus RS'' doo Foča Foča Prerada voća i povrća - dio rekonstr i dog sklad pro   6.8.2017
'Boletus RS'' doo Foča Foča Otkup gljiva, jagodasttog voća i ljekovitog bilja   6.8.2020
Novi rudnikuglja Miljevina'' doo Foča Rudnik mrkog uglja Miljevina   24.9.2016
'Energy pellets'' d.o.o. Foča Foča Prerada drveta ODBAČEN   
'Tomašević'' doo Istočno Sarajevo Foča Trgovački centar   2.9.2020
'Pavgord'' doo Foča Foča Pogon za proizvodnju betona   3.9.2018
'Blicnet'' d.o.o. Banja Luka Foča Optički kablovski pravac ODBAČEN   
'Oteša'' male hidroelektrane d.o.o. Foča MHE Oteša B-O-2   8.5.2016
'Butreks ribarstvo'' d.o.o. Trebinje Foča Ribogojilište na rijeci Krupici kod Jeleča   19.10.2018
'Drvopromet Simović'' doo Foča Foča Proizvodni objekat za preradu drveta   5.3.2018
Kazneno popravni zavod Foča Foča Kotlovnica   26.10.2020
Kazneno popravni zavod Foča Foča Ekonomija - Svinjogojstvo, koke nosilje i krava muzara   26.10.2018
'Srbinjeputevi'' doo Foča Foča Šljunak (Drina)   30.11.2015
'Jahorina auto'' d.o.o. Brčko Foča Tehnički pregled vozila   10.12.2020
'Nešković'' d.o.o. Bijeljina Foča Benzinska stanica u Foči   11.12.2018
'Mirakis'' d.o.o. Foča Foča Autosalon sa skladištem   10.12.2020
'D.Prodanović'' doo Foča Foča Prerada drveta ODBAČEN   
'Hidroenergy''  doo Gacko Gacko Prist put za mašinsku zgradu i vodo MHE ''Sutjeska S-3''    
ZTR ''Dijamant'' s.p. Gacko Gacko Vulkanizerska radnja sa autopraonicom   23.3.2018
'Hercegovinaputevi'' ad  Trebinje Gacko Punk zimske službe    
PD ''Lipnik''  doo Gacko Gacko Samoposluga broj 2   30.7.2018
'Safir'' doo Gacko Gacko Skladište i stovarište   27.7.2017
JP ''Vodovod'' ad Gacko Gacko Vodosnabdijevanje opštine Gacko   7.10.2017
'Točak'' doo Gacko Gacko Autoservis sa praonicom vozila u prizemlju   6.10.2018
ZR ribarnica ''Gradac'' Gacko Gacko Ribarnica pastrmke u Klinju   23.1.2018
'Safir'' d.o.o. Gacko Gacko Betonara u Gackom   16.12.2016
Hercegovina oil plus'' d.o.o. Gacko Gacko Benzinska stanica   16.12.2016
Krupski slapovi'' d.o.o. Krupa na  Grad Banja Luka Ribnjak pastrmski   31.10.2017
'Zeus'' doo Banja Luka Gradiška Samouslužna autopraona   31.3.2020
'Auto mandić'' doo Gradiška Gradiška Autopraona   30.6.2016
'Delta petrol'' doo Gradiška Gradiška Benzinska pumpa sa pratećim sadrž.   31.5.2017
Bingo doo Tuzla Gradiška Hipermarket u Gradišci   30.6.2015
'Nešković'' doo Bijeljina Gradiška Benzinska pumpa sa pratećim sadržajem   31.3.2017
IEE doo Banja Luka Gradiška Gradsko grijanje - usluge   31.12.2018
'Atos'' doo Gradiška Gradiška Motel sa pratećim sadržajem   31.7.2020
'Madžar'' doo Gradiška Gradiška Benzinska stanica   31.7.2020
'Gomex'' doo Nova Topola Gradiška Proizvodnja konditorskih proizvoda   30.9.2019
'Golić Trade'' doo Gradiška Gradiška Proiz stočne hr u krugu Agroindustrijske zone Nova To   30.9.2017
'West Šped'' doo Gradiška Gradiška Benzinska pumpa sa pratećim sadržajem   31.10.2020
'Jedinstvo'' GP ad Gradiška Gradiška Površinski kop Trnava   31.12.2018
'Okei Company'' d.o.o. Gradiška Gradiška Benzinska stanica   1.3.2018
Tapetarija Matić'' d.o.o. Gradišk Gradiška Proizvodnja tapaciranog namještaja   31.10.2017
Madžar'' d.o.o. Gradiška Gradiška Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   1.3.2018
Opština Gradiška Gradiška Poslovno proizvodni objekat   31.12.2016
'Bjelaković'' doo Han Pijesak Han Pijesak Prerada drveta   29.4.2018
'Kondor'' doo Istočno Sarajevo Han Pijesak Benzinska stanica   30.7.2018
'Planina'' ad Han Pijesak Han Pijesak Farma krava   5.8.2016
'Nešković'' doo Bijeljina Han Pijesak Benzinska stanica za tehnički pregled vozila   4.3.2018
'Termag'' doo Rogatica Han Pijesak Prerada drveta   2.9.2018
ZTR ''Jasen'' vl Todorović R Han P Han Pijesak Prerada drveta   10.12.2018
SZR Klaonica i m ''Stanković''  Istočna Ilidža Klaonica   5.8.2018
Mandić petrol'' doo Istočno Sar Istočna Ilidža Benzinska stanica ''Grlica''   3.6.2020
Mandić petrol'' doo Istočno Sa Istočna Ilidža Benzinska stanica ''Kula'' objekat A   3.6.2020
'Jelovac'' doo Drvar Istočni Drvar Prerada drveta - legalizacija   31.12.2017
'Jelovac'' doo Drvar Istočni Drvar Prerada drveta - legalizacija   31.12.2017
Zana  ''Dinastija'' Tadić R Istočni Stari Grad Klaonica-poslovno proizvodni objekat   22.10.2018
Opština Istočni Stari Grad Istočni Stari Grad Vodovodni sistem  Vučja Luka   5.1.2016
Opština Istočni Stari Grad Istočni Stari Grad Vodovodni sistem Bijele Vode   5.1.2016
Opština Istočni Stari Grad Istočni Stari Grad Vodovodni sistem Hreša   5.1.2016
Topalović Mićo i Risto'' d.o.o.  Istočni Stari Grad Prerada drveta   10.12.2018
Teko Mining Lapišnica'' doo  Istočni Stari Grad Betonara   3.3.2016
'Eko Azos''  doo Sarajevo Istočno N Sarajevo Stambeno poslovni objekat ODBAČEN   
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Istočno N Sarajevo Benzinska stanica u Lukavici   30.7.2020
'Mandić petrol'' d.o.o.  Istočno Sarajevo Benzinska stanica Krupac   3.6.2020
'Eko azos'' d.o.o. Sarajevo Istočno Sarajevo Reciklaža polietilenskih i polipropilenskih mate   9.12.2016
'Ribnjak Janj'' doo Banja Luka Jezero Ribnjak za uzgoj pastrmke   31.1.2016
' Taubinger elektrik''  doo Foča Kalinovik MHE ''B 5A'' na r.Bistrici   13.10.2018
JKP ''RAD'' doo Kalinovik Kalinovik Vodosnabdijevanje    3.2.2016
'Interkal'' d.o.o. Kalinovik Kalinovik Otkup i pakovanje drvenog uglja i ogrevnog drveta   22.12.2017
'EHE'' doo Banja Luka Kneževo MHE ''Zapeće''  ispravci  
'Mon - Ami'' doo Kneževo Kneževo Benzinska stanica   30.6.2020
'EHE'' d.o.o. Banja Luka Kneževo MHE ''Novakovići'' na r.Ugar   31.10.2020
'Eksstan'' d.o.o. Kneževo Kneževo Benzinska stanica   31.12.2016
'Krajinapetrol'' ad Banja Luka Kneževo Benzinska stanica u Kneževu   30.6.2020
'Elektrokrajina'' ad Banja Luka Kneževo i Kotor Varoš Dalekovod ''Kneževo-Kotor Varoš''   31.1.2020
'Aco trejd'' doo Kotor Varoš Kotor Varoš Kamenolom ''Rujevica''   28.2.2018
Tvornica obuće ''Sportek'' doo Ko Kotor Varoš Proizvodna hala ''Hala 5 i 6   1.8.2019
Tvornica obuće ''Sportek'' doo  Kotor Varoš proizvodna hala ''hala 7''    31.12.2016
'Agroflora'' doo Kozarska Dubica Kozarska Dubica Prerada drveta   31.12.2019
'Simil'' doo Kozarska Dubica Kozarska Dubica Proizvodnja gaziranih i negaziranih  sokova i sirupa   31.12.2020
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Kozarska Dubica Benzinska stanica   31.12.2021
HPK'' hemijska pr kukuruza, ad  Kozarska Dubica Proizvodni kompleks za hemijsku preradu kukuruza   8.7.2016
HPK'' hemijska prerada kukuruz Kozarska Dubica Proizvodni komleks za hemijsku preradu kukuruza    
Bolnica za fizi medi ''Mlječanica''  Kozarska Dubica Bolničko liječenje   31.12.2018
Pilana ''Gligorić'' Kozarska Dubica Kozarska Dubica Prerada drveta   1.10.2018
'Došlić'' doo Kozarska Dubica Kozarska Dubica Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   31.12.2019
Obradović Zoran, Trn Laktaši Poslovni objekat   30.4.2017
MI ''Tulumović'' doo Laktaši Laktaši Proizvodnja i prerada životinjskog i živinskog mesa   31.12.2016
TD ''Unicoop Trade'' doo Trn  Laktaši poslovno prodajni objekat   31.5.2020
'Veteks'' doo Laktaši Laktaši Proizvodnja i skladište tekstilnih proizvoda   30.6.2017
'Niskogradnja'' d.o.o. Laktaši Benzinska stanica    30.6.2020
'Kaldera kompani'' doo Laktaši Laktaši Poslovni kompleks   30.6.2020
'Tehnosint'' d.o.o. Laktaši Laktaši Proizvodnja i skladištenje PVC i AL stolarije   31.12.2017
'MS'' praonica Laktaši Laktaši Autopraonica samouslužna   30.6.2017
'Kubik AS'' doo Laktaši Laktaši Benzinska stanica   31.7.2020
Opština Laktaši Laktaši Vodovodna mreža u naselju Šušnjari   31.7.2017
Opština Laktaši Laktaši Vodovod-reko i izgradnja cjevov od reze Laktaši do Klašn   31.7.2017
Opština Laktaši Laktaši Vodi sistem - sekundarna mreža vodovod sistema Maglaj   31.7.2017
'Brčko Gas'' doo Brčko Laktaši Benzinska stanica i tehnički pregled vozila   31.7.2020
PUTR ''K-1''  vl. Kesić S Laktaši Klaonica i proizvodnja i prerada mesa   30.6.2017
Praonica auta '' TRN'' Laktaši Laktaši Samouslužna autopraonica   30.6.2017
'Vicanović Company'' doo Laktaši Laktaši Benzinska stanica   31.7.2020
'Niskogradnja'' doo Laktaši Laktaši Separacija, asfaltna i betonska baza   30.9.2018
TR ''Mesnica Rogić''  IP Laktaši Klaonica   30.9.2017
'Ušće promet'' doo Laktaši Laktaši Pogon za separaciju riječnog  šljunka   30.9.2018
'Bobić Company'' doo Laktaši Laktaši Dogradnja postojećeg objekta   30.9.2017
'Kolektor Bosna'' doo Laktaši Laktaši Trafostanica i priključni dalekovod   30.6.2018
'Dujaković kompani'' doo Prnjavor Laktaši Benzinska stanica   31.1.2018
'Okei Company'' d.o.o. Gradiška Laktaši Benzinska stanica sa pratećim sadržajem   1.3.2018
Darko komerc'' d.o.o. , Laktaši Laktaši Separacija šljunka i MBTS trafostanica   31.10.2018
Javni prevoz'' Radomir L, Laktaši Laktaši Mini separacija riječnog šljunka   31.10.2017
Pekara ''Mila'' Laktaši Laktaši Pekara   30.6.2015
