logo

 

OBAVJEŠTENJA O POTPISANIM UGOVORIMA u 2017.g.

Datum Naziv  Sl. Glasnik Ugovori download
14.12.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima pregleda i popravke električnih instalacija i ostalih elektro-dijelova za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
12.12.2017  Ugovor o pružanju usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih radnika   Ugovor
08.12.2017  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji vodozaštitnog objekta-obodni kanal "Sava-Ukrina" u poplavnom području "Ivanjsko Polje" Brod   Ugovor
06.12.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima čišćenja korita rijeke Tilave   Ugovor
04.12.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima uređenja dijela korita vodotoka rijeke Gnjice u MZ Gornja Bukovica, Grad Bijeljina za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
02.12.2017  Ugovor o zakupu poslovnog prostora Trebinje   Ugovor
01.12.2017  Ugovor o pružanju usluga obezbjeđenja objekata JU "Vode Srpske" Bijeljina, kancelarija Trebinje   Ugovor
27.11.2017  Ugovor o pružanju usluga prevođenja dokumentacije za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
27.11.2017

 Ugovor o pružanju usluga izrade elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj

  Ugovor
27.11.2017  Ugovor o izvođenju radova krčenja šiblja, korova, i drugog rastinja kao i sječenje drveća prečnika 10 cm, radi obezbeđenja boljeg proticajnog profila u uslovima visokog vodostaja i odbrane od poplava   Ugovor
 23.11.2017  Ugovor o nabavci automatskih hidroloških stanica   
Ugovor 
20.11.2017  Ugovor o održavanju ESRI ARCGIS softvrtskih licenci na godišnjem nivou za 2017. godinu   Ugovor
20.11.2017  Ugovor o pružanju usluga održavanja veb-sajta JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
20.11.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima geodetskog snimanja položaja i količine šljunka na deponijama   Ugovor
17.11.2017  Ugovor o izvođenju radova na regulisanju korita rije Uvac, opština Rudo   Ugovor
16.11.2017  Ugovor o nabavci računara za instalaciju i koruštenje aplikacije MIKE za prognozne modele rijeka Une i Sane za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
09.11.2017  Ugovor o nabavci trimera za potrebe korištenja pripadajućih površina oko vodoprivrednih objekata za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017.godini   Ugovor
08.11.2017  Ugovor o nabavci ulja i maziva, za podsektor plavnog područja "Ivanjsko Polje", Brod, LOT 3   Ugovor
08.11.2017  Ugovor o nabavci ulja i maziva, za podsektor plavnog područja Save, Gradiška, LOT2   Ugovor
03.11.2017  Ugobor o izvođenju radova na poslovima ispitivanja stanja drinskog nasipa geofizičkim metodama   Ugovor
02.11.2017

 Aneks br.1 osnovnog ugovora o izvođenju radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja

