Pregled izdatih vodnih akata od 01.01.2013. godine

 

Ред .

КОРИСНИК

ОПШТИНА - ГРАД

ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

ДЈЕЛАТНОСТ

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

РОК ВАЖЕЊА

190

'Нора пласт'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1094-1/13 од 26.04.2013

производња пвц амбалаже и складиште

 

30.04.2015

187

'Дујаковић'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1095-1/13 од 25.04.2013

клаоница пилића

 

30.06.2016

1107

'Гасбетон Целкон'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1342-2/13 од 25.09.2013

производња грађевинских елемената

   

367

'Гас петрол'' доо Мркоњић Град

Бања Лука

01/3-ВА.2-1405-1/13  од 30.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2016

74

'Чистоћа'' ад

Бања Лука

01/3-ВА.2-163-1/13  од  06.03.2013

пословни комлекс

 

31.03.2016

100

'Хемофарм'' д.о.о. Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-164-1/13 од 21.03.2013

производња фармацеутских производа

 

31.12.2015

500

'Творница опекарских производа'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-1965-1/13 од 19.06.2013

производња производа од опекарске глине

 

30.06.2016

502

Пејаковић Душан, Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2292-1/13 од 20.06.2013

стамбено-пословни објекат

 

30.06.2014

107

'Необас'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-262-1/13 од 28.03.2013

аутобусна станица

 

31.03.2015

552

'Енмон'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2696-1/13 од 02.07.2013

пословни објекат у Рамићима

 

31.07.2014

723

'Дрворез'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-2713-1/13 од  01.08.2013

пилана

 

31.07.2016

117

'Бањалучка пивара'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-306-1/13 од 04.04.2013

производња пива

 

28.02.2014

768

'Пут'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-3068-1/13 од 08.08.2013

асфалтна база, бетонара и каменолом

 

30.06.2017

885

'нестро петрол'' ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-3399-1/13 од 22.08.2013

гасно постројење уз бензинску пумпу

 

31.12.2018

940

'Г - Петрол'' доо Сарајево

Бања Лука

01/3-ВА.2-3982-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

30.09.2018

77

'Козара путеви'' БањаЛука

Бања Лука

01/3-ВА.2-404-1/13 од 13.03.2013

каменолом

 

31.03.2016

19

'Јелшинград ливар'' Ливница челика ад Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-5039-2/12 од 22.02.2013

фабрика за производњу одливака од челика

 

31.12.2013

915

Центар за развој и унапређење села, Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-790-1/13 од 29.08.2013

водоводни систем Верићи

 

31.8.2016

332

'ДЛД Петрол'' доо Бања Лука

Бања Лука

01/3-ВА.2-951-1/13 од 27.05.2013

бензинска станица у Буквалеку

 

31.05.2016

401

'Мивас милк'' доо Берковићи

Берковићи

01/3-ВА.5-2133/13 од 03.06.2013

стаја за музне краве

 

01.02.2016

439

'Роган'' доо Требиње

Берковићи

01/3-ВА.5-2226/13 од 06.06.2013

клаоница

 

05.12.2013

1051

'Компанија Милојевић Гиље -гас''  доо Љељенча

Бијељина

01/3-4185-1/13 од 12.09.2013

производња и складиште ацетилена

 

12.09.2018

206

'ПНП Јанковић'' доо Цапарде

Бијељина

01/3-ВА.1-1046-1/13 од 07.05.2013

аутосервис и аутопраоница

 

07.05.2016

411

'Ловац'' пз Модран

Бијељина

01/3-ВА.1-1064-3/13 од 04.06.2013

производња и прерада меса

 

04.06.2014

456

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-1085-1/13 од 10.06.2013

бензинска станица ''Бијељина 3''

 

10.12.2013

464

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-1085-1/13 од 10.06.2013

бензинска станица Јања

 

10.06.2018

446

'Мајолка'' СЗМР

Бијељина

01/3-ВА.1-1152-1/13 од 07.06.2013

производња и обрада меса

 

07.06.2015

460

'Стојановић и син'' доо Рухотина

Бијељина

01/3-ВА.1-1152-1/13 од 10.06.2013

млин и мјешаона сточне хране

 

10.06.2016

225

'Нешковић'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1248-1/13 од 13.05.2013

бензинска станица и технички преглед возила

 

13.05.2016

233

УР Пансион ''Има дана'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1251-1/13 од 14.05.2013

пансион

 

14.05.2018

458

'Меридијана'' доо Г.Бродац

Бијељина

01/3-ВА.1-1295-3/13 од 10.06.2014

произ. Објекат љуштилица 2

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

457

'Меридијана'' доо Г.Бродац

Бијељина

01/3-ВА.1-1296-3/13 од 10.06.2013

произ. Објекат љуштилица 1

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

484

'Слобомир'' ад Слобомир

Бијељина

01/3-ВА.1-1508-1/13 од 14.06.2013

постројење за пречишћавање отпадних вода

   

406

'Unicreditleasing'' доо Сарајево

Бијељина

01/3-ВА.1-1537-1/13 од 04.06.2013

трговински центар ТОМ

 

04.06.2018

443

'Медаљон промет'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1640-1/13 од 06.06.2013

трговачки и складишни простор

 