'Tehsan'' doo Banja Luka Laktaši Trgovina na veliko i malo   31.3.2020
'Gliga Commerce'' d.o.o.  Laktaši Benzinska st, pun propan butan gasa i tehn pre vozila   30.11.2020
'Super Petrol'' doo Banja Luka Laktaši Benzinska stanica ''Klašnice 2''   31.12.2019
'Super Petrol'' doo Banja Luka Laktaši Benzinska pumpa ''Klašnice 1''   31.12.2019
Knežević Entering'' d.o.o. Trn Laktaši Skladište i prodaja zidnih i podnih obloga   31.12.2020
'Kristin mod'' doo Lopare Lopare Proizvodnja modne konfekcije   2.6.2017
'Majevica RC'' doo Mačkovac Lopare Prerada drveta   11.8.2016
'SAS'' doo Priboj Lopare Benzinska stanica i tehnički pregled vozila   29.9.2020
'SAS'' doo Priboj Lopare Benzinska stanica sa pratećim sadržajem   1.12.2018
JP ''Vodovod'' doo Ljubinje Ljubinje Vodosnabdijevanje    28.1.2015
'Koka produkt'' doo Ljubinje Ljubinje Farma koka nosilja   9.7.2017
'Imel'' doo Ljubinje Ljubinje Klaonica živine, prerada živinskog i drugog mesa   20.1.2018
'DI Podgrab'' doo Pale Milići Prerada drveta   29.9.2018
Kompanija ''Boksit'' ad Milići Milići Prerada drveta   14.10.2016
'Komunalno'' ad Milići Milići Vodosnabdijevanje - Milića i okoline   12.2.2016
'6.MAJ'' doo Milići Milići Prerada drveta   17.7.2020
'Boksit'' a.d. Milići Milići Proizvodnja betonaibetonskihproizvoda   31.1.2016
Proizvodnja Dušanić'' doo Modriča Benzinska pumpna stanica    26.3.2016
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Modriča Benzinska stanica Dobor   6.7.2020
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Modriča Benzinska stanica sa pratećim sadržajem   6.7.2020
Rafinerija ulja Modriča'' ad Modriča Postrojenje za proizvodnju maziva - novi blending   21.4.2016
Milka Radulović, Modriča Modriča Klaonica krupne stoke ODBIJEN   
'Reunion'' doo Banja Luka Modriča Benzinska pumpna    5.3.2018
Ugostiteljska  ''Mlado jagnje'' Mrkonjić Grad Poslovno ugostiteljski objekat   31.3.2017
'R-S Silikon'' doo Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Priključni dalekovod 2h110 kv za potrebe fabrike   30.6.2025
Gas petrol'' d.o.o. Podbrdo, Mr Mrkonjić Grad Benzinska stanica u Dabracu   31.10.2020
'R-S Silikon'' d.o.o. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Fabrika za proizvodnju silicijuma   31.10.2015
SWISSLION d.o.o. Nevesinje Prehrambena industrija   4.6.2018
'Nevesinjeputevi'' a.d.  Nevesinje Betonara u Trebinju   15.6.2016
'Pellet'' doo Nevesinje Nevesinje Proizvodnja i pakovanje peleta   24.6.2015
'Nevesinje'' s.p. Repović Zoran , Nevesinje Nevesinje Restoran u Nevesinju   16.2.2020
'Đerić'' d.o.o. Nevesinje Nevesinje Benzinska pumpa   21.10.2018
JP '' Vodovod'' ad Nevesinje Nevesinje Vodosnabdijevanje sistem   24.2.2016
Pansion ''Stadion'' vl. ,Nevesinje Nevesinje Smještaj sa restoranom   16.12.2018
ZTR ''Perfetto plus'' s.p. Nevesinje Nevesinje Mljekara   19.3.2020
'Japra'' ad Novi Grad Novi Grad Proizvodnja bet proiz i pogon za drob i mlje dolomita   1.7.2019
'Agrojapra'' Donji Agići Novi Grad Mlin-vodenica na rijeci Japri   1.7.2025
'Krajinapetrol'' ad Banja Luka Novi Grad Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   1.8.2019
'Gačić interkop'' d.o.o. Novi Grad Novi Grad Betonara automatska i pista za proizv beton proi   1.10.2016
Bošnjak Anđelka, Trebinje Novo Goražde Benzinska stanica sa restoranom   29.4.2018
JKP ''Novo Goražde'' Novo Goražde Novo Goražde Vodosnabdjevanje Novog Goražda   8.1.2016
JKP ''Novo Goražde'' Novo Goražde Novo Goražde Vodosnabdjevanje Ustiprače   8.1.2015
Opština Rogatica Pale Vodovodni sistem Vreoci u MZ Mesići   28.7.2017
'MP FARM'' d.o.o. Pale Pale Farma za tov svinja ODBAČEN   
AD OC ''Jahorina'' Pale Pale Poslovni objekat -Hotel ''Bistrica''   13.3.2020
'Nešković'' d.o.o. Bijeljina Pale Benzinska stanica i tehnički pregled vozila   3.6.2020
'Fame mink'' d.o.o. Pale Pale Farma za uzgoj kuna   9.5.2016
'MP FARM'' doo Pale Pale Farma za tov svinja   13.7.2016
'Mi bones''  doo  Pale Pale Proizvodnja peleta   28.7.2016
'Mermer ukras'' doo Pale Pale Obrada kamena   13.7.2016
'Majnex''  doo Pale Pale Privremeni objekat betonare OBUSTAVLJEN   
Vrelo Miljacke'' Vujičić M, Pale Pale Pastrmski ribnjak   19.10.2018
'Nešković'' d.o.o. Bijeljina Pale Benzinska stanica u Podgrabu   11.12.2018
'Nešković'' d.o.o. Bijeljina Pale Benzinska stanica u Palama   11.12.2018
Nestro petrol'' ad Banja Luka Petrovo Benzinska stanica   24.6.2020
'Messer BH Gas'' doo Sarajevo Petrovo Proizvodno poslovni objekat u Sočkovcu   9.4.2016
'Prijedorčanka'' ad Prijedor Prijedor Tvornica za preradu voća i povrća i šumskih    1.3.2017
'Metalna industrija'' doo Prijedor Prijedor Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova   31.12.2019
'Bosnamontaža'' ad Prijedor Prijedor Proizvodnja i izrada čeličnih konstrukcija   1.6.2020
'Elektroprenos Bih'' ad Banja Luka Prijedor Infrastrukturni objekat- prenos električne energije   31.12.2020
'Beta real'' doo Prijedor Prijedor Izrada proizvoda od polietilenske mreže   1.7.2019
Zanatska radnja ''MINAKA''  Prijedor Vunovlačarska djelatnost   20.6.2019
'Prijedorputevi'' a.d. Prijedor Prijedor Proizvo tehni građ kamena-dolomita na ležištu Bekići   31.12.2020
'Austronet'' doo Prijedor Prijedor Izrada proizvoda od polietilenskih mreža   1.7.2019
'Arifagić investment''  doo Prijedor Prijedor uzgoj norv gv , poljo proi mlijeka, mesa i genetskog mat   30.9.2017
'Nestro petrol'' a.d. Banja Luka Prijedor Benzinska stanica u Prijedoru   31.8.2020
'Karpenteri Vitorog'' doo Prijedor Prijedor Pogon  za proizvodnju namještaja   4.9.2019
'Kom-kom'' doo Prijedor Prijedor Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   23.4.2017
'Lim profi'' d.o.o. Prijedor Prijedor Limarska radionica   1.11.2016
'Župa komerc'' doo Laktaši Prijedor Hotel Monument   30.6.2017
'Toplana'' a.d. Prijedor Prijedor Toplana nova sa kotlovskim i k postro na drvnu biomasu   31.12.2016
Proizvodnja Dušanić'' doo  Prnjavor Benzinska stanica Centar 1   9.6.2020
Proizvodnja Dušanić'' doo  Prnjavor Benzinska stanica Centar 2   9.6.2020
Proizvodnja Dušanić'' doo  Prnjavor Benzinska stanica Ratkovac   9.6.2017
Proizvodnja Dušanić'' doo  Prnjavor Benzinska stanica Vijaka   9.6.2020
Proizvodnja Dušanić'' doo P Prnjavor Benzinske stanice u Modriči - Vijaka, Centar1, 2 iu Prnj ODBAČEN  
Standard a.d. Prnjavor Prnjavor Fabrika namještaja    18.6.2015
Mesnica klaonica ''Peulić'' P Prnjavor Klaonica krupne stoke u Prnjavoru   22.6.2019
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Prnjavor Benzinska pumpna stanica   18.9.2017
'Brčko Gas'' doo Brčko Prnjavor Benzinska pumpna stanica   19.1.2019
'Brčko Gas'' d.o.o. Brčko Prnjavor Autopraonica samouslužna   19.1.2019
'Ribnjak'' a.d. Prnjavor Prnjavor Ribnjak za uzgoj ciprinidnih vrsta ribe   14.9.2016
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Ribnik Benzinska stanica    30.6.2020
'MIG KOMERC'' doo Zableća Ribnik Primarna prerada drveta i proizvodnja rezane građe   30.6.2018
'Integral inženjering'' a.d. Laktaši Ribnik Benzinska stanica sa pratećim sadržajima   31.10.2020
'Ribnjak Janj'' d.o.o. Banja Luka Ribnik Ribnjak za uzgoj pastrmke   30.6.2015
JP '' Vodovod i kanalizacija'' ad  Rogatica Sistem vodosnabdijevanja    28.4.2017
SZKR '' Art-mermer'' Rogatica Rogatica Kamenorezačka radnja   4.5.2018
'Elektrodistribucija'' ad Pale Rogatica MHE ''Mesići''    4.5.2017
'Elektrodistribucija'' ad Pale Rogatica HE ''Mesići Nova''    17.7.2017
'Hidroinvest'' doo Rogatica Rogatica MHE ''Ustiprača'' na rijeci Prači   19.6.2016
Nova tvornica prečistača'' ad R Rogatica Proizvodnja filtera i prečistača vazduha   5.10.2018
'Slap'' doo Rogatica Rogatica Ribnjak za proizvodnju i tov pastrmke   29.7.2018
'Agrokombinat'' ad Rogatica Rogatica Klaonica  i prerada mesa ODBAČEN   
'Planinsko dobro'' doo Rogatica Rogatica Farma muznih krava ODBAČEN   
'Planinsko dobro'' doo Rogatica Rogatica Farma konja ODBAČEN   
'Rankos'' d.o.o. Rogatica Rogatica Prerada drveta   26.10.2018
Opština Rogatica Rogatica Vod sistem zastambeno naselje Borač -2a faza u Rogatici   27.10.2018
Opština Rogatica Rogatica Fekalna kanalizaciona mreža   27.10.2018
Opština Rogatica Rogatica Fekalna kanalizaciona mreža za stambenoselje Plješevica   27.10.2018
'Misel'' doo Rogatica Rogatica Proizvodni kompleks za preradu drveta   30.4.2016
'Rađen'' d.o.o. Rogatica Rogatica Prerada drveta   26.10.2016
'Ikonić Komerc'' doo Rogatica Rogatica Prerada drveta i magacina gotovih proizvoda   3.3.2018
Opština Rogatica Rogatica Vodovodni sistem Vidošići   28.4.2017
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Rudo Benzinska stanica u Rudom   30.7.2020
'ERS MHE'' d.o.o. Istočno Sarajevo Rudo MHE ''R-S-2'' na rijeci Sućeska   24.11.2018
'ERS MHE'' d.o.o. Istočno Sarajevo Rudo MHE ''R-S-1'' na rijeci Sućeska   24.11.2018
'ERS MHE'' doo Istočno Sarajevo Rudo, Rogatica i N Dalekovod 35 kv od MHE    3.9.2020