  Aneks
02.11.2017  Aneks br.1 osnovnog ugovora o izvođenju radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, Grad Bijeljina   Aneks
31.10.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima čišćenja vodotoka dašnice u MZ Ugljevička obrijež, područje opštine Ugljevik   Ugovor
31.10.2017  Ugovor o nabavci ogreva   Ugovor
31.10.2017  Ugovor o snimanju i fotografisanju iz vazduha   Ugovor
30.10.2017  Ugovor o nabavci zimskih guma za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
25.10.2017  Ugovor o izradi plana zaštite od požara   Ugovor
24.10.2017  Ugovor o izvođenju radova na stabilizaciji desne obale lokanjske rijeke u MZ Lokanj, područje grada Zvornik   Ugovor
24.10.2017  Ugovor o izvođenju geodetskih radova   Ugovor
24.10.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima iskopavanja kanala u MZ Skočići, područje Grada Zvornik   Ugovor
24.10.2017  Ugovor o izvođenju radova na poslovima iznošenja naplava i izrade pregradnog praga u MZ Piperci, područje grada Bijeljina   Ugovor
23.10.2017  Ugovor o nabavci ulja i maziva, za podsektor plavnog područja Semberije i Posavine, Bijeljina, LOT1   Ugovor
19.10.2017  Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj za IV kvartal u 2017. godini   Ugovor
19.10.2017  Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj za IV kvartal u 2017 godini   Ugovor
12.10.2017  Aneks br.1 Ugovora o pružanju usluga osiguranja imovine-poslovnih objekata-kacelarijski objekti i prostori   Aneks
 10.10.2017  Ugovor o izvođenju dodatnih radova na regulaciji rijeke Knežice , opština Kozarska Dubica     Ugovor
05.10.2017  Ugovor o pružanju usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije   Ugovor
02.10.2017  Ugovor o izvođenju geodetskih radova   Ugovor
28.09.2017  Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nisipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje čišćenje za područje srednje posavine (Lončari, Pelagićevo, Šamac, Modriča i Vukosavlje) i Ivanjskog Polja (Derventa - Brod)   Ugovor
28.09.2017  Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje, čišćenje, za područje Srbca, Gradiške, Kozarske Dubice i Prijedora   Ugovor
25.09.2017  Ugovor o nabacvi mehanizacije za održavanje nasipa i kanala   Ugovor
22.09.2017  Ugovor o izvođenju geodetskih radova Stanari   Ugovor
22.09.2017  Ugovor o izvođenju geodetskih radova Modriča   Ugovor
22.09.2017  Ugovor o izvođenju geodetskih radova Gradiška   Ugovor 
15.09.2017  Aneks br.1 Osnovnog ugovora o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedni košenje, čišćenje, za područje semberije   Aneks
14.09.2017  Ugovor o pružanju usluga revizije projektne dokumentacije   Ugovor
06.09.2017  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2017. godini, šljunčanje krune nasipa i puteva pored nasipa i kanala za područja Srbca, Gradiške, Kozarske Dubice i Prijedora, LOT2   Ugovor
06.09.2017  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2017. dodini, šljunčanje krune nasipa i puteva pored nasipa i kanala za područja Srbca, Gradiške, Kozarske Dubice i Prijedora, Lot 2   Ugovor
06.09.2017  Ugovor o pružanju usluga servisiranja klima uređaja   Ugovor
05.09.2017 Ugovor o pružanju usluga osiguranja motornih vozila i mehanizacije   Ugovor
04.09.2017  Ugovor o pružanju usluga kontrole zahvaćenih količina vode od strane komunalnog preduzeća za javno vodosnabdjevanje stanovništva i industrije za 2017.godinu   Ugovor
04.09.2017  Ugovor o pružanju usluga kontrole zagađivača u Republici srpskoj u 2017. godini   Ugovor
05.09.2017  Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja   Ugovor
01.09.2017  Ugovor o izvođenju radova na uređenju dijela korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica u okviru koga će se izvršiti rekonstrukcija vodozahvata i saniranje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, opština Šekovići   Ugovor
18.08.2017  Ugovor o pružanju usluga održavanja i servisiranja putničkih vozila Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
16.08.2017  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva Trebišnjice u Republici Srpskoj   Ugovor
10.08.2017  Ugovor o nabavci traktorskih guma, za potrebe kancelarije plavnog područja Save, Gradiška   Ugovor
15.05.2017  Ugovor o pružanju usluga izrade projekta "Monitoringa podzemnih voda neposrednog sliva rijeke Save i sliva rijeke Ukrine na prostoru Republike Srpske"   Ugovor
04.08.2017  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka zelenog jadra kod stare pijace, na teritoriji opštine Milići   Ugovor
28.07.2017  Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za uređaje i sredstva košenja   Ugovor
21.07.2017  Ugovor o pružanju geodetskih usluga   Ugovor
21.07.2017  Ugovor o pružanju geodetskih usluga   Ugovor
21.07.2017  Ugovor o pružanju geodetskih usluga    Ugovor
19.07.2017  Ugovor o izvođenju radova ublaživanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, grad Bijeljina   Ugovor