04.12.2014

773

'Интерлигнум'' доо Теслић

Бијељина

01/3-ВА.1-1653-3/13 од 08.08.2013

продајни салон намјештаја са магацинским простором

 

08.02.2014

454

Витомир Илинка, Београд и Turn key project'' Г.Црњелово

Бијељина

01/3-ВА.1-1663-1/13 од 07.06.2013

соларно поље

 

07.06.2015

445

'ЕУРО ТИМБЕР'' доо Којчиновац

Бијељина

01/3-ВА.1-1741-1/13 од 07.06.2013

прерада дрвета

 

07.06.2016

487

'Бијељина пут'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-1827-1/13 од 14.06.2013

сепарација шљунка и пијеска

 

14.06.2014

461

'МГ Стевановић'' доо Љељенча

Бијељина

01/3-ВА.1-1870-1/13 од 10.06.2013

обрада камена

 

10.06.2016

444

'HY-POWER FLEXOMATIC'' доо Љељенча

Бијељина

01/3-ВА.1-2072-1/13 од 07.06.2013

машинска обрада и израда хидрауличких цријева

 

07.06.2016

681

'ФИС'' доо Витез

Бијељина

01/3-ВА.1-2151-1/13 од 30.07.2013

трговински центар ФИС

 

30.07.2018

455

'Баџе'' зр брента, Главичице

Бијељина

01/3-ВА.1-2152-1/13 од 07.06.2013

прерада дрвета

 

07.06.2016

468

'Милкус'' доо Пале

Бијељина

01/3-ВА.1-2225-1/13 од 11.06.2013

секундарне сировине - плато за складиштење

 

11.06.2016

23

'Тигар комерц'' д.о.о. Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-244-1/13 од 25.02.2013

пословни објекат складиште

 

22.02.2016

495

Митровић Срећко, Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-2494-2/13 од 18.06.2013

апотека

   

642

'Шумапром - комерц'' доо Дворови

Бијељина

01/3-ВА.1-2593-1/13 од 23.07.2013

стамбено пословни објекат

 

22.07.2018

608

Жарко Трифунчевић, Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-2608-2/13 од 17.07.2013

вишепородични стамбено пословни

 

17.07.2016

750

'Сервис Бурић'' доо Јања

Бијељина

01/3-ВА.1-2632-1/13 од 07.08.2013

аутосервис са пратећим садржајима

   

12

'Нешковић'' д.о.о.Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-267-1/13 од 22.02.2013

бензинска станица

   

48

'С Пласт'' з.р. Г.Магнојевићи

Бијељина

01/3-ВА.1-297-1/13 од 28.02.2013

производња пвц врећица

 

01.03.2018

309

ПИ '' САВА СЕМБЕРИЈА'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3/13 од 21.05.2013

прерада воћа и поврћа

 

21.05.2014

653

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-3097-1/13 од 25.07.2013

обилазни пут - трећа фаза

 

25.07.2016

771

'Ерић-М'' доо Даздарево

Бијељина

01/3-ВА.1-3124-1/13 од 08.08.2013

прерада дрвета

 

08.08.2014

70

Ђурић Марица, Модран

Бијељина

01/3-ВА.1-317-1/13 од 07.03.2013

пословни објекат

 

07.03.2016

83

Мијатовић Зоран Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-318-1/13 од 14.03.2013

аутосервис

 

14.3.2014

84

'JOVIX'' д.о.о. Батковићи

Бијељина

01/3-ВА.1-335-1/13 од 14.03.2013

импрегнација дрвета

 

14.3.2014

63

'Електро Бијељина'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-338/13 од 05.03.2013

подземни каблови

 

05.03.2016

69

'Електро Бијељина'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-339/13 од 06.03.2013

надземни кабловски вод

 

06.03.2016

752

'Сунчана долина'' бар на отвореном, Г.Црњелово

Бијељина

01/3-ВА.1-3485-1/13 од 07.08.2013

базени - пословно угоститељски објекат

 

07.08.2016

79

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-350-1/13 од 12.03.2013

бензинска станица

 

12.03.2018

80

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-353-1/13 од 12.03.2013

бензинска станица

 

12.03.2018.

81

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-354-1/13 од 13.03.2013

бензинска станица

 

13.3.2018

82

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Бијељина

01/3-ВА.1-355-1/13 од 13.03.2013

бензинска станица

 

13.3.2018

44

'Институт за воде'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-357-1/13 од 28.02.2013

лабораторија у ст.пословном објекту

 

27.02.2016

1052

'Мега дрво'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3587-1/13 од 12.09.2013

прерада дрвета

 

12.09.2014

787

'Бијељина пут'' ад Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3734-1/13 од 12.08.2013

бензинска станица

 

12.08.2016

788

Гајић Радојка, Патковача

Бијељина

01/3-ВА.1-3749-1/13 од 12.08.2013

пословни објекат-реконструкција

 

12.08.2016

397

'Ледер'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-381-5/13 од 03.06.2013

производња и прерада меса и израда производа од меса

 

03.06.2014

971

ЗКР ''Манојловић'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3900-1/13 од 06.09.2013

каменорезачка радионица

 

6.9.2016

989

Град Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-3916-1/13 од 09.09.2013

водоводни систем ''сјеверни прстен''

 