'Romanijaputevi'' ad Sokolac Sokolac Poslovni kom- upravnaa, interna ben pumpa i maga pro   4.9.2016
'Ribnjak Kruševci'' Radović Zagorka Sokolac Pastrmski ribnjak   13.10.2018
'Romanijaputevi'' ad Sokolac Sokolac Proizvodnja asfalta na lokalitetu ''Podromanija'' Sokolac   2.6.2018
'Romanijaputevi'' ad Sokolac Sokolac Površinski kop krečnjaka i separacija sa drobilišnim postro   7.8.2018
'Boržuno'' doo Sokolac Sokolac Prerada drveta   28.1.2017
'Žarson'' doo Sokolac Sokolac Prerada drveta   16.2.2016
'Romanijaputevi'' ad Sokolac Sokolac Proizvodnja asfalta na lokalitetu DUB   2.6.2018
'Nestro petrol'' a.d. Banja Luka Sokolac Benzinska stanica u Podromaniji   10.12.2020
Aničić Ljubo, Kaoci Srbac Peradarska farma    23.3.2020
'Aqua Tim''  doo Laktaši Srbac Punionica vode  ODBAČEN   
'Hidro kop'' doo Banja Luka Srbac Asfaltna baza   31.7.2020
'Pileprom'' d.o.o. Kaoci, Srbac Srbac Klaonica ODBAČEN   
'Dejan Trade'' doo Srbac Srbac Benzinska stanica   30.9.2017
'Manera'' doo Srbac Srbac Benzinska pumpa u mjestu Korovi   3.3.2019
'Desko'' doo Bratunac Srebrenica Benzinska i plinska stanica   22.9.2018
Fabrika za pocinčavanje ''FPS'' d.o.o. Sreb Srebrenica Posl-proiz.pogon za pocinčavanje i anti zaštitu čeličnih el   4.11.2018
'Cimos'' doo Srebrenica Srebrenica Proizvodnja dijelova za motorna vozila    30.1.2018
'Bos Agro Food'' doo Sarajevo Srebrenica Otkup, zamrzavanje i skladištenje jagodastog voća   29.1.2018
KP ''Polet'' ad Srebrenica Srebrenica Sistem vodosnabdijevanja   12.3.2017
EFT Rudnik i termoelektrana Stanari Stanari Površinski kop ''Raškovac''    27.7.2017
'Plava linija'' d.o.o. Stanari Stanari Tehnički pregled vozila   20.11.2017
'EFT RiTe Stanari'' d.o.o. Stanari Stanari Transportni most za tranporter za ugalj   14.12.2020
'Nestro petrol'' a.d. Banja Luka Šamac Benzinska pumpna stanica   16.10.2020
KP ''Vodovod i kanalizacija'' ad Šamac Šamac Vodovod Šamac   2.9.2018
'Optima benz'' doo Modriča Šamac Benzinska stanica   28.8.2020
Slavko Piljić, Šipovo Šipovo MHE '' Otoke 1''    31.3.2017
'Bentoproduct'' ad Šipovo Šipovo Fabrika alkalno aktiviranog bentonita   30.6.2017
Bentonit ad Šipovo Šipovo Površinski kop ''Sokolac'' za eksploataciju bentonita   30.6.2017
KP ''Lisina'' ad Šipovo Šipovo Vodovodni sistem    
Gostionica ''Radoš'' Šipovo Šipovo Ribnjak za uzgoj pastrmke u Volarima   30.9.2016
JPŠ ''Šume RS''  ŠG Gorica Šipovo Šipovo Šumski kamionski put ''Čekrk-21.kilometar   31.10.2016
Radoš Slađana , Šipovo Šipovo Ribnjak ''Radoš'' na r. Volarici ODBAČEN   
'Lignum'' doo Teslić Teslić Pilana u Tesliću   18.6.2018
''Lane''  vl Danko Trifunović Teslić Teslić Etno centar Lane   27.7.2017
'Bonus Bono'' doo Teslić Teslić Benzinska pumpna stanica   28.7.2015
'Zlata'' vl Zoran Babić, Teslić Teslić Obrada drveta u Pribiniću   13.8.2018
'Motel Jotan'' Teslić Teslić Motel sa pratećim sadržajima   27.7.2020
'Lignacon'' doo Teslić Teslić Obrada drveta   12.8.2018
'Lignacon'' doo Teslić Teslić Obrada drveta   12.8.2018
KR '' Granit-D'' Teslić Teslić kamenorezačka radnja   18.9.2018
'Dević tekstil'' doo Teslić Teslić fabrika tekstila  ODBAČEN  
'Etno-R&M'' seosko domaćinstvo Teslić Teslić Ribnjak za uzgoj pastrmke   6.11.2017
'Niskogradnja'' ad Teslić Teslić Asfaltna baza u Donjem Rankoviću   26.1.2016
JPŠ '' Šume Republike Srpske'' ad Sokolac Teslić Šumski kamionski put   5.10.2015
'Megaelektrik'' ad Banja Luka Teslić MHE ''Žeželja'' u mjestu Blatnica   23.1.2017
'Nešković'' doo Bijeljina Teslić Benzinska pumpna stanica u tesliću   23.1.2017
ZTC ''Banja Vrućica'' a.d. Teslić Teslić Podzemni pješački tunel između hotela Kardijal i Srbija   29.8.2017
'Hidroelektrane na Trebišnjici'' ad Trebinje Trebinje Vodovod Dabar - za potrebe hidrotunela Fatnica - Bileća   1.4.2016
'Swisslion'' doo Trebinje Trebinje Prehrambena industrija   2.4.2016
ZP''Hidroelektrane na Trebišnjici'' ad Trebi Trebinje Plivački kompleks ''Banje''   15.4.2016
'Hidroelektrane na Trebišnjici'' ad Trebinje Trebinje Kompezacioni bazen '' Bregovi''    15.4.2018
'Hercegovina oil plus'' d.o.o.  Trebinje Benzinska pumpa u Trebinju   12.5.2018
'Hercegovinaputevi'' a.d. Trebinje Trebinje Proizvodnja asfalta   23.6.2018
'Hercegovinaputevi'' a.d. Trebinje Trebinje Površinski kop i prerada krečnjaka ''Zgonjevo''   22.6.2020
Mesnica'' vl Vlatković Miljan iz  Trebinje Klaonica   30.6.2018
ZP''Hidroelektrane na Trebišnjici'' Trebinje Deponija i suvozemni cjevovod kao privremeni objekti   6.7.2018
UT AD ''Leotar'' Trebinje Trebinje Poslovni objekat-hotel   17.7.2018
'Sesto Senso'' Trebinje Trebinje Poslovni prostor   17.7.2018
'Market 99'' doo Trebinje Trebinje Trgovački centar   3.8.2018
'Butreks ribarstvo'' doo Trebinje Trebinje Ribnjak- plivajuća kavezna platforma ODBAČEN   
'VAL 5+'' doo Trebinje Trebinje Samouslužna autopraonica   30.9.2018
Grad Trebinje Trebinje Kolektor za fekalnu kanalizaciju GUK 4 u naselju Vinograd   12.10.2020
'Best Company'' d.o.o. Trebinje Trebinje Benzinska pumpa Trebinje   26.10.2018
'Nestro petrol'' ad Banja Luka Trebinje Benzinska stanica Trebinje 1   19.10.2016
ZP''Hidroelektrane na Trebišnjici''  Trebinje Ribogojilište pastrmke ''Mirotinj''   16.1.2016
ZP''Hidroelektrane na Trebišnjici''  Trebinje Ribogojilište pastrmke ''Jazina''   16.1.2016
'Platani'' d.o.o. Trebinje Trebinje Hotel   18.11.2015
'Studenac'' s.p. Trebinje Trebinje Motel   20.11.2016
'MG'' vl Bjelica Milena iz Trebinja Trebinje Restoran-poslovni prostor   8.12.2020
'Vodovod'' a.d. Trebinje Trebinje Sistem vodosnabdijevanja   26.12.2016
'Hercegovina oil plus'' doo Bijeljina Trebinje Benzinska pumpa Vinogradi   8.12.2018
'Leoplastik'' doo Trebinje Trebinje Proizvodnja betona - betonara   23.2.2018
'Energana'' doo Trebinje Trebinje  Proizvodnja el energije fotona elek ''Turmenti 1 '' i ''T 2''    29.9.2020
MH ''ERS'' MP a.d. Trebinje Trnova HE ''Bogatići''    25.11.2016
Bijele vode kamenolom'' doo Trnovo Površinski kop kreči separacija sa drobilišnim postroj   1.9.2016
'SN'' d.o.o. Kijevo Trnovo Mobilna asfaltna baza OBUSTAVLJEN   
'Zidar Živanović'' doo D.Trnova Ugljevik Proizvodnja betona   17.7.2020
MH ''Elekt RS  ZEDP ElekBijeljina Ugljevik Dalekovod 35kv   13.8.2018
ZZ ''Ugljevik'' Ugljevik Ugljevik Prerada i cijepanje drveta   9.11.2018
'Uniflex'' doo Ugljevik Ugljevik Proizvodnja i pružanje usluga iz oblasti metalske indus   19.11.2016
'Ruding'' a.d. Ugljevik Ugljevik Površinski kop litotamnijskog krečnjaka   24.12.2016
Matović Radislav, Foča Višegrad Stambeno poslovni objekat   27.4.2018
'Adria'' d.o.o. Višegrad Višegrad Pekara- proizvodnja hljeba, peciva   4.6.2020
'FKL'' doo Višegrad Višegrad Proizvodnja  kotrljajućih ležajeva ODBAČEN   
'Unis-Usxa'' a.d. Višegrad Višegrad Proizvodnja čeličnih užadi   5.10.2018
'Andrićgrad'' doo Višegrad Višegrad Visokoškolska ustanovau okviru kompleksa   15.7.2018
Poljčić Neda, Višegrad Višegrad Zamjenski individualni  stambeno poslovni objekat   1.12.2018
Gegić Halil, Sarajevo Višegrad Stambeno poslovni   9.12.2016
'Butreks ribarstvo'' doo Trebinje Višegrad Ribnjak - sistemski kavezni -plivajuća platforma na Drini   8.12.2018
Knežević Srđan, Višegrad Višegrad Stambeno poslovni objekat   1.12.2018
'Nestro petrol'' a.d. Banja Luka Višegrad Benzinska stanica u Višegradu   10.12.2020
Opština Vlasenica Vlasenica Vodosnabdijevanje-distributivni cjevovod   12.11.2015
Opština Vukosavlje Vukosavlje Ambulanta porodične medicine u naselju Jakeš   14.9.2016
'Kamenolomi'' ad Zvornik Zvornik Površinski kop građevinskog kamena ''Jošanica''    22.5.2016
'BP Petrić'' doo Vršani Zvornik Benzinska stanica   17.3.2018
'Bingo'' doo Tuzla  Zvornik Trgovinski centar   21.5.2020
'Trend'' doo Bratunac Zvornik Površinski kop tehničkog građ.kamena-krečnjaka ODBAČEN   
'Beoprom 076'' doo Zvornik Zvornik Poslovni objekat-legalizacija   12.2.2018
'Zvornikputevi'' ad Zvornik Zvornik Proizvodnja betona   20.7.2018
'DAŽ'' doo Zvornik Zvornik Proizvodnja konditorskih proizvoda i prerada voća i pov   25.12.2016
'Zvornik stan'' ad Zvornik Zvornik proizvodnja toplotne energije   8.7.2018
'Keso promet'' doo Tršić Zvornik Betonara-proizvodni pogon   24.8.2018
'Bingo'' doo Tuzla Zvornik Poslovni prodajno-skladišni objekat   5.3.2018
'Alfa invest'' doo Zvornik Zvornik Perionica automobila-samouslužna   28.1.2018
'Studen-prom'' d.o.o. Zvornik-Karakaj Zvornik Prerada mesa puža i hladnjaču   17.11.2016
'Izvor blaga'' d.o.o. Glumine, Zvornik Zvornik Farma za tov pilića   10.5.2016
'Nestro Petrol'' a.d. Banja Luka Zvornik Benzinska stanica u Diviću   10.12.2020
'Vitinka eksploatacija'' doo Zvornik Zvornik Izvorište podzemne vode ''Banjica''    12.5.2017
UO ''Laguna'' vl. Đerić Ljiljana, Zvornik Zvornik Motel Laguna   26.6.2016
Marković Miodrag, Oraovac Zvornik     27.2.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdje i kako predati zahtjev za izdavanje vodnih akata?