14.07.2017  Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje, čišćenje, za područje Semberije   Ugovor
14.07.2017  Ugovor o izvođenju radova održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje, čišćenje, za područje Trebinja (u Trebinjskom, Popovom i Ljubinskom polju)   Ugovor
13.07.2017  Ugovor o nabavci antivirusnog sistema Kaspersky   Ugovor
10.07.2017  Ugovor o izvođenju radova na profilisanju lijevog rugkavca rijeke Drine uklanjanjem Šljunčanog nanosa, u cilju zahvatanja vode rijke Drine u kanal Drina-Dašnica, grad Bijeljina   Ugovor
06.07.2017  Okvirni sporazum za pružanje geodetskih usluga u Republici Srpskoj za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Okvirni sporazum
04.07.2017  Ugovor o pružanju usluga redovnog godišnjeg pregleda i servisiranja protiv-požarnih aparata i hidranata   Ugovor
03.07.2017  Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrole vodoprivrednih obrazaca (PVN-2 i PVN-3) u 2017. godini   Ugovor
27.06.2017  Ugovor o pružanju usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017   Ugovor
26.06.2017  Ugovor o pružanju usluga servisiranja biro-opreme i nabavci prateće opreme i materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini    Ugovor 
26.06.2017  Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda radnika Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
26.06.2017  Ugovor o oružanju usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaštitu od požara   Ugovor
23.06.2017  Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci tonera za štampače, faks uređaje, kopir aparate i ketridža za plotere   Ugovor
22.06.2017  Ugovor o korištenju usluga optičkog interneta i održavanje mejl servera   Ugovor
22.06.2017  Ugovor o pružanju usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini    Ugovor
22.05.2017  Ugovor o pružanju usluga održavanja računarskih programa za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Vijeljina u 2017. godini   Ugovor
21.06.2017  Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji opreme za tehničko obezbjeđenje objekta ORS Trebišnjice u Trebinju   Ugovor
20.06.2017  Ugovor o pružanju usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila Javne ustanove "Vode Srpske"" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
20.06.2017  Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja i održavanja foto-kopir aparata   Ugovor
20.06.2017  Ugovor o pružanju usluga generalnog remonta motora na traktoru Europard 824   Ugovor
20.06.2017  Ugovor o košenju kanala Dašnica u gradskom području grada Bijeljine   Ugovor
20.06.2017  Ugovor o izvođenju radova na uređenju korita i obala rijeke ukrine u zoni mosta "Kulaši", opština Prnjavor   Ugovor
15.05.2017  Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
15.05.2017  Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
15.05.2017  Ugovor o sukcesivnoj isporuci robe za reprezentaciju za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
12.06.2017  Ugovor o održavanju aplikacije vodnih naknada u 2017. godini   Ugovor
08.05.2017  Ugovor o pružanju usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
08.05.2017  Ugovor o pružanju usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
27.04.2017  Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci potrošnog materijala za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
26.04.2017  Ugovor o pružanju usluga pranja službenih vozila Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Ugovor
24.04.2017  Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini   Ugovor
12.04.2017  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje - NTV Arena   Ugovor
11.04.2017  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje - RTV HIT   Ugovor
11.04.2017  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje - IN TV   Ugovor
11.04.2017  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje - RTV Slobomir   Ugovor
11.04.2017  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje - Alternativna TV   Ugovor
03.04.2017  Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
30.03.2017  Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Gradošci   Ugovor
28.03.2017 Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
23.03.2017  Ugovor  o izvođenju radova na poslovima geodetskog snimanja položaja i količine šljunka na deponiji u Kosijerevu-Laktaši   Ugovor
14.03.2017  Ugovor o pružanju usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđivanja objekta Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
09.03.2017  Ugovor o izvođenju radova na odbrani od poplava Podsektora plavnog područja "Ivanjsko polje" Brod   Ugovor
15.02.2017  Ugovor o izvođenju radova modernizacije IT infrastrukture u Javnoj ustanovi "Vode Srpske" u Bijeljini   Ugovor
13.02.2017  Aneks osnovnog ugovora o obnavljanju sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une    Aneks