09.09.2016

907

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Бијељина

01/3-ВА.1-3953-1/13 од 27.08.2013

бензинска станица

 

27.08.2018

970

ЗВР ''Кристал'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-4105-1/13 од 06.09.2013

вулканизерска радња

 

6.9.2016

1011

'ICM'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-4150-1/13 бод 12.09.2013

пословно -стамбени објекат

 

12.09.2016

111

'Еурометал'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-497-1/13 од 01.04.2013

магацин и канцеларијски простор

 

01.04.2014

131

'Водовод и канализација'' Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-50-1/13 од 14.03.2013

водоснабдијевање систем

 

14.03.2016

136

'Rimax invest''  доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.1-932-2/13 од 17.04.2013

стамбено-пословни објекат

 

17.04.2016

138

'Тимко'' доо Брчко

Бијељина

01/3-ВА.1-960-2/13 од 19.04.2013

ауто салон и ауто сервис у Бијељини

 

17.04.2017

132

Јовичић Бранислав

Бијељина

01/3-ВА.1-961-2/13 од 15.04.2013

производни објекат -машинска обрада метала

 

15.04.2016

137

'БМД'' доо Јања

Бијељина

01/3-ВА.1-993-2/13 од 17.04.2013

технички преглед возила

 

17.04.2018

609

'Трифунчевић'' доо Бијељина

Бијељина

01/3-ВА.3-ВА.1-2609-2/13 од 17.07.2013

вишепородични стамбено пословни

 

17.7.2016

528

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Билећа

01/3-ВА.3-2731/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.12.2013

587

'Шибалија'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3076/13 од 11.07.2013

клаоница комунална

 

11.07.2015

596

'Ник-пром'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3123/13 од 15.07.2013

складиштење и промет сирове коже

 

15.07.2014

724

'Пађени'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3364-1/13 од 02.08.2013

мљекара

 

02.08.2014

912

'Братић комерц'' доо Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3368-1/13 од 28.08.2013

фарма за тов и узгој прасади

 

28.08.2014

910

'Зрак'' ад Билећа

Билећа

01/3-ВА.5-3617-1/13 од 28.08.2013

машинска обрада метала

 

28.08.2015

40

'Golden fish'' доо Билећа

Билећа

12/8-05-77-1/13 од 27.02.2013

рибњак

 

27.02.2014

655

'Аленко комерц'' доо OIL Armin, подружница Братунац

Братунац

01/3-ВА.1-3209-1/13 од 25.07.2013

бензинска станица

 

25.07.2016

987

'МВД'' доо Братунац

Братунац

01/3-ВА.1-4026-1/13 од 09.09.2013

бетонара и сепарација шљунка

 

09.09.2014

87

'Рибарство'' д.о.о.

Брод

01/3-ВА.1-5106-1/13 од 15.03.2013

рибњак

 

15.03.2014

116

'Рафинерија нафте Брод'' ад

Брод

01/3-ВА.4-829-2/13 од 02.04.2013

цијевни мост

 

09.06.2014

867

'Привредни препород'' доо Бања Лука, ПЈ ''Терпентин-препород'' Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-2255-1/13 од 21.08.2013

производња боја , лакова и вјештачких везива

 

21.08.2014

421

'Деми'' доо Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-419-1/13 од 05.06.2013

бетонара у Пијавицама

 

05.06.2016

1079

ЈУ Рехабилитациони центар ''Вилина влас''  Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-4431-1/13 од 19.09.2013

бањско рехабилитациони центар

 

19.09.2014

780

'Вилина влас'' ЈУРЦ, Вишеград

Вишеград

01/3-ВА.1-819-2/13 од 09.08.2013

хотел Вилина Влас

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

674

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Гацко

01/3-ВА.1-3351-1/13 од 30.07.2013

клизиште Чемерно- трајно рјешење

 

30.07.2014

527

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Гацко

01/3-ВА.3-2732/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

728

'Југопревоз - Гацко'' ад Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2139-1/13 од 02.08.2013

аутосервисса пратећим садржајима

 

02.02.2014

640

ЈП ''Водовод'' ад Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2140-2/13 од 23.07.2013

систем водоснабдијевања

 

23.07.2015

449

'Сафир'' ДОО Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2290/13 од 07.06.2013

површински коп - кречњака

 

07.06.2014

1084

'Антикорозија'' доо Гацко

Гацко

01/3-ВА.5-2501-2/13 од 20.09.2013

управна зграда и помоћни објекти

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

630

'Нова Дипо'' доо Горњи Подградци

Градишка

01/3-ВА.2-1341-1/13 од 19.07.2013

творница масивног намјештаја

 

31.07.2014

800

'Топ Фарм'' доо Нова Топола

Градишка

01/3-ВА.2-2694-1/13 од 14.08.2013

фарма свиња у Новој Тополи

 

30.06.2016

705

'Секундарац'' доо Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-2765-1/13 од 01.08.2013

ливница са складиштем

 

31.07.2016

943

'ОКТМ'' доо Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-3720-1/13 од 04.09.2013

бензинска станица

 

30.09.2016

976

'Брчко Гас'' доо Брчко

Градишка

01/3-ВА.2-4227-1/13 од 06.09.2013

бензинска станица

 