  

  Opštine

Zahtjev poslati poštom ili lično predati na pomenute adrese:

Banja Luka, Laktaši, Gradiška, Srbac, Čelinac, Kotor Varoš, Šipovo, Mrkonjić Grad, Jezero, Kneževo i Ribnik.

Područna kancelarija za sliv rijeke Vrbas u Banja Luci, adresa: Slavka Rodića br.5. 78000 Banja Luka

Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Milići, Vlasenica, Šekovići, Osmaci Srebrenica, Bratunac, Han Pijesak, Rogatica, Sokolac, Novo Goražde, Višegrad, Čajniče, Rudo, Foča, Pale, istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo, Stari Grad

Sjedište Javne Ustanove "VODE SRPSKE" Bijeljina, adresa: Miloša Obilića 51. , 76300 Bijeljina

Prijedor, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Krupa na Uni, Istočni Drvar.

Područna kancelarija za sliv rijeke Une u Prijedoru, adresa: Aleja Kozarskog Odreda bb, 79101 Prijedor

Doboj, Derventa, Brod, Šamac, Modriča, Teslić, Donji Žabar, Pelagićevo, Prnjavor, Petrovo i Vukosavlje.

Područna kancelarija za sliv rijeke Bosne u Doboju, adresa: Vojvode Mišića 22, 73500 Doboj

Trebinje, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Berkovići, Istočni Mostar i Kalinovik.

Kanelarija ORS Trebišnjice, adresa: Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje

 

Gdje se nalazimo ? Google Maps     Bijeljina  Banja Luka  Prijedor  Doboj  Trebinje

 

OBRASCI

 

  NAZIV OBRASCA

PREUZIMANJE

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole

Preuzmi word

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti

Preuzmi word

 

Zahtjev za izdavanje vodnih smjernica

Preuzmi word

Prilog vodoprivrednim smjernicama

Preuzmi

 

Izdate vodne dozvole u periodu od 01.01.2013.g. do 31.09.2013.g.

 Izdate vodne dozvole u periodu 01.01.2015 do 31.12.2015.g.

Pravna regulativa. (Poglavlje iz Zakona o vodama RS 50/06).....

 

VIII – VODOPRAVNI AKTI


Vrste vodopravnih akata
 

Član 120.
(1) Radi obezbjeđenja upravljanja vodama i u svrhu pravičnog pristupa vodama svih lica, ovim zakonom se reguliše način korištenja prava na vodu izdavanjem slijedećih vodopravnih akata:
   a) smjernica,
   b) saglasnosti, i
   v) dozvola.
(2) Vodopravni akti su upravni akti i izdaju se u formi rješenja, odnosno zaključka.
(3) Postupak za izdavanje vodopravnih akata, sprovodi se prema pravilima posebnog postupka utvrđenim ovim zakonom, a uz supsidijarnu primjenu Zakona o opštem upravnom postupku.
(4) Ministarstvo donosi podzakonski propis o sadržini zahtjeva za izdavanje vodnih smjernica, saglasnosti i dozvole, sadržini dokumentacije iz oblasti koju obrađuje ovaj zakon, dodatnoj dokumentaciji, broju kopija i predaji originala, sadržini javnog oglasa, obavještenju o odluci nadležnog organa i drugim bitnim pitanjima od značaja za postupak izdavanja i čuvanja vodopravnih akata, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Aktivnosti za koje su neophodne vodne smjernice, saglasnost i dozvola

Član 121.

(1) Vodne smjernice, saglasnost i dozvola će se pribaviti, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, za slijedeće aktivnosti, bez obzira na njihove uticaje, i to :
a) zahvatanje voda u svim privrednim granama i djelatnostima, a naročito, i ne ograničavajući se, za:
   1) industriju i energetiku,
   2) poljoprivredu,
   3) vodosnabdijevanje,
   4) uslužne djelatnosti koje u tehnološkom postupku koriste vodu i ispuštaju tehnološke otpadne vode,
   5) turističke djelatnosti, itd.
b) ispuštanje otpadnih voda u površinske vode,
v) vještačko prihranjivanje podzemnih voda,
g) dislociranje i vađenje materijala iz vodotoka,
d) izgradnja objekata za iskorištavanje hidroenergije,
đ) trajno podizanje nivoa vode i kao rezultat toga, plavljenje zemljišta,
e) izgradnja objekata za zaštitu od poplava,
ž) izgradnja saobraćajnica, putnih i željezničkih, uključujući i šumske puteve,
z) izgradnja mosta ili nekog drugog objekta iznad, pored vodotoka, u vodotoku ili vodnom zemljištu,
i) izgradnja ili uređenje deponija otpada,
j) u postupku dodjele koncesija,
k) za promet opasnih materija, kao i proizvoda od tih materija koji nakon upotrebe dospijevaju u vode.

(2) Pored aktivnosti navedenih u stavu 1. ovog člana, vodne smjernice, saglasnost i dozvola, izdaju se i za sve slučajeve sprovođenja aktivnosti koje mogu:
  a) privremeno ili trajno da derogiraju kvalitet voda, ili ometaju poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta;
  b) da štetno utiču na akvatične i poluakvatične ekosisteme;
  v) da povećaju rizik od poplave ili erozije, ili
  g) da značajno:
     1) smanje kvantitet voda,
     2) promijene morfologiju vodotoka,
     3) izmijene dubinu, nivo vode ili protok vodotoka,
     4) ometaju korištenje površinskih voda u rekreacione svrhe.

(3) Propisima iz člana 120. stav 4. ovog zakona mogu biti detaljnije precizirane i druge aktivnosti za koje je potrebno pribaviti vodopravne akte.

Objekti i aktivnosti za koje nisu potrebni vodoprivredni akti

 Član 122.
(1) Izuzetno od odredbi člana 121. ovog zakona, vodopravni akti nisu potrebni za sve objekte i aktivnosti koji obezbjeđuju vodu za redovne porodične djelatnosti priključkom na javni vodovodni sistem, a ispuštanje otpadnih voda vrše u javni kanalizacioni sistem, osim za tehnolološke vode iz člana 67. ovog zakona.
(2) Vodopravne akte takođe nije potrebno pribaviti ni za građenje novih i rekonstrukciju postojećih stambenih objekata koji se snabdijevaju vodom priključkom na javni vodovodni sistem, a ispuštanje otpadnih voda vrše u javni kanalizacioni sistem.
(3) Nadležni organ uprave ili operator vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema, ne može izdati odobrenje za priključak na vodovodni sistem i korištenje vode iz vodovodnog sistema i za ispuštanje otpadnih voda u kanalizacioni sistem licima iz st. 1. i 2. ovog člana, osima ako sistem na koji se daje odobrenje za priključak imaj vodnu dozvolu.


Obaveze budućeg imaoca prava na korištenje voda

Član 123.
(1) Vodopravnim aktima se može odrediti da će budući imalac prava na korištenje voda kod planiranja, izgradnje i rada objekta, omogućiti i korištenje tog objekta za zaštitu od štetnog djelovanja voda.
(2) Aktom iz prethodnog stava se može odrediti da će budući imalac prava na korištenje voda, omogućiti korištenje vodnog objekta i za opštu upotrebu voda ili za snabdijevanje vodom za piće, ako to suštinski ne pogoršava uslove sprovođenja njegovog prava na korištenje voda.