07.02.2017

 Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju nakupina ledenih santi na mostu na kanalu Tinja-Tolisa u MZ Lončari, područje opštine Donji Žabar   Ugovor
07.02.2017  Ugovor o pružanju usluga izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske   Ugovor
03.02.2017  Aneks osnovnog ugovora o nabavci računara, monitora, štampača, skener i faks uređaja za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Aneks
31.01.2017  Aneks osnovnog ugovora o pružanju usliga ispitivanja i mjerenja elektro-opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina    Aneks
31.01.2017  Ugovor o pružanju usluga izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja oblasnim riječnim slivom  (distriktom) rijeke Save Republike Srpske   Ugovor
30.01.2017  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj   Ugovor
18.01.2017  Ugovor o nabavci računara, monitora, štampača, skenera i Faks uređaja za javne potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini    Ugovor 

 

 

 

OBAVJEŠTENJA O POTPISANIM UGOVORIMA u 2016.g.

Datum Naziv  Sl. Glasnik  Ugovori download 
30.12.2016  Ugovor o pružanju usluga dodjele novogodišnjih paketića za djecu roditelja koji su zaposleni u Javnoj ustanovi "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
30.12.2016  Ugovor o izboru konsultanata za pravne poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije   Ugovor
29.12.2016  Ugovor o pružanju usluga organizacije koktela povodom prijema medija kao i posluženja za radnike javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
27.12.2016  Ugovor o demontaži i postavljanju klima-uređaja za potrebe sektora za upravljanje ORS Trebišnjice   Ugovor
23.12.2016  Ugovor o pružanju usluga održavanja GIS ESRI softvera licenci za 2016. godinu   Ugovor
16.12.2016 Aneks broj 1 osnovnog ugovora o pružanju usluga izrade Glavnog projekta  zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi"  uzvodno od naselja "Bare"  do Novog (Japanskog)mosta, u gradu Doboj   Aneks
16.12.2016  Aneks broj 1. Osnovnog ugovora o izboru konsultanata za poslove pružanja usluga izrade glavnog projekta zaštite od poplava i uređenje korita rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, na teritoriji grada Dobija    Aneks
16.12.2016  Aneks broj 1. Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Trebinju broj: 01/5-4710/16 od 01.08-2016   Aneks
13.12.2016  Ugovor o obnavljanju sistema hudroloških stanica na slivu rijeke Une   Ugovor
12.12.2016  Okvirni sporazum za izvođenje radova i nabavka sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj za LOT 2-Poplavno područje Semberije   Okvirni Sporazum
09.12.2016  Sporazum o raskidu ugovora između Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina i "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, JIB: 4401192990008   Raskid ugovora