30.9.2015

194

'Јелшинград'' ад Градишка

Градишка

01/3-ВА.2-791-1/13 од 29.04.2013

творница стројева, уређаја и алата

 

30.04.2015

218

'Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Дервента

01/3-ВА.4-1478-2/13 од 10.05.2013

кружна раскрсница

   

651

'Vento Shoes 216'' доо Дервента

Дервента

01/3-ВА.4-2158-2/13 од 24.07.2013

производња обуће

 

30.09.2016

219

'Вукајловић'' доо Станари

Добој

01/3-ВА.4-1164-2/13 од 10.05.2013

точионица ТНГ

 

13.05.2016

403

'Ода петрол'' доо Добој

Добој

01/3-ВА.4-2019-2/13 од 03.06.2013

бензинска станица

 

27.03.2015

561

'Нешковић'' доо Бијељина

Добој

01/3-ВА.4-2833-2/13 од 05.07.2013

бензинска станица

 

05.07.2018

113

'Татић'' доо Осјечани

Добој

01/3-ВА.4-287-2/13 од 01.04.2013

производња алуминијум сулфата

 

01.04.2014

52

'Ауторад-Радић'' Добој

Добој

01/3-ВА.4-33-2/13 од 01.03.2013

аутопраоница и вулканизерска радња

 

01.03.2016

909

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Добој

01/3-ВА.4-3943-2/13 од 28.08.2013

бензинска станица

 

28.08.2018

772

Пејић Петар, Д.Жабари

Доњи Жабари

01/3-ВА.1-3585-1/13 од 08.08.2013

стамбено пословни- угоститељска дјелатност

 

08.08.2016

412

'Пеми'' ЗЗ Ђевање

Зворник

01/3-ВА.1-1307-3/13 од 04.06.2013

прерада дрвета

 

04.06.2014.

288

'МИМ Комерц'' доо Челопек

Зворник

01/3-ВА.1-1308-1/13 од 20.05.2013

прерада дрвета

 

20.05.2016

47

'Алфа кар'' сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-136-1/13  од 28.02.2013

аутопраоница аутоматска

 

28.02.2016

10

'Нешковић'' д.о.о. Бијељина

Зворник

01/3-ВА.1-144-1/13 од 22.02.2013

бензинска станица у Зворнику

 

22.02.2018

38

'Дрина бенз'' д.о.о.

Зворник

01/3-ВА.1-197-1/13 од 28.02.2013

бензинска станица

 

28.02.2016

1134

'Алумина'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-2398-1/13 од 30.09.2013

производња глинице у Каракају

 

30.09.2014

56

'Херцеговина оил'' Требиње

Зворник

01/3-ВА.1-269-1/13 од 04.03.2013

бензинска станица

 

04.03.2018

57

'petrol BH OIL Company'' Сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-315-1/13 од 04.03.2013

бензинска станице

 

04.03.2018

59

'petrol BH OIL Company'' Сарајево

Зворник

01/3-ВА.1-316-1/13 од 04.03.2013

бензинска станица

 

04.03.2018

691

'Воћар промет'' доо Калесија

Зворник

01/3-ВА.1-3219-1/13 од 31.07.2013

прерада воћа и поврћа

 

31.07.2014

900

'ЗО-ЖИ'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-3576-1/13 од 26.08.2013

хала са портирском кућицом

 

26.08.2016

1065

'Хемос импрегнација'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-3735-1/13 од 27.08.2013

импрегнација дрвета

 

27.08.2014

471

'Енерголинија'' доо Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-421-3/13 од 12.06.2013

складиште угља и реконструисане котлове

 

12.06.2014

25

'Бирач'' фабрика глинице ад Зворник

Зворник

01/3-ВА.1-4407-3/13 од 25.02.2013

производња глинице

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

892

'Илиџапутеви'' Источна Илиџа

Источна Илиџа

01/3-ВА.1-2344-1/13 од 23.08.2013

производња асфалта

 

23.08.2016

1115

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Источни Стари Град

01/3-ВА.1-2879-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

192

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-1082/13 од  29.04.2013

бензинска станица Лукавица

 

29.10.2013

779

'Топлик'' сур Рибњак, Источно Ново Сарајево

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-147-3/13 од 09.08.2013

рибњак и ресторан

 

09.08.2016

840

'Рудинг'' доо Источно Сарајево

Источно Ново Сарајево

01/3-ВА.1-1795-1/13 од 20.08.2013

бензинска станица

 

20.08.2018

308

'Пајић Пром'' доо Источно Сарајево

Источно Сарајево

01/3-ВА.1-381-1/13 од 21.05.2013

производња и прерада меса и израда производа од меса

 

21.05.2014

1096

'Taubinger Elektrik''  доо Фоча

Калиновик

01/3-ВА.1-2156-1/13 од 24.09.2013

МХЕ ''Б 5А''  на Бистрици

 

24.09.2015

433

ЈКП ''Градина'' Калиновик

Калиновик

01/3-ВА.5-2228/13 од 06.06.2013

водоснабдијевање

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

729

'Блонди'' доо Калиновик

Калиновик

01/3-ВА.5-3620-1/13 од 02.08.2013

бензинска станица

 

2.2.2014

1048

'ЕХЕ''доо Бања Лука

Кнежево, Добретић

01/3-ВА.2-3267-1/13 од 16.09.2013

МХЕ ''Новаковићи''