Obaveza budućeg imaoca prava za dislociranje i vađenje materijala

Član 124.
Izuzetno od odredbi člana 121. ovog zakona, aktivnosti dislociranja i vađenja materijala iz vodotoka se reguliše izdavanjem vodnih smjernica i vodne saglasnosti, dok se vodna dozvola za ovu vrstu aktivnosti ne izdaje.


Postupak izdavanja vodopravnih akata

Član 125.
(1) Vodopravni akti se izdaju na pismeni zahtjev investitora odnosno korisnika, ili ovlaštenog trećeg lica, nadležnog organa uprave ili organa nadležnog za izdavanje urbanističke saglasnosti po propisima o prostornom uređenju, ili nadležnog organa za pokretanje postupka za dodjelu koncesija na vodama i vodnom dobru.
(2) Uz zahtjev za izdavanje akata iz stava 1. ovog člana, dostavljaju se potrebni podaci o lokalitetu, vrsti i obimu aktivnosti koja se namjerava sprovesti i prilaže se tehnička dokumentacija kojom se obrađuje konkretna aktivnost. Vrsta i sadržaj podataka i dokumentacije, propisaće se aktom iz člana 120. stav 4. ovog zakona.
(3) Vodopravne akte izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave za aktivnosti koji su na teritoriji te jedinice, Odjeljenje za vodopravne akte nadležne Agencije za vode i Ministarstvo, na način i po postupku kako je to odredbama ovog zakona regulisano i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa.
(4) Procedure za vodopravne akte koji se odnose na prekogranične vode će biti sprovedene u skladu sa bilateralnim ili drugim multilateralnim ugovorima.
(5) Tehničku i drugu dokumentaciju, koja se podnosi uz zahtjev, izrađuje stručno fizičko lice u okviru pravnog lica, kako je to definisano odredbama ovog i posebnih zakona u pogledu stručnosti fizičkih i pravnih lica, za izradu pojedine tehničke dokumentacije, koja je predviđena u skladu sa ovim zakonom.
(6) Postupak izdavanja vodopravnog akta pokreće nadležni organ iz stava 3. ovog člana, po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, ukoliko utvrdi ili sazna da postoji činjenično stanje zbog koga treba pokrenuti postupak radi zaštite javnog interesa.

Stručno mišljenje

Član 126.
(1) U postupku izdavanja vodopravnih akata iz svoje nadležnosti, ovlašteni organ iz člana 127. ovog zakona može zatražiti stručno mišljenje kvalifikovane naučne institucije ili stručne organizacije koja obavlja djelatnost iz oblasti voda.
(2) Propisom iz člana 120. stav 4. ovog zakona, odrediće se minimum kadrovske i tehničke opremljenosti, koja se odnosi na institucije i organizacije iz stava 1. ovog člana, postupak dobivanja stručnog mišljenja iz stava 1. ovog člana, kao i njegova forma i neophodna sadržina.

Podjela nadležnosti izdavanja vodopravnih akata

Član 127.
(1) Agencija za vode ima nadležnost izdavanja vodopravnih akata za slijedeće objekte, instalacije i aktivnosti:
   a) zahvatanje vode u količini od 5 i više litara u sekundi,
   b) ispuštanje otpadnih voda naselja,
   v) ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u površinske vode,
   g) vještačko prihranjivanje podzemnih voda,
   d) hidroelektrane za proizvodnju električne energije,
   đ) sve akumulacije na prostoru Republike Srpske,
   e) dislociranje i vađenje materijala iz vodotoka,
   ž) izgradnja objekata za zaštitu od poplava ili drugih postrojenja za zaštitu od voda,
   z) aktivnosti iz člana 121. stav 2, tačke. a) do g) koje utiču na vode.
(2)Jedinica lokalne samouprave izdaje vodopravne akte za objekte, instalacije i aktivnosti koje nisu navedene u stavu 1. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom.
(3) Organ koji primi zahtjev, a po njemu nije nadležan da postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnim propisima, zahtjev će službeno proslijediti stvarno i mjesno nadležnom organu.
(4) Ministarstvo odlučuje u dugom stepenu protiv žalbi na izdate vodopravne akte Agencija i jedinica lokalne samouprave.
(5) Agencija za vode će, u okviru svojih područnih kancelarija, uspostaviti odjeljenja za pripremanje izdavanja vodopravnih akata, što će biti regulisano posebnim aktom Ministarstva.


Zahtjevi organa prema podnosiocu zahtjeva

Član 128.
(1)Zavisno od prirode aktivnosti i njenih očekivanih uticaja, organ nadležan za izdavanje vodopravnog akta, može zahtijevati dodatne podatke i dopunu predate dokumentacije.
(2)Dodatne podatke ili dopunu predate dokumentacije, organ koji vodi postupak dužan je zatražiti u pismenom obliku, sa navođenjem dokumentacije i podataka koje se zahtijevaju, uz upozorenje podnosiocu zahtjeva o posljedicama koje će nastupiti ukoliko zahtjev organa ne bude ispunjen. Tražena dokumentacija i podaci, dostavljaju se u roku koji određuje organ koji vodi postupak.
(3)Ako investitor, korisnik ili nadležni organ iz člana 125. stava 1. ovog zakona ne dostavi dokumentaciju u roku koji mu odredi organ koji vodi postupak, zahtjev će se odbaciti zaključkom protiv kojg je dopuštena posebna žalba.
(4)Ukoliko je riječ o pogonu, postrojenju ili aktivnostima koje će proći proceduru procjene uticaja na životnu sredinu, uz zahtjev iz člana člana 125. stav 1. ovog zakona, podnosi se Studija o uticaju na životnu sredinu, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti životne sredine.

Saradnja organa u postupku izdavanja vodopravnih akata

Član 129.
(1) Nadležni organ, u postupku izdavanja vodopravnog akta, sarađuje sa nadležnim organima iz drugih oblasti i pribavlja njihova mišljenja, saglasnosti, izjave, i druge podatke o činjenicama od važnosti za izdavanje akta.
(2) Nadležni organ, obavezan je zatražiti mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem području se preduzima predložena aktivnost, kao i jedinice lokalne samouprave na čijem području ta aktivnost može prouzrokovati uticaje. Izostanak dostavljanja mišljenja u datom roku, ne odlaže vođenje postupka.
(3) Ukoliko se u postupku donošenja vodopravnog akta, a posebno vodnih smjernica, utvrdi postojanje razloga iz kojih proizilazi da će objekat, instalacija ili predložena aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Republike Srpske imati negativne uticaje na vodne resurse na teritoriji Federacije BiH, prije donošenja vodopravnog akta,pribaviće mišljenje nadležnog organa Federacije BiH.
(4) Ukoliko se razlozi iz stava 3. ovog člana odnose na negativne uticaje na vodne resurse druge države, Ministarstvo će proslijediti podatke iz dokumentacije nadležnom organu odnosne države, u cilju njegovog izjašnjavanja.
(5) U provođenju aktivnosti iz stava 4. ovog člana, nadležni organ postupa u skladu sa konvencijama i međunarodnim sporazumima koji su ratifikovani odnosno potpisani od strane Bosne i Hercegovine.
(6) U slučaju negativnih mišljenja dobivenih realizacijom aktivnosti u st. 3. i 4. ovog člana, postupak se ne obustavlja, ali se pokreće postupak arbitražnog traženja rješenja između strana.

Oglašavanje, izjašnjavanje i konsultacija zainteresovanih strana i javnosti

Član 130.
(1) Radi osiguranja rješavanja sukoba interesa i učešća javnosti u radu, nadležni organ, prije izdavanja vodopravnog akta, obavezno obavještava zainteresovane strane, a o zahtjevu obavještava javnost na području na kome djeluje, putem obavještenja na oglasnoj tabli nadležnog organa, oglašavanjem u sredstvu javnog informisanja, a u slučaju međuentiteskog uticaja, u najmanje dva sredstva javnog informisanja koja su dostupna javnosti na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH.
(2) Javni oglas iz stava 1. ovog člana sadrži informacije propisane podzakonskim aktom iz člana 120. stav 4. ovog zakona.

Obavještenje o vođenju postupka u javnom oglašavanju

Član 131.
(1) Obavještenje o detaljnijem sadržaju zahtjeva, vođenju postupka i javnom oglašavanju, nadležni organ dostavlja zainteresovanim stranama.
(2) Zainteresovana strana je svaki pojedinac ili pravno lice koje ima ili može da ima neposredan interes u predmetu za koji se izdaje vodopravni akt. Zainteresovana lica će biti navedena u zahtjevu od strane podnosioca ili su po službenoj dužnosti poznata organu koji izdaje vodopravni akt.
(3) Nadležni organ, dužan je zainteresovanim stranama i javnosti odrediti rok za pismeno izjašnjavanje o predloženim aktivnostima iz zahtjeva koji ne može biti duži od 30 dana od dana javnog obavještavanja, odnosno od dana dostave obavještenja o vođenju postupka. Izjašnjavanje se dostavlja pismeno, u dva primjerka.
(4)Nadležni organ može, prema slobodnoj ocjeni, organizovati javnu raspravu o predmetu iz ovog člana.

Izjašnjavanje podnosioca zahtjeva

Član 132.
(1)Podnosilac zahtjeva ima pravo na pismeno izjašnjavanje o mišljenju nadležnog organa, kao i na primjedbe i mišljenja dostavljena u postupku izjašnjavanja javnosti, zainteresovanih strana i javne rasprave, izuzev ako je takvo izjašnjavanje podnosioca zahtjeva očigledno nepotrebno.
(2)Izjašnjavanje iz stava 1. ovog člana podnosilac zahtjeva dostavlja u roku koji određuje organ koji vodi postupak. Propuštanje izjašnjavanja u datom roku, ne odlaže vođenje postupka.

Dostavljanje vodopravnog akta i obavještavanje

Član 133.
(1) Izdati vodopravni akt nadležni organ dostavlja posnosiocu zahtjeva i zainteresovanim stranama.
(2) Na izdati vodopravni akt, podnosilac zahtjeva i zainteresovane strane imaju pravo podnošenje pravnog lijeka.
(3) Izdati vodopravni akt iz stava 1. ovog člana, nadležni organ objavljuje na način propisan podzakonskim propisom iz člana 120. stav 4. ovog zakona.
(4) Pri sprovođenju svih aktivnosti kod izdavanju vodopravnog akta, primjenjuju se odredbe ovog zkona, podzakonskih propisa i posebnih propisa koji se odnose na rad ovlaštenih organa uprave.

Troškovi postupka

Član 134.
(1) Troškove postupka za izdavanje vodopravnih akata snosi nosilac prava iz tih akata.
(2) Nosilac prava iz vodopravnih akata i podnosilac zahtjeva, dužni su troškove iz stava 1. ovog člana nadoknaditi organu koji je vodio postupak u toku trajanja postupka.
(3) O troškovima postupka, nadležni organ odlučuje posebnim zaključkom na koji nije dopuštena posebna žalba.

