Dunavska komisija ICPDR

icpdrMeđunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (The International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR) je međunarodna organizacija koja se sastoji od 13 zemalja i Evropske Unije.Od osnivanja 1998. godine, razvila se u jednu od najvećih i najaktivnijih međunarodnih tela angažovanih u upravljanju rečnim slivovima u Evropi. Aktivnosti nisu vezane samo za reku Dunav, već i za pritoke i resurse podzemnih voda cijelog sliva. Glavni cilj ICPDR-a je implementacija Konvencije o zaštite reke Dunav putem promovisanja i koordiniranja održivog i nepristrasnog upravljanja vodama, uključujući i održavanje, unapređenje i racionalno korišćenje vode u korist svih zemalja i njihovih ljudi na slivu reke Dunav.
Javna ustanova "Vode Srpske" aktivno učestvuje u radu ICPDR-a .

Savska komisija

sava river basinMeđunarodna komisija za sliv reke Save (The International Commission on the Sava River Basin - ISRBC) je međunarodna organizacija osnovana da implementira Okvirni sporazum za sliv rijeke Save. Za sad, ima 4 zemlje članice (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija). Osnovana je u junu 2005. godine sa glavnim ciljom da pomaže prekograničnu saradnju za održivi razvoj sliva rijeke Save. Posebni ciljevi su formiranje međunarodnog režima plovidbe na reci Savi, uspostavljanje održivog upravljanja vodama i prevencija i/ili smanjenje hazarda (poplava, suša, leda, havarija) i smanjenje njegovih posljedica. 
Website: http://www.savacommission.org

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 35 posjetilaca i nema članova online