02.12.2016

 Ugovor o nabavci i prevozu drvenih talpi   Ugovor
28.11.2016 Ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne Ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
24.11.2016  Ugovor o nabavci robe (opreme) i izvođenja radova na uspostavljanju informatičke mreže u prostorijama podsektora plavnog područja Semberije  u ulici Račanska broj 29 i puštanje u rad    Ugovor
23.11.2016  Okvirni sporazum za izvođenje radova i nabavka sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj za LOT 1-Poplavnog područja Dubičke ravni, Lijevča polja i Nožičko srbačke ravni   Okvirni Sporazum
23.11.2016  Ugovor o izvođenju radova izdizanja putne komunikacije na lokalitetu "Orlovo Polje" Grad Bijeljina   Ugovor
22.11.2016  Ugovor o izboru konsultanata za poslove pružanja usluga izrade tehničke dokumentacije   Ugovor
16.11.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju dna kanala Batar-Johovac i kanala Johovac, na području Semberije   Ugovor
09.11.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju bujičnog toka rijeke grab u MZ Kitovica, na području grada Zvornik   Ugovor
08.11.2016  Ugovor o nabavci i postavljanju vanjskih auto-guma za službena vozila Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
27.10.2016  Ugovor o izvođenju radova uređenja izvorišta u MZ Gornja Čađavica, grad Bijeljina   Ugovor
27.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva oštećenih u majskim poplavama 2014. godine na četiri lokaliteta uz kanal Dašnica, na području MZ  Donje Crnjelovo, grada Bijeljina   Ugovor
25.10.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Podsektora plavnog područja Save, Gradiška   Ugovor
25.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na regulaciji dijela vodotoka rijeke Sušice na teritoriji grada Trebinje   Ugovor
25.10.2016  Ugovor o popravci visokonaponskog kabla za napajanje trafo-stanice crpne stanice Glavinac   Ugovor
21.10.2016  Ugovor o pružanju geodetskih usluga u 2016. godini-izrada eksproprijacionog elaborata za glavni projekat za zaštitu od poplava područja grada Bijeljine od velikih voda rijeke Drine   Ugovor
21.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju pristupnog puta pored Savskog nasipa u MZ Batković   Ugovor
20.10.2016  Ugovor o pružanju geodetskog snimanja u 2016. godini - rijeke Vrbas grad Banja Luka   Ugovor
20.10.2016  Ugovor o pružanju geodetskog snimanja u 2016. godini - rijeke Lukavac Donja Bukovica, grad Bijeljina   Ugovor
20.10.2016  Ugovor o pružanju geodetskog snimanja u 2016. godini - izrada rksproprijacionog elaborata za glavni projekat zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac-spojni Kanal-Majevički obodni kanal   Ugovor
20.10.2016  Ugovor o pružanju geodetskog snimanja u 2016. godini - rijeka Drina, grad Bijeljina   Ugovor
18.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u MZ Drinjača, područje grada Zvornik   Ugovor
18.10.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci tonera za štampače, faks uređaje, kopir aparate i ketridža za ploter   Ugovor
17.10.2016  Ugovor o izvođenjuradova izrade nasipa pored tutnjevačke rijeke u MZ Tutnjevac, područje opštine Ugljevik   Ugovor
17.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji vodotoka rijeke Bukovičice u MZ Korenita, područje opštine Ugljevik   Ugovor
15.10.2016  Ugovor o izvođenju radova izmuljavanja i čišćenja ulaznog kanala na crpnoj stanici "Glavinac 1" i "Glavinac2" opština Kozarska Dubica, za potrebe sektora za održavanje objekata odbrane od poplava-podsektora plavnog područja Save, Gradiška - Javne Ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
14.10.2016  Ugovor o nabavkama ogrevnog materijala za potrebe podsektora plavnog područja save, gradiška i podsektora plavnog područje Semberije i Posavine - Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
13.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji mehanizma za podizanje i spuštanje tablastog zatvarača na ustavi   Ugovor
11.10.2016  Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata i površina oko objekta za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
11.10.2016  Ugovor o nabavci specifičnih dijelova i materijala za ugradnju na pumpnim agregatima   Ugovor
04.10.2016  Ugovor o nabavci kancelarijskog namjestaja za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
03.10.2016  Ugovor o izvođenju radova na sječenju i krečenju drveća i rastinja na dijelu rječice Glogovac   Ugovor
01.10.2016  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i odbrambeni kanali u 2016 godini, jedno košenje za lot 2:srednja posavina i ivanjsko polje   Ugovor