Opšti sadržaj vodopravnog akta

Član 135.
Vodopravni akt sadrži:
a) informacije o nazivu ili imenu i podatke za kontakt sa podnosiocem zahtjeva i nosioca prava iz akta,
b) opis mjesta, vrste, obima i namjene objekta,
v) trajnost akta,
g) vremensko ograničenje za početak aktivnosti na koju upućuje akt, od najviše tri godine,
d) vremensko ograničenje za završavanje građevinskih radova na koje upućuje akt, od najviše pet godina,
đ) uslovi za sprečavanje ili ublažavanje negativnih uticaja,
e) elemente tehničkih detalja koji su karakteristični za pojedine djelatnosti i aktivnosti,
ž) iznos i obrazloženje troškova postupka,
z) obrazloženje odluke sa navođenjem činjenica utvrđenih u toku vođenja postupka, uz ocjenu primljenih odgovora i mišljenja te odredbi primjenjenog procesnog i materijalnog propisa,
i) uputstvo o pravnom sredstvu.

Uslovi za izdavanje vodopravnih akata

Član 136.
(1) Nadležni organ uprave može u izdatom aktu propisati i posebne uslove radi sprečavanja ili ublažavanja negativnih uticaja uzrokovanih aktivnošću koja je predmet akta.
(2)Sastavni dio vodne saglasnosti za dislociranje ili vađenje materijala iz vodotoka su uslovi za uređenje vodotoka na kojem se radovi izvode.
(3)Kod utvrđivanja uslova za vodopravni akt, nadležni organ će uzeti u obzir posebne osobine voda na koje utiče aktivnost, tehničku i finansijsku izvodljivost zahtjevanih mjera.

Vodne smjernice

Član 137.
(1) Vodnim smjernicama se određuju uslovi koji će biti ispunjeni u dokumentaciji za građenje novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti koje se ne smatraju građenjem, a mogu trajno, povremeno ili privremeno da utiču na promjene režima voda.
(2) Propisom iz člana 120. stav 4. ovog zakona će se odrediti slučajevi iz stava 1. ovog člana za koje nije potrebno izdavati vodnu saglasnost.
(3) Za objekte ili radove za koje su pribavljene smjernice, a za koje nije podnesen zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, vodne smjernice prestaju važiti istekom roka od jedne godine od dana njihovog izdavanja.
(4) Vodne smjernice izdaje organ koji je u skladu sa odredbama člana 127. ovog zakona nadležan za izdavanje vodopravnih akata, a izdaju se u formi zaključka.
(5) Protiv zaključka kojim su donesene vodne smjernice, nije dopuštena posebna žalba.

Vodne smjernice za izdavanje koncesija

Član 138.
(1) Organi koji su, u skladu sa propisima o koncesijama nadležni za izdavanje koncesija za korištenja voda i vodnog dobra, dužni su, prije pokretanja postupka za dodjelu koncesije, pribaviti vodne smjernice od nadležnog organa u skladu sa ovim zakonom.
(2) Vodne smjernice iz stava 1. ovog člana se, nakon provođenja procedure dodjele koncesije prenose na lice koje je dobilo koncesiju.
(3) Lica ili organi iz st. 1. i 2. ovog člana, dužna su pribaviti ostale vodopravne akte u skladu sa odredbama ovog zakona.
(4) U skladu sa odredbama iz st. 1. do 3. ovog člana, dužni su postupiti i organi koji su u skladu sa propisima o prostornom uređenju i građenju nadležni za izdavanje urbanističkih uslova.

Vodna saglasnost

Član 139.
(1) Vodna saglasnost je potrebna za izgradnju novih, rekonstrukciju ili uklanjanje postojećih objekata i druge aktivnosti iz člana 121. st. 1. i 2, ako one mogu uticati na promjene kvaliteta i kvantiteta voda, odnosno ako se time mogu trajno, povremeno ili privremeno prouzrokovati promjene u režimu voda.
(2) Vodna saglasnost je potrebna i za radove koji mogu uticati na promjene u režimu voda u smislu člana 62, člana 66. i člana 85. ovog zakona.

Sadržaj vodne saglasnosti

Član 140.
(1) Vodnom saglasnošću se utvrđuje da je dokumentacija priložena uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa izdatim vodnim smjernicama, propisima o vodama i planskim dokumentima.
(2) Odobrenje za građenje novih ili rekonstrukciju postojećih objekata za koje je po ovom zakonu propisana obaveza pribavljanja vodne saglasnosti, u smislu propisa o prostornom uređenju, izdaje se po prethodno izdatoj vodnoj saglasnosti.
(3) Vodna saglasnost se izdaje u obliku rješenja, s nazivom vodopravnog akta. Rješenje će imati formu i elemente kako su propisani posebnim propisom koji reguliše opšti upravni postupak. Sadržaj stručnog dijela rješenja treba odgovarati postavljenom zahtjevu, sadržaju predmeta, izdatim smjernicama i utvrđenim činjenicama u postupku.
(4) U slučajevima kada dokumentacija za građenje ili druge aktivnosti nije izrađena u skladu sa izdatim vodnim sjernicama, nadležni organ za izdavanje saglasnosti donosi rješenje kojim se zahtjev odbija, kao nepotpun.
(5) U svim slučajevima iz st. 3. i 4. ovog člana, organ koji donosi rješenje će u uputstvu o pranom sredstvu obavijestiti stranku da može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom, kao i to da takvo pravo ima zainteresovana strana.
(6) Izdata vodna saglasnost, prestaje da važi istekom roka od jedne godine od dana izdavanja, osim za objekte, ukoliko do tog roka bude pribavljeno odobrenje za građenje i započeti radovi na objektu.
(7) Ukoliko je vodna saglasnost izdata za objekat, njen period važenja je do izdavanja dozvole, ukoliko je predviđeno izdavanje dozvole ili do obnavljanja vodne saglasnosti, nakon proteka u njoj određenog roka, ili izmjene uslova na osnovu kojih je izdata.

Objekti i postrojenja za koje se ne može izdati vodna saglasnost

Član 141.

Za objekte i postrojenja koja ispuštaju otpadne vode ili druge opasne materije na površinu zemlje u zemlju ili vodu, ne može se izdati vodna saglasnost i odobrenje za građenje, ako projektom nije predviđena istovremena izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda odnosno uređaja za smanjenje količina i koncentracija opasnih materija koje se u skladu sa propisim ispuštaju na površinu zemlje u zemlju ili vodu.

 

Vodna dozvola

Član 142.
(1) Za korištenje voda, pražnjenje akumulacija, za ispuštanje otpadnih voda u vode i za odlaganje odnosno ispuštanje opasnih materija na javno vodno dobro, poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište i promet proizvoda od opasnih materija koji poslije upotrebe dospijevaju u vode, potrebna je vodna dozvola.
(2) Vodna dozvola se izdaje u obliku rješenja, sa nazivom vodopravnog akta, koje će imati formu i elemente koji su propisani posebnim propisom koji reguliše opšti upravni postupak. Sadržaj rješenja odgovara postavljenom zahtjevu, sadržaju predmeta, eventualno izdatoj saglasnosti i utvrđenim činjenicama u postupku.

Objekti za koje je potrebna vodna dozvola

Član 143.
(1)Vodna dozvola, potrebna je za sve objekte za koje je, po odredbama ovog zakona, potrebno izdati vodnu saglasnost.
(2)Vodna dozvola, potrebna je i ako izdavanju vodne dozvole nije prethodilo izdavanje vodne saglasnosti za slučajeve predviđene ovim zakonom.
(3)Ako se zbog promjena u tehnologiji ili iz drugih razloga naknadno izmjene obim i uslovi korištenja voda, odnosno ispuštanje otpadnih voda u vode, odlaganje na javno vodno dobro, odnosno ispuštanja opasnih materija, potrebna je nova vodna dozvola.

Objekti za koje nije potrebna vodna dozvola

Član 144.
Vodna dozvola nije potrebna za:
a) korištenje voda iz javnog sistema vodosnabdijevanja i ispuštanje otpadnih voda iz domaćinstva u javnu kanalizaciju,
b) korištenje bunara (osim arteških, reni bunara i slično), izvora, cisterni i sličnih objekata za snabdijevanje jednog domaćinstva vodom za piće, ako zahvatanje vode iz tih objekata ne prelazi količinu od 10 m3 /dan,
v) gašenje požara i preduzimanje hitnih sanitarnih i drugih mjera u slučaju opšte opasnosti kada se koristi voda,
g) uređenje vodotoka, dislociranje i vađenje materijala iz vodotoka, i
d) objekte čiji korisnik nema interes i ne učestvuje u preispitivanju uslova za izdatu vodnu dozvolu.

Sadržaj vodne dozvole

Član 145.
(1) Vodnom dozvolom se utvrđuju namjena, način i uslovi za iskorištavanje voda, režim rada objekata i postrojenja, način i uslovi ispuštanja otpadnih voda, način i uslovi odlaganja čvrstog i tečnog otpada i drugi uslovi.
(2) Vodnom dozvolom se utvrđuje da su ispunjeni uslovi određeni vodnom saglasnošću i da je pribavljen opšti akt o održavanju, korištenju, osmatranju i čuvanju objekta i postupanja u slučaju kvara ili havarije na objektu koji se donosi prije izdavanja vodne dozvole.
(3) U slučaju kada se vodna dozvola izdaje bez vodne saglasnosti, vodnom dozvolom utvrđuju se uslovi pod kojima se može vršiti djelatnost koja je predmet izdavanja vodne dozvole.

Važnost vodne dozvole

Član 146.
(1) Vodna dozvola, izdaje se na određeno vrijeme, a najduže sa rokom trajanja do petnaest godina.
(2) Pravo na korištenje ili upotrebu voda ili ispuštanje otpadnih voda stečeno na osnovu vodne dozvole, ne može se prenositi na drugog korisnika.
(3) Vodnu dozvolu izdaje organ koji je nadležan za izdavanje vodnih smjernica i vodne saglasnosti.

Prestanak važnosti vodne dozvole

Član 147.
(1) Pravo na korištenje voda ili ispuštanje otpadnih voda stečeno na osnovu vodne dozvole prestaje:
   a) istekom roka važnosti vodne dozvole,
   b) odricanjem korisnika od prava iz vodne dozvole, i
   v) ne korištenjem prava iz vodne dozvole bez opravdanih razloga, duže od dvije godine.
(2) Rješenje o utvrđivanju prestanka prava, u smislu odredbe stava 1. ovog člana donosi organ koji je izdao vodnu dozvolu, na način i po postupku kako je navedeno u članu 142. stav 2. ovog zakona.
(3) Na zahtjev korisnika, nakon sprovedenog postupka, za slučajeve iz stava 1. tačke a) ovog člana, pravo na korištenje vode ili ispuštanje otpadnih voda može se produžiti.