 

30.09.2015

405

'Бекон'' ортачка радња

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-2068-1/13 од 03.06.2013

погон за клање папкара

 

31.12.2017

660

'Латиновић'' доо Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-2606-1/13 од 26.07.2013

бензинска станица са пратећим садржајем

   

97

'Мљечаница'' Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-290-1/13 од 21.03.2013

болничко лијечење са стационаром

 

31.12.2014

123

'Козара Дрво'' доо Козарска Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-295-1/13 од 05.04.2013

прерада дрвета

 

31.12.2015

151

'Слога'' доо

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-739-1/13 од 22.04.2013

производња асфалтне масе и интерна бензин. станица

 

31.12.2017

152

'Слога'' доо

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-740-1/13 од 22.04.2013

површински коп камена ''Маглајци''

 

31.12.2017

213

'ZEPTER INTERNATIONAL KD'' доо К.Дубица

Козарска Дубица

01/3-ВА.3-913-1/13 од 08.05.2013

производња и полирање посуђа

 

31.12.2017

751

'Лука'' ад Бања Лука

Котор Варош

01/3-ВА.2-1683-3/13 од 07.08.2013

рибњак пастрмке

 

30.06.2016

632

'Елинг МХЕ'' доо Теслић

Котор Варош

01/3-ВА.2-2425-1/13 од 19.07.2013

МХЕ ''Дивич'' на Врбањи

 

31.07.2016

1059

'Елинг Рибарство'' доо Теслић

Котор Варош

01/3-ВА.2-261-3/13 од 17.09.2013

рибњак за узгој и производњу пастрмке

 

30.06.2016

1062

'Примула'' доо Котор Варош

Котор Варош

01/3-ВА.2-3495-2/13 од 18.09.2013

пилана и привремени пословни објекат

 

28.02.2015

201

'Ушће промет'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-1177-1/13 од 30.04.2013

сепарација шљунка

 

30.04.2014

369

'Супер петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-1424-1/13 од 30.05.2013

мотел са пратећим садржајем

 

31.05.2018

62

'Агрошпед'' доо В.Блашко

Лакташи

01/3-ВА.2-160-1/13 од 05.03.2013

сервис моторних возила

 

31.03.2016

45

'Браварија пиле'' доо Трн

Лакташи

01/3-ВА.2-16-1/12 од 28.02.2013

браварски радови посл.објекат

 

31.3.2015

591

'Тулумовић'' МИ,  Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-1729-1/13 од 12.07.2013

клаоница и прерада меса и израда месних производа

 

30.06.2014

60

'Путеви РС'' БЛ

Лакташи

01/3-ВА.2-217-1/13 од 04.03.2013

мост

 

31.03.2018

11

'Марбо'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-23-2/13 од 22.02.2013

фабрика за прераду кромпира

 

31.01.2014

497

'Перутнина Птуј БХ'' доо Бреза

Лакташи

01/3-ВА.2-2381-1/13 од 19.06.2013

складиште прехрамбених производа

 

30.06.2014

61

'Еуромодус'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-324-1/13 од 04.03.2013

сервис путничких возила

 

31.10.2014

673

'Кестен'' доо Витез

Лакташи

01/3-ВА.2-3269-1/13 од 30.07.2013

трговина намјештаја

 

31.07.2016

707

'Delhaize BH'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-3270-1/13 од 01.08.2013

Лакташи

 

31.07.2016

997

'Глига Комерц'' доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-3633-1/13 од 10.09.2013

пунионица пропан бутан гаса, бензинска станица

 

30.09.2015

938

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-4121-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

31.03.2014

939

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Лакташи

01/3-ВА.2-4122-1/13 од 03.09.2013

бензинска станица

 

31.03.2014

18

Техносинт доо Лакташи

Лакташи

01/3-ВА.2-5013-2/12 од 22.02.2013

промет уљима и мазивима

 

31.12.2015

181

'Интернационални дијализа центар''

Лакташи

01/3-ВА.2-628-1/13 од 25.04.2013

здравство- центар за хемодијализу

 

30.06.2015

228

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Лопаре

01/3-ВА.1-1086/13 од 13.05.2013

бензинска станица

 

13.05.2016

1049

ЈКП ''Екоком'' Лопаре

Лопаре

01/3-ВА.1-2500-1/13 од 03.09.2013

водоснабдијевање- систем

 

03.09.2014

531

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Љубиње

01/3-ВА.3-2733/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

400

'Кока продукт'' доо Љубиње

Љубиње

01/3-ВА.5-2132/13 од 03.06.2013

фарма кока носиља

 

29.05.2014

948

'Боксит'' ад Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-4030-1/13 од 03.09.2013

фарма за узгој  пиленки

 

03.09.2016

135

'Фабрика кока носиља'' Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-4932-2/13 од 16.04.2013

фарма кока носиља у Вукшић пољу

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

620

'Саматини'' доо Милићи

Милићи

01/3-ВА.1-598-3/13 од 18.07.2013

прерада дрвета

 

18.1.2014

98

'Слобопром'' Лончари

Модрича

01/3-ВА.4-11-2/13 од 21.03.2013

робна кућа

 