28.09.2016  Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju nanosa sa dna korita rječice Jahorinski potok   Ugovor
27.09.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske   Ugovor
26.09.2016  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata- odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje za lot 3: područje Srpca, Gradiške, Kozarske Dubice, i Prijedora   Ugovor
26.09.2016  Ugovor o izradi stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova   Ugovor
22.09.2016  Ugovor o pružanju usluga servisiranja grejne mreže, radijatora i zamjena dotrajalih radijatora i ventila u zgradi javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
20.09.2016  Ugovor o izboru konsultanata za poslove pružanja usluga izrade glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja rijeke Spreče na sektoru 0+000 do 6+100, na teritoriji grada Doboj   Ugovor
16.09.2016  Ugovor o nabavci sredstava protiv gmizavaca za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
14.09.2016  Ugovor o pružanju usluga saniranja i popravke vodoprivrednih objekata (crpnih stanica) i ustavne građevine za potrebe podsektora plavnog područja Semberije i Posavine - Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
14.09.2016  Ugovor o prižanju usluga obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za mehanizaciju i teretna vozila podsektora plavnog područja Save, Gradiška   Ugovor
14.09.2016  Ugovor o prižanju usluga osiguranja imovine-poslovnih objekata-kancelarijski objekti i prostori   Ugovor
14.09.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja korite rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi" uzvodno od naselja "Bare" do novog (japanskog) mosta, u gradu Doboj   Ugovor
06.09.2016 Ugovor o pružanju usluga geodetsko snimanje   Ugovor
01.09.2016 Ugovor o zakupu prostorija   Ugovor
06.09.2016 Ugovoro o pružanju usluga geodetsko snimanje Dubica   Ugovor
06.09.2016 Ugovoro o pružanju usluga geodetsko snimanje Skelani   Ugovor
01.09.2016 Ugovor o pružanju usluga prijem i predaja PVN obrazaca   Ugovor
31.08.2016  Ugovor o pružanju usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)   Ugovor
26.08.2016  Ugovor o pružanju usluga održavanja računarskih programa za porebe JU VODE SRPSKE   Ugovor
26.08.2016  Ugovor o pružanju usluge izrade studije "Preliminarna procjena rizika od poplava na području sliva rijeke Trebišnjice u RS"   Ugovor
15.03.2016  Aneks osnovnog ugovora o izvođenju radova na regulaciji rijeke Knežice   Aneks
23.08.2016  Ugovor o izvođenju radova na regulaciji dijela vodotoka rijeke Vrbe na Čemernu   Ugovor
22.08.2016  Ugovor o izvođenju radova na tekućem održavanju kanala u Trebinjskom, Popovom i Ljubinskom polju - jedno košenje   Ugovor
19.08.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade studije "Analiza stanja i prijedlog mjera za sanaciju brane, uspostavljanje sistema monitoringa i upravljanje branom akumulacije Drenova"   Ugovor
18.08.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade Glavnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina u Trebinjskom polju sa pumpne stanice Geljev most   Ugovor
17.08.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
16.08.2016  Ugovor o nabavci potrošnog materijala - alata   Ugovor
09.08.2016 Okvirni sporazum za pružanje geodetskih usluga u Repunlici Srpskoj u 2016. godini sa dva izvršioca-Institut za građevinarstvo   Okvirni sporazum
09.08.2016  Okvirni sporazum za pružanje geodetskih usluga u Repunlici Srpskoj u 2016. godini sa dva izvršioca- "Gis soft" d.o.o Bijeljina   Okvirni sporazum
08.08.2016  Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Trebinju   Ugovor
08.08.2016  Ugovor o pružanju usluga servisiranja motornih vozila Sektora za upravljanje vodama ORS Trebišnjice   Ugovor
05.08.2016  Ugovor o nabavci računara   Ugovor
05.08.2016  Aneks o funkcionisanju vodoprivrednih objekata crpnih stanica : "Rudine" i "Duga" u opštini Šamac   Aneks
04.08.2016  Ugovor o zakupu poslovnog i radioničkog prostora u Gradišci   Ugovor
03.08.2016  Ugovor o izvođenju radova na regulaciji dijela rijeke Sapne na području opštine Zvornik   Ugovor
03.08.2016  Ugovor o izviđenju radova na regulaciji dijela rijeke Hoče na području opštine Zvornik   Ugovor
03.08.2016 Ugovor o iznajmljivanju i održavanju uređaja za fotokopiranje - kancelarija Banja Luka   Ugovor
03.08.2016  Ugovor o izradi sistema za predviđanje poplava u  realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u Republici Srpskoj - Pilot projekat rijeke Une i Sane u Republici Srpskoj   Ugovor