Upotrebna dozvola

Član 148.
Upotrebna dozvola u smislu propisa o prostornom uređenju, ne može se izdati bez prethodno pribavljene vodne dozvole.

Vremensko važenje vodopravnih akata

Član 149.
(1) Vodopravni akti za aktivnosti iz člana 120. ovog zakona, izdaju se na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama ovog zakona. U zavisnosti od tehnološke složenosti objekta, vodna dozvola se može izdati i na kraći vremenski period od utvrđenog u ovom zakonu.
(2) Kada se vodna dozvola izdaje na period duži od pet godina, utvrđeni uslovi će se preispitati nakon navršene svake pete godine u periodu koji nije duži od onog potrebnog za njeno izdavanje. Organ koji je izdao vodnu dozvolu, po službenoj dužnosti pokreće postupak preispitivanja uslova iz dozvole, uz zahtjev korisniku da u određenom roku dostavi neophodnu dokumentaciju.
(3) Ukoliko korisnik ne postupi po zahtjevu organa, nadležni organ za izdavanje dozvole će, u skladu sa članom 147. stav 2. ovog zakona, rješenjem ukinuti izdatu vodnu dozvolu.

Izmjene i ispravke vodopravnih akata

Član 150.
(1) Nadležni organ može izmijeniti ranije izdati vodopravni akt ukoliko:
   a) je izmjena potrebna kako bi se osiguralo snabdijevanje vodom za piće,
   b) su uticaji aktivnosti koja je predmet vodnog akta, prouzrokovali bitno drugačije okolnosti od onih koji su procijenjene prilikom izdavanja vodnog akta,
   v) bi zbog uvođenja naprednije tehnologije, uticaji prouzrokovani aktivnošću korisnika, mogli biti bitno smanjeni, bez prevelikih troškova po korisnika,
   g) je izmjena potrebna zbog interesa regije, grada ili Republike Srpske, ili zbog izvršavanja međunarodnih ugovora koji su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu.
(2) U skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni organ može uvesti izmjene koje bi spriječile ili znatno promjenile nastavak izvođenja aktivnosti korisnika vodopravnog akta.
(3 )Zahtjev za izmjenu vodopravnog akta može podnijeti organ inspekcije, nosilac prava iz vodopravnog akta ili zainteresovana strana. Organ koji izdaje vodopravni akt, izmjenu akta pokreće po službenoj dužnosti.
(4) Postupak po zahtjevu za izmjenu vodopravnog akta sprovodi se na isti način kao i pri rješavanju zahtjeva za njegovo izdavanje.

Izmjena i ispravke uočenih grešaka nastalih u pisanju vodopravnih akata
Član 151.
(1) Organ koji je donio vodopravni akt, može u svako vrijeme da ispravi greške u imenima, nazivima ili brojevima, greške nastale u pisanju, računanju ili preštampavanju, kao i druge očigledne netačnosti u dokumentu ili njegovom ovjerenom prepisu, u skladu sa posebnim propisom.
(2) Ispravke grešaka koje su navedene u stavu 1. ovog člana, proizvode pravno dejstvo od dana kada ga proizvede vodopravni akt koji je ispravljen.

Izmjene i ispravke vodopravnih akata u toku upravnog spora
Član 152.
Organ protiv čije je odluke blagovremeno pokrenut upravni spor, može do okončanja spora, ako uvažava sve zahtjeve tužbe, poništiti ili izmijeniti svoju odluku, odnosno vodopravni akt, iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvu odluku, ako se time ne vrijeđa pravo stranke ili pravnih lica.

Privremeno ograničenje

Član 153.
(1) Za osiguranje potrebnih količina i kvaliteta vode, te očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosistema i od vode zavisnih ekosistema, u slučaju prirodne pojave koja prouzrokuje privremeni nedostatak vode ili smanjenu zaštitu od štetnog djelovanja voda, Ministarstvo može, imaocima prava na korištenje voda, posebnim aktom, privremeno ograničiti ili privremeno obustaviti provođenje prava na korištenje voda na određenom području. Aktivnosti iz ovog stava uključuju, ali se ne ograničavaju na višu silu, prirodne i elementarne nepogode.
(2) Pored ograničenja iz prethodnog stava, Ministarstvo može na određenom području privremeno ograničiti ili privremeno obustaviti provođenje prava na korištenje voda i ako dođe do ekološke nesreće, većeg oštećenja na vodnim objektima, ili drugih događaja koji prouzrokuju nedostatak vode ili smanjenu zaštitu od štetnog djelovanja voda.
(3) Kod ograničenja ili suspenzije prava na korištenje voda iz prethodnih stavova, potrebno je, prije svega, osigurati vodu za piće i vodu za zaštitu od požara.
(4) Zbog privremenog ograničenja ili privremenog prekida provođenja prava na korištenje voda iz stava 2. ovog člana, imalac prava na korištenje voda nema pravo na odštetu, ako je u pitanju viša sila, prirodna ili elementarna nepogoda, osim ako posebnim aktom Vlada ne odluči drugačije.
(5) Bez obzira na odredbe iz prethodnog stava, imalac prava na korištenje voda može zahtijevati u posebnom postupku, povrat štete koju je pretrpio zbog privremenog ograničenja ili privremenog prekida provođenja prava na korištenje voda, neposredno od osobe, koja je prouzrokovala ekološku nesreću, oštećenje vodnih objekata ili drugog događaja iz stava 2. ovog člana.

Prilagođavanje prava na korištenje voda

Član 154.
(1) Ako nadležna institucija, na osnovu praćenja stanja voda (monitoringa) količine i kvaliteta, utvrdi da je došlo do bitnih izmjena u režimu voda, koje bi mogle prouzrokovati trajni nedostatak vode, pogoršanje kvaliteta voda ili bi ugrozile ravnotežu vodnih i od vode zavisnih ekosistema ili prirodnih vrijednosti, imaocu prava na korištenje voda se utvrđuje obaveza da, tehničkim ili drugim mjerama u određenom periodu prilagodi provođenje prava na korištenje voda novonastalom stanju.
(2) Ako se imalac prava na korištenje voda ne prilagodi načinu i roku propisanim obavezama iz stava 1. ovog člana, djelimično ili u cjelosti mu se oduzima pravo na korištenje voda.
(3) Odredbe iz stava 2. ovog člana se ne odnose na imaoca prava na korištenje voda za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, ali se uvode prinudne mjere za sprovođenje stava 2. ovog člana, o trošku tog subjekta.
(4) Bez obzira na odredbe st. 1. i 2. ovog člana, pravo na korištenje voda se djelimično ili u cjelosti oduzima, ako je, zbog trajnog nedostatka vode, ugroženo snabdijevanje stanovništva vodom za piće.
(5) O oduzimanju odlučuje Ministarstvo, a organ koji je donio akt o pravu na korištenje vode, u roku od 15 dana, dostavlja Ministarstvu predmet sa svom dokumentacijom iz st. 1. i 2. ovog člana.
(6) Zbog prilagođavanja ili oduzimanja prava na korištenje voda iz st.1, 2. i 4. ovog člana, imalac prava na korištenje voda nema pravo na odštetu.
(7) Bez obzira na odredbe stava 6. ovog člana, imalac prava na korištenje voda može u posebnom postupku zahtijevati odštetu od učinioca za prouzrokovanu štetu, koju je pretrpio zbog prilagođavanja ili oduzimanja prava na korištenje voda, ako je došlo do izmjene iz stava 1. ovog člana zbog ponašanja drugog pravnog ili fizičkog lica.

Izvršenje vodopravnih akata i nalog

Član 155.
(1) Vodopravni akti izvršava korisnik prava iz tog akta, na način i pod uslovima kako je određeno njegovim sadržajem. Postupanje suprotno propisanim uslovima ili nepoštovanje odredaba od čl. 120. - 155. ovog zakona koje se odnose investitora, korisnika, operatera ili treće lice koje je izvršilac neke od nedozvoljenih radnji, predstavlja nezakonit rad koji se kažnjava u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Ukoliko, u toku trajanja roka važenja vodopravnog akta, isti ne bude izvršen na način i pod uslovima koji su u njemu navedeni ili ako nastupi okolnost koja prijeti da izazove ili izazove poremećaj vodnog režima koji onemogućava ispunjavanje uslova i obaveza iz vodopravnog akta, organ nadležan za izdavanje akta može, radi izvršenja izdatog akta i usklađivanja postupanja u skladu sa novonastalim uslovima, izdati nalog.
(3) Rješenjem se nalaže korisniku vodopravnog akta da u određenom roku izvrši neku radnju, izvrši ulaganja ili se uzdrži od nekog činjenja radi uklanjanja opasnosti od prijetećeg ili već nastalog poremećaja u režimu voda, ili nesaglasnosti sa uslovima i obavezama iz predmetnog vodopravnog akta, kao i radi uspostavljanja stanja u skladu sa tim aktom i vodopravnim aktima izdatim drugim licima na istom vodnom tijelu ili dijelu vodnog tijela.
(4) Žalba na rješenje iz stava 3. ovog člana, ne odlaže njegovo izvršenje.
(5) Na Rješenje iz stava 3. ovog člana, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe člana 140. stav 3. i 142. stav 2, kao i propis o opštem upravnom postupku u odnosu na administrativno izvršenje nenovčanih obaveza.

Izdavanje naloga

Član 156.
(1) Rješenje iz člana 155. st. 3. i 5, izdaje organ koji je izdao vodopravni akt po službenoj dužnosti, kada to zahtijeva javni interes ili po prijedlogu stranke, kada je to u njenom interesu, ukoliko su ispunjeni uslovi navedeni u stavu 2, člana 155. ovog zakona.
(2) Primjerak rješenja iz stava 1. ovog člana, dostavlja se Ministarstvu.

Izvršenje rješenja

Član 157.

(1) Izvršenje rješenja iz člana 155. stav 3. se sprovodi po službenoj dužnosti, protiv lica koje je obavezno da ispuni obavezu-izvršenik.
(2) Izvršenje rješenja se sprovodi administrativnim putem.
(3) Organ koji je u upravnoj stvari rješavao u prvom stepenu, sprovodi postupak izvršenja i, po službenoj dužnosti, donosi zaključak o dozvoli ivršenja rješenja, koji će da sadrži podatke o tome da je rješenje postalo izvršno; određuje se vrijeme, mjesto, sredstva i način izvršenja. Protiv ovog zaključka, dopuštena je žalba drugostepenom organu. Žalba izjavljena drugostepenom organu, ne odlaže započeto izvršenje.

Izvršenje rješenja preko drugog lica

Član 158.

Ako se izvršenikova obaveza sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti drugo lice, a izvršenik je ne izvrši uopšte ili u cjelini, ta radnja će se izvršiti preko drugog lica, o trošku izvršenika. Izvršenik će na to biti prethodno upozoren.

Troškovi izvršenja

Član 159.

(1) Kod sprovođenja radnji izvršenja, primjenjuju se odredbe ovog zakona, kao i propisa koji reguliše pravila opšteg upravnog postupka.

(2) Nadležni organ, nakon sprovođenja radnji izvršenja po donesenom nalogu donosi Zaključak o troškovima njegovog izvršenja, koji se odnosi izvršenika iz naloga, a koji ima karakter izvršne isprave. Izvršenje zaključka o troškovima sprovodi se sudskim putem, primjenom odredaba ovog zakona i propisa o izvršnom postupku.

Prigovor na rješenje

Član 160.
(1) Na rješenje iz člana 155. ovog zakona, može se izjaviti prigovor organu koji je izdao vodopravni akt.
(2) Prigovor ne odlaže izvršenje rješenja.
(3) Rok za donošenje rješenja po prigovoru na rješenje je 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Oduzimanje vodopravnih akata

Član 161.
(1) Za neizvršenje izdatog naloga, po rješenju iz člana 155. ovog zakona, pravnom licu se može trajno ili privremeno oduzeti vodopravni akt i pravo u vezi sa njim.
(2) Rješenje o trajnom ili privremenom oduzimanju vodopravnog akta donosi organ koji izdaje taj akt, i zaključak o njegovom izvršenju.

Privremeno oduzimanje

Član 162.
(1) Vodna dozvola, oduzeće se privremeno, ako korisnik u roku određenom izdatim nalogom ne obavi radnju, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od činjenja naloženog u izdatom nalogu, ako zbog neizvršenja naloga neće doći do neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i poremećaja u privredi.
(2) Vodopravni akt, može se privremeno oduzeti na vrijeme od šest mjeseci, u kom roku se korisniku obustavlja pravo koje je stekao na osnovu tog akta i u kome je korisnik dužan da izvrši radnju zbog koje mu je privremeno oduzet vodopravni akt.

Trajno oduzimanje

Član 163.
(1) Vodopravni akt se oduzima trajno:
   a) ako u određenom roku korisnik ne obavi radnje, ne izvrši ulaganje ili se ne uzdrži od nekog činjenja naloženog u izdatom nalogu zbog čega mu je vodopravni akt privremeno oduzet,
   b) ako bi ne izvršavanje izdatog naloga moglo dovesti do teške i neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi ili do poremećaja u privredi.
(2) Korisnik kome je oduzet vodopravni akt, može zatražiti izdavanje novog vodnog akta ako ispuni za to potrebne uslove, utvrđene u propisu iz člana 120. stav 4. ovog zakona.
(3) Rješenje o trajnom oduzimanju vodnog akta, dostavlja se i Republičkom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje i životnu sredinu i jedinicama lokalne samouprave.

Ostali slučajevi oduzimanja

Član 164.
(1) Organ koji je izdao vodopravni akt, može ga oduzeti i ukoliko:
   a) je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke koji su nadležni organ doveli u zabludu u pogledu činjenica odlučujućih za izdavanje akta,
   b) su uslovi iz akta bitno prekršeni, uprkos pismenog upozorenja od strane organa inspekcije,
   v) ukoliko se aktivnost ne vrši u periodu od dvije uzastopne godine,
   g) aktivnosti uzrokuju uticaje koji su zabranjeni ovim zakonom, a ti isti uticaji ne mogu biti spriječeni ili ublaženi izmjenama vodnog akta u skladu sa članom 150. stav 1. ovog zakona.
(2) Zahtjev za opozivanje vodnog akta podnosi organ inspekcije, nadležni organ po službenoj dužnosti, ovlašteno ili treće lice, pismenim podneskom.
(3) Nadležni organ, po službenoj dužnosti provjerava navode zahtjeva iz stava 2. ovog člana i odmah obavještava nosioca prava iz vodopravnog akta, o podnesenom zahtjevu za opoziv. Nosilac prava iz vodopravnog akta, može dati odgovor na obavještenje.

.. KORIŠTENJE VODA - PODZEMNE VODE (Zakon o vodama)...

Korištenje voda iz izvora i podzemnih voda
Član 53.
(1) Korištenje voda iz izvora i podzemnih voda, osim opšte upotrebe voda, može se odobriti samo ako su prethodno obavljeni vodoistražni radovi.
(2) Vodoistražnim radovima smatraju se radovi i ispitivanja hidrogeološka i druga, kojima se utvrđuje postojanje, rasprostranjenost, količine, hemijske i druge karakteristike propisane ovim zakonom, kao i kvalitet i pokretljivosti podzemnih voda na određenom području.
(3) Organ koji izdaje vodopravni akt, obavezan je cijeniti elemente iz stava 2. ovog člana i u pogledu obnovljivosti resursa.
(4) Podzakonskim propisom, Ministarstvo će, u saradnji sa ostalim ministarstvima, u roku od dvije godine po stupanju na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski propis o vrstama podzemnih voda, njihovom karakterisanju, ispitivanju, evidenciji, i drugim neophodnim podacima za normalno praćenje i upravljanje.


Obaveze vođenja evidencije
Član 54.
(1) Lica koja zahvataju i crpe vode, osim u okviru opšte upotrebe voda, dužna su voditi evidenciju o količinama takve vode, ugraditi neophodnu opremu za mjerenje i o količinama dostavljati podatke nadležnim institucijama za upravljanje vodama.
(2) Propis o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanju podataka iz stava 1. ovoga člana donosi Ministarstvo.

Vodna saglasnost ili dozvola za korištenje vode
Član 51.
(1) Za svako korištenje voda koje prevazilazi obim opšte upotrebe iz člana 50. ovog zakona, potrebna je vodna saglasnost ili dozvola u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Korištenje voda za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prvenstvo u odnosu na korištenje voda za ostale namjene.
(3) Planom upravljanja vodama može se, zbog određenih specifičnih uslova i potreba, odrediti pravo prvenstva korištenja voda za ostale namjene, uz obavezno davanje prednosti za namjene navedene u stavu 2. ovog člana.Kvalitet vode namijenjen za ljudsku upotrebu.

 

Preliminarna procjena rizika od poplava

 U periodu od 2008. do 2014. godine „Zavod za vodoprivredu” d.o.o. Bijeljina je izradio dvije verzije Preliminarne procjene rizika od poplava na području Republike Srpske. Prva verzija izrađena je 2012. godine, koja je obuhvatila istorijske poplave do 2012. godine (računajući i poplave iz 2010. godine), a druga verzija izrađena je 2014. godine, kojom su obuhvaćene i poplave iz 2014. godine. Marta 2015. godine „Zavod za vodoprivredu” d.o.o. Bijeljina je izradio Dodatak- Klasifikacija poplava u Republici Srpskoj za područje sliva rijeke Save.
Preliminarne procjene rizika od poplava na području Republike Srpske su izrađene u skladu sa Zakonom o vodama Republike Srpske (Sl.gl. br. 50/06, 92/09, 121/12).Dva su osnovna činioca na kojima je zasnovana izrada Preliminarne procjene rizika od poplava na području Republike Srpske, a to su: Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizikom (Direktiva 2007/60/EU, od 23. oktobra 2007. godine) i istorijskih podataka prikupljenih na terenu o karakterističnim poplavama na području Republike Srpske, među kojima su dominantni podaci o poplavnim događajima iz 2010. godine i 2014. godine. Putem upitnika o poplavnom događaju za poplave koje su se desile 2010. i 2014. godine, na terenu su prikupljeni slijedeći podaci: lokacija, datum pojave, trajanje, obim plavljenja, uzrok, mehanizam nastanka, karakter, te ostale relevantne informacije.
Terenski istražni radovi o prikupljanju podataka o poplavnim događajima na terenu, putem “Upitnika o poplavnom događaju” za ekstremne poplave iz decembra 2010. godine, izvršene su u vremenskom interval od 14.09.2011. godine do 15.12.2012. godine. Za ekstremne poplave u aprilu i maju 2014. godine u slivu rijeke Save na području Republike Srpske, izvršena su istraživanja i prikupljanje podataka na terenu u vremenskom interval od 10.05.2014. godine do 10.06.2014. godine. U oba navrata pri prikupljanju podataka o poplavama na terenu, putem “Upitnika o poplavnom događaju” podaci su prikupljeni u 53 opštine u Republici Srpskoj, a podaci o poplavama su sistematizovani po slivovima.

Na slivnom području rijeke Save, koji se nalazi u Republici Srpskoj, poplavama su obuhvaćeni slijedeći podslivovi: Oblast neposrednog sliva rijeke Save (koji je podijeljen na dva dijela: Neposredni sliv rijeke Save i Područje uz rijeku Savu), rijeke Drine, rijeke Bosne, rijeke Ukrine, rijeke Vrbas i rijeke Une. Po mjestu nastanka poplava na slivnom području rijeke Save, koje se nalazi u Republici Srpskoj, poplave nastaju na lokalitetima: Neposrednog sliva rijeke Save, Području uz rijeku Savu, duž osnovnih korita podslivova rijeke Save (Drine, Bosne, Ukrine, Vrbasa i Une), te u podslivovima njihovih pritoka.

Sve evidentirane plavne površine na terenu su geoadetski snimljene “GPS” tehnologijom (granice i tragovi poplavljenog područja). Kote i koordinate snimljenih tačaka, granica i tragova poplavnog područja su u državnom koordinatnom sistemu i na osnovu njih je izvršeno kartiranje plavnih površina na topografskim kartama razmjere 1:25.000, što znači da su plavne površine prevedene u poligone. Pored geodetskog snimanja plavnih površina izvršeno je i kodiranje plavnih površina (Primjer: kod: UKR.VIJ.P01).

Pored poplavnih područja koja su u prošlosti bila predmet plavljenja, a koja su mapirana i obrađena u sklopu Preliminarne procjene poplavnog rizika, u sklopu iste dokumentacije data su i potencijalna plavna područja za teritoriju sliva rijeke Save u Republici Srpskoj. Prema Direktivi o poplavama (2007/60/EC) i Članu br.5. potrebno je definisati potencijalna poplavna područja sa značajnim rizikom od poplava (AFA-s area, Area for Further Assessment). Kako je teritoriju RS maja 2014. godine na najvećem dijelu sliva rijeke Save zadesio poplavni val približno procjenjenog ranga pojave 1/100 veći broj potencijalnih plavnih područja mapiranih u Preliminarnoj procjeni poplavnog rizika za teritoriju RS iz 2012. godine “prešao” je u kategoriju istorijskih zabilježenih plavnih područja.

 Izvršena je klasifikacija Potencijalnih poplava (AFA-s Area) u slivu rijeke Save na području Republike Srpske u slijedeće kategorije:

Indeks Značaj
0-50 Nije značajna
50-100 Umjereno značajna
100-500 Značajna
>500 Izuzetno značajna
   

 Preuzmi karte

Karta 1. AFAs Area,  Karta 2. AFAs Area,  Karta 3. AFAs Area,  Tabela 1. Predložena područja AFAs Area.

 

 karta31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 9 posjetilaca i nema članova online