20.03.2018

231

'Оптима бенз'' доо Модрича

Модрича

01/3-ВА.4-408-4/13 од 13.05.2013

бензинска пумпа

 

13.05.2016

1067

Шарчевић Владо, Ботајница

Модрича

01/3-ВА.4-4285-2/13 од 18.09.2013

салон намјештаја

 

18.09.2014

227

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Мркоњић Град

01/3-ВА.2-1593-1/13 од 13.05.2013

бензинска станица на Балкани

 

31.05.2014

479

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Мркоњић Град

01/3-ВА.2-1596-1/13 од 14.06.2013

бензинска станица

 

30.06.2016

526

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Невесиње

01/3-ВА.3-2734/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.06.2018

538

'Гартен'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-1249-1/13 од 01.07.2013

фабрика бетона

 

01.07.2014

434

'Браћа Милановић'' ТП Гацко

Невесиње

01/3-ВА.5-2229/13 од 06.06.2013

клаоница

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

667

'Дангло'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-2637-1/13 од 29.07.2013

мљекара

 

29.07.2014

1131

Ресторан ''Београд'' НевесињеНевесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-3479-2/13 од 30.09.2013

ресторан за послуживање

 

30.03.2014

1078

Клаоница ''Браћа Милановић'' Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-3480-1/13 од 19.09.2013

клаоница са шталом

   

924

'Пилана и намјештај'' доо Невесиње

Невесиње

01/3-ВА.5-4146/13 од 30.08.2013

прерада дрвета

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

361

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Нова Топола

01/3-ВА.2-1595-1/13 од 29.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2016

196

'АПИС'' доо Нови Град

Нови Град

01/3-ВА.3-1044-1/13 од 29.04.2013

производња дрвене амбалаже - кошница

 

31.12.2017

95

'Дејановић продукт'' доо Костајница

Нови Град

01/3-ВА.3-292-1/13 од 21.03.2013

бензинска станица

 

16.02.2014

895

'Козарапревоз П.С.'' доо Нови Град

Нови Град

01/3-ВА.3-3999-1/13 од 26.08.2013

аутобусна станица са пратећим садржајем

 

31.12.2016

413

'HIP - EX'' доо Ново Горажде

Ново Горажде

01/3-ВА.1-1496-1/13 од 04.06.2013

хладњача

 

04.06.2016

207

'ПНП Јанковић'' доо Цапарде

Осмаци

01/3-ВА.1-506-1/13 од 07.05.2013

протектирање ауто гума и складиштење

 

07.05.2016

612

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Пале

01/3-ВА.1-1083-3/13 од 17.07.2013

бензинска станица

 

17.07.2018

424

Општина Пале

Пале

01/3-ВА.1-1639-1/13 од 06.06.2013

вањско уређење, спортско пословни центар Пале

 

06.06.2016

383

ЈП ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука

Пале

01/3-ВА.1-2067-1/13 од 31.05.2013

тунел Стамболчић

 

31.11.2013

186

'Панифлекс'' доо Пале

Пале

01/3-ВА.1-379-1/13 од 25.04.2013

производња и прерада меса

 

25.04.2016

1113

'Милкус'' доо Пале

Пале

01/3-ВА.1-420-3/13 од 26.09.2013

складиште секундарних сировина- плато

 

26.09.2013

189

'Колонијал'' доо И.Ново Сарајево

Пале

01/3-ВА.1-4656-1/13 од 26.04.2013

прерада дрвета

 

26.4.2016

425

Општина Пале

Пале

01/3-ВА.1-ВА.1-1640-1/13 од 06.06.2013

мост колски преко Миљацке

 

06.06.2016

1040

ЈКП ''Вода'' Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-1165-2/13 од 16.09.2013

водоводни систем

 

16.09.2015

110

'ХГП'' доо Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-405-2/13 од 29.03.2013

фабрика намјештаја

 

30.06.2016

108

'ECO LINE''доо Петрово

Петрово

01/3-ВА.4-406-2/13 од 29.03.2013

производња намјештаја

 

29.03.2018

195

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-1364-1/13 од 29.04.2013

гасна станица у оквиру бензинске станице

 

30.06.2017

223

Балић Ениса, Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-1576-1/13 од 13,05.2013

стамбено пословни објекат-трговина

 

31.12.2015

322

'Нова Иванчица'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-1656-1/13 од 24.05.2013

производња обуће

 

31.12.2018

437

'Приједорпутеви'' ад приједор

Приједор

01/3-ВА.3-2163-1/13 од 06.06.2013

асфалтна база

 

31.12.2020

43

'Приједорчанка'' а.д. Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-24-1/13 од 27.02.2013

фабрика за прераду воћа и поврћа

 

31.12.2014

75

'Јахорина ауто'' Брчко

Приједор

01/3-Ва.3-27-1/13 од 07.03.2013

технички преглед возила

 

31.12.2017

76

'Reunion'' д.о.о. Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-293-1/13 од 08.03.2013

бензинска станица

 

31.12.2017

96

'Гаги транс'' доо Бања Лука

Приједор

01/3-ВА.3-294-1/13 од 21.03.2013

бензинска станица

 

31.12.2017

685

'Нова Марко ДИ'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-2993-1/13 од 31.07.2013

погон за производњу намјештаја

 

31.12.2014

106

'Јавор'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-336-1/13 од 28.03.2013