01.08.2016  Ugovor o iznajmljivanju mehanizacije   Ugovor
01.08.2016  Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja objekta JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
29.07.2016  Aneks br.2 ugovora o izvođenju radova na regulaciji rijeke Knežice od profila P477 do profila P638 u dužini od cca l=2000 metara u naselju Knežica opština Kozarska Dubica   Aneks
27.07.2016  Ugovor o reviziji glavnog projekta čišćenja korita rijeke Sane u granicama grada Prijedor - faza 2   Ugovor
21.07.2016 Aneks br.1 - Ugovora o izboru konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Idejnog rješenja i glavnog porjekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljine na potezu Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal"   Aneks
20.07.2016  Ugovor o nabavci kamenog materijala (Grumbave)   Ugovor
20.07.2016  Odluka - Produžava se rok realizacije Ugovora o izboru konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljina na potezu Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal"   Odluka
19.07.2016  Ugovor o nabavci GPS uređaja   Ugovor
18.07.2016  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje za LOT 1:Semberija - Bijeljina   Ugovor
16.07.2016  Ugovor o nabavci antivirusnog softvera Kaspersky   Ugovor
15.07.2016  Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju šiblja i zelene mase na koritu rijeke Sane   Ugovor
14.07.2016  Ugovor o pružanju usluga analize i utvrđivanja stepena zagađenosti otpadnih voda zagađivača u Republici Srpskoj za 2016. godinu   Ugovor
14.07.2016  Ugovor o pružanju usluga analize količine zahvaćene vode od strane komunalnih preduzeća za javno vodosnabdjevanje stanovništva i industrije za 2016. godinu   Ugovor
14.07.2016  Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2016. godini i Okvirni sporazum za ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj za period 2016-2018. godina sa jednim ponuđačem u kojem nisu predviđeni svi uslovi za zaključenje   Ugovor
13.07.2016  Ugovor o pružanju usluga osiguranja motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
12.07.2016  Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji hidroloških stanica   Ugovor
30.06.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji propusta na desnom Vrbasko-Savskom odbrambenom nasipu   Ugovor
28.06.2016  Ugovor o pružanju usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
27.06.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju dijela korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica na teritoriji opštine Šekovići   Ugovor
27.06.2016  Ugovor o nabavci potrošnog materijala za rotacionu kosačicu   Ugovor
23.06.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji korita rijeke Lukavac na području MZ Magnojević, MZ Vršani, MZ Donja Bukovica i MZ Novi, grad Bijeljina   Ugovor
22.06.2016  Ugovor o održavanju aplikacije vodnih naknada u 2016. godini   Ugovor
22.06.2016  Ugovor o pružanju medijskih usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emisije- TV ARENA   Ugovor
21.06.2016  Ugovor o izboru konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Idejnog rješenja i glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina na potezu Glogovac-Spojini kanal-Majevički obodni kanal"   Ugovor
21.06.2016  Ugovor o pružanju usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
17.06.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade elaborata za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
17.06.2016  Ugovor o pružanju usluga snimanja i fotografisanja iz vazduha za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
17.06.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji oštećenja nakon poplava na ranije izgrađenoj obaloutvrdi lijeve obale rijeke Drine na lokalitetu "Holandija" u MZ Janja i sanacija klizišta na lokalitetu "Otoka" u MZ Glavičice, grad Bijeljina   Ugovor
16.06.2016  Ugovor o pružanju usluga servisiranja biro-opreme i nabavci prateće opreme i materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
13.06.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini- LOT1 Bijeljina   Ugovor
13.06.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini- LOT2 Trebinje   Ugovor
13.06.2016  Ugovor o pružanju medijskih usluga-pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje- DOO Alternativna TV   Ugovor
11.06.2016  Ugovor o izvođenju radova na čišćenju naplava posle velike vode i uređenje korita rijeke Tavije u dužini od 3600 metara na teritoriji opštine Kostajnica   Ugovor
10.06.2016  Ugovor o pružanju medijskih usluga-pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje- TV IN   Ugovor