производња намјештаја

 

31.12.2017

112

'ЕЛКЕР'' ад Љубије

Приједор

01/3-ВА.3-346-1/13 од 01.04.2013

производња керамичких производа

 

31.12.2015

888

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Приједор

01/3-ВА.3-3915-1/13 од 23.08.2013

бензинска станица са пратећим садржајем

 

31.12.2020

68

'Мешић трејд'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-4016-2/13 од 06.03.2013

производња бетона

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

141

'МИРА''ад Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-530-1/13 од 19.04.2013

творница кекса

 

31.12.2020

109

'Dany'' доо Приједор

Приједор

01/3-ВА.3-626-1/13 од 29.03.2013

клаоница-погон за клање стоке

 

31.12.2017

908

'ХГП'' доо Прњавор

Прњавор

01/3-ВА.4-2021-2/13 од 28.08.2013

производња материјала за завршне радове у грађевинарству

 

28.08.2018

211

'Сана коп'' Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-1425-1/13 од 07.05.2013

бензинска станица

 

31.05.2018

16

'Тропик рибарство'' доо Бања Лука

Рибник

01/3-ВА.2-4692-2/12 од 22.02.2013

рибњак ''Рибник''

 

31.01.2014

209

Општина Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-789-1/13 од 07.05.2013

мост на ријеци Сани

 

31.05.2015

210

Општина Рибник

Рибник

01/3-ВА.2-833-1/13 од 07.05.2013

бензинска станица у Чађавици

 

31.05.2014

865

'Романијапутеви'' ад Соколац

Рогатица

01/3-ВА.1-1878-1/13 од 21.08.2013

површински коп кречњака и сепарације са дробилишним постројењем

 

21.08.2016

144

'СЛАП'' доо Рогатица

Рогатица

01/3-ВА.1-347-1/13 од 22.04.2013

фабрика за прераду рибе

 

22.04.2016

154

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Рогатица

01/3-ВА.1-352-1/13 од 22.04.2013

бензинска станица

 

22.04.2018

447

'Нова творница пречистача'' ад Рогатица

Рогатица

01/3-ВА.1-881-1/13 од 07.06.2013

производња филтера и пречистача ваздуха

 

07.06.2015

422

'ЕРС МХЕ'' доо Бања Лука

Рудо

01/3-ВА.1-1123-1/13 од 05.06.2013

МХЕ ''Р-С- 2'' на Сућески

 

05.06.2014

3

ЕРС МХЕ Бања Лука

Рудо

01/3-ВА.1-60-1/13 од 20.02.2013

МХЕРС1 Сућеска

 

20.02.2014

1025

КП ''Услуга'' ад Рудо

Рудо

01/3-ВА.1-728-3/13 од 13.09.2013

градска депонија отпада

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

191

'Хифа петрол'' доо Сарајево

Сарајево

01/3-ВА.1-380-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица

 

29.04.2018

435

'Petrol BH OIL Compani''

Сарајево

01/3-ВА.4-2159-2/13 од 06.06.2013

бензинска станица  Шешлије

 

06.06.2018

436

'Petrol BH OIL Compani''

Сарајево

01/3-ВА.4-2160-2/13 од 06.06.2013

бензинска станица Кладари

 

06.06.2018

613

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Соколац

01/3-ВА.1-1083-3/13 од 17.07.2013

бензинска станица

 

17.07.2018

927

'Романијапутеви'' ад Соколац

Соколац

01/3-ВА.1-2077-1/13 од 21.08.2013

површински коп са дробилишним постројењем

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

 

485

'Нова Романија'' ад Соколац

Соколац

01/3-ВА.1-597-3/13 од 14.06.2013

прерада дрвета

   

158

Марковић Милован, Србац

Србац

01/3-ВА.2-305-1/13  ОД 23.04.2013

фарма бројлера

 

30.06.2015

712

КП ''Водовод'' ад Србац

Србац

01/3-ВА.2-3792-1/13 од 14.07.2013

водоводни систем

 

31.08.2016

946

'Гросс'' доо Градишка

Сребреница

01/3-ВА.1-1817-1/13 од 30.08.2013

рудник олова и цинка ''Сасе''

 

30.08.2014

925

'Klječanin - company'' доо Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-1399-3/13 од 20.08.2013

прерада дрвета

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

1028

'Дрво комерц'' доо Прибинић

Теслић

01/3-ВА.4-1400-2/13 од 13.09.2013

обрада дрвета

 

13.09.2015

851

'Путеви Републике Српске'' ЈП Бања Лука

Теслић

01/3-ВА.4-3289-2/13 од 20.08.2013

мост преко Вијаке

 

20.08.2018

85

ШГ ''Борја'' Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-33-2/13 од 14.03.2013

пут шумски

 

14.3.2018

99

'Гранит'' зкр Теслић

Теслић

01/3-ВА.4-370-2/13 од 21.03.2013

каменорезачка радионица

 

21.03.2018

586

'БЛД ТРЕЈД'' Г.Очауши

Теслић

01/3-ВА.4-524-2/13 од 11.07.2013

прерада дрвета

 

11.07.2018

404

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Теслић

01/3-ВА.4-623-2/13 од 03.06.2013

бензинска станица

 