09.06.2016  Ugovor o pružanju medijskih usluga-pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje- RTV Slobomir   Ugovor
08.06.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
07.06.2016  Ugovor o nabavci potrošnog materijala za trimere, motorne pile i samohodne kosilice za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
06.06.2016  Ugovor o pružanju usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
06.06.2016  Ugovor o pružanju usluga pranja službenih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
03.06.2016  Ugovor o nabavci i isporuci robe za reprezentaciju za potrebe JU "Vode Srpske"Bijeljina   Ugovor
31.05.2016  Ugovor o izvođenju geoloških istražnih radova za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina    Ugovor
27.05.2016  Ugovor o redovnom godišnjem pregledu, servisiranju protivpožarnih aparata i hidrantske mreže i nabavci novih aparata za gašenje požara za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
26.05.2016  Ugovor o pružanju usluga izrade projektnog zadatka za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
19.05.2016  Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci potrošnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
16.05.2016  Ugovor o nabavci ulja i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Ugovor
12.05.2016  Ugovor o pružanju usluga prevođenja dokumentacije sa engleskog jezika na srpski jezik i obratno za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
11.05.2016  Aneks br.1 osnovnog ugovora o izvođenju radova na sanaciji mostova na lokalitetima naselja Rastoke, Kulaši, Peulići, Đurđrvići, Ribnjak - Detlak i mosta u G. Vijačanima   Aneks
10.05.2016  Ugovor o izvođenju radova na izmještanju korita rijeke Tavije u dužini od 100m, opština Kostajnica   Ugovor
28.04.2016  Ugovor o pružanju usluga revizije Glavnog projekta za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
19.04.2016  Ugovor o nabavci printera u boji kao i pratećih neophodnih tonera za isti za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
15.04.2016  Ugovor o hitnom košenju kanala Dašnica u gradskom području grada Bijeljine za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
14.04.2016  Ugovor o tekućem održavanju zaštitnog vodnog objekta crpne stanice "Đurići", MZ Vučilpvac, Brčko Distrikt BiH u 2016   Ugovor
13.04.2016  Ugovor o nabavci korištene informatičke opreme   Ugovor
12.04.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju korita i obala rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši", opština Prnjavor   Ugovor
07.04.2016  Ugovor o pružanju usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaštite od požara za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
06.04.2016  Ugovor o izvođenju radova na izradi betonskih cjevastih propusta na potezu Sase-Mušići, na području opštine Višegrad za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
05.04.2016  Ugovor o pružanju usluga geodetskog snimanja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
28.03.2016  Ugovor o izvođenju radova na regulaciji dijela korita rijeke Zlatice - opština Zvornik   Ugovor
24.03.2016  Ugovor o nabavci maziva   Ugovor
18.03.2016  Ugovor o medijskom praćenju obilježavanjaSvjetskog daba voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini   Ugovor
18.03.2016  Ugovor o medijskom praćenju obilježavanjaSvjetskog daba voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini   Ugovor
18.03.2016  Ugovor o medijskom praćenju obilježavanjaSvjetskog daba voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini   Ugovor
16.03.2016  Ugovor o izradi promotivnog materijala za potrebe obilježavanja Svjetskog dana voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini   Ugovor
08.03.2016  Ugovor o pružanju usluga obezbjeđenja svečane-kongresne sale za održavanje radnog skupa i ručka za učesnike skupa povodom obilježavanja Svjetskog Dana Voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini   Ugovor
01.03.2016  Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja objekta JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
23.02.2016  Ugovor o nabavci i isporuci goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
 09.02.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji malog nasipa na oštećenim mjestima u naselju Dobor u Modriči   Ugovor
08.02.2016  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ušća rijeke Turjanice u rijeku Vrbas   Ugovor 
05.02.2016  Ugovor o popravci kvara visokonaponskog kabla 20 KV dalekovoda koji napaja agregate crpne stanice "Bajinci