03.06.2018

807

МХ ''ЕРС'' ЗП ''Хидроелектране на Требишљици'' ад Требиње

Требиње

01/3-ВА.1-386-1/13 од 14.08.2013

хидроенергетско постројење

 

14.08.2018

530

'Нестро петрол'' ад Бања Лука

Требиње

01/3-ВА.3-2735/13 од 26.06.2013

бензинска станица

 

26.12.2013

600

'Бутрекс рибарство'' доо Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-1643-2/13 од 16.07.2013

узгој пастрмке - пливајућа платформа

 

16.07.2014

536

'Електропривреда Рс'' ад Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-2768/13 од 28.06.2013

управна зграда

 

28.06.2018

581

'Месница'' сп Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-3011/13 од 10.07.2013

клаоница

 

15.07.2015

592

'ВАЛ 5+'' Требиње

Требиње

01/3-ВА.5-3075/13 од 12.07.2013

аутопраоница

 

12.07.2015

1116

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Трново

01/3-ВА.1-2877-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

1114

КП ''Водовод и канализација'' ад Источно Сарајево

Трново

01/3-ВА.1-2878-3/13 од 26.09.2013

систем водоснабдијевања

 

26.09.2014

4

'Бијеле воде каменолом'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-81-1/13 од 20.02.2013

пословни објекат

 

20.02.2016

6

'СН'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-82-1/13 од 20.02.2013

асфалтна база

 

20.02.2014

423

'Бијеле Воде каменолом'' доо Кијево

Трново

01/3-ВА.1-988-1/13 од 05.06.2013

површински коп кречњака и сепарације са дробилишним постројењем

 

05.06.2014

944

'Comsar energy Republika Srpska'' доо Бања Лука

Угљевик

01/3-ВА.1-4142-1/13 од 04.09.2013

стамбени објекти у оквиру кампуса термоелектране

 

04.09.2016

459

'Павгорд'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-14306-3/13 од 10.06.2013

прерада дрвета

 

10.06.2016

198

'Србија'' СУР Ресторан

Фоча

01/3-ВА.1-147-1/13 од 30.04.2013

угоститељски објекат

ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

30.04.2013

839

'Inter tours'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-1499-3/13 од 20.08.2013

аутобусна станица

 

20.8.2018

893

Казнено поправни завод Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2216-1/13 од 23.08.2013

свињогојство, коке носиље, краве музаре

 

23.08.2015

307

АМС РС Ауто мото друштво Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-22-3/13 од 21.05.2013

праоница кола и контрола исправности-ст.пословни

 

21.11.2013

866

'Извор'' ад Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2399-1/13 од 21.08.2013

водоснабдијевање систем

 

21.08.2014

947

'Агровет'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-2512-1/13 од 02.09.2013

перадарник

 

02.09.2014

193

'Мајнех'' доо Пале

Фоча

01/3-ВА.1-252-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица

 

29.04.2016

153

'Нис петрол'' доо Бања Лука

Фоча

01/3-ВА.1-347-1/13 од 22.04.2013

бензинска станица

 

22.04.2018

26

Општина Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-3958-2/13 од 25.02.2013

мост

ОДБАЧЕН ЗАХТЈЕВ

 

197

'Павгорд'' доо

Фоча

01/3-ВА.1-399-1/13 од 29.04.2013

бензинска станица са мотелом

 

29.04.2014

782

'Милановић'' СЗР Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-727/13 од 11.08.2013

аутопраоница

 

21.08.2016

783

'Вуковић'' СЗТР Аутопраоница

Фоча

01/3-ВА.1-727-1/13 од 11.08.2013

аутопраоница

 

21.08.2014

621

'FL WOOD'' доо Фоча

Фоча

01/3-ВА.1-900-3/13 од 18.07.2013

прерада дрвета

 

18.7.2014

680

'Бјелаковић'' доо Хан Пијесак

Хан Пијесак

01/3-ВА.1-839-3/13 од 30.07.2013

прерада дрвета и производња брикета

 

30.7.2014

466

'Инстел'' доо Чајниче

Чајниче

01/3-ВА.1-588-1/13 од 11.06.2013

пунионица питке воде

 

11.06.2014

558

'ТМД'' доо Челинац

Челинац

01/3-ВА.2-2399-1/13 од 04.06.2013

производња намјештаја од метала

 

31.07.2016

559

'Водовод'' ад Челинац

Челинац

01/3-ВА.2-2599-1/13 од 04.07.2013

градски водовод

 

31.07.2014

896

'Ј.Т.Н. Tabacco'' доо Нова Топола

Шамац

01/3-ВА.4-3615-2/13 од 26.08.2013

пословно производни објекат

 

26.08.2014

1061

'Г-Петрол'' доо Сарајево

Шамац

01/3-ВА.4-3988-2/13 од 18.09.2013

бензинска станица

 

18.09.2018

86

'Хрватске телекомуникације'' дд Мостар

Шамац

01/3-ВА.4-409-2/13 од 14.03.2013

оптички кабл Гребенице-Пруд

 

14.03.2018

475

'Голден фиш'' доо Шипово

Шипово

01/3-ВА.2-1728-2/13 од 13.06.2013

рибњак за производњу млађи и конзумне пастрмке

 

30.06.2016

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 22 posjetilaca i nema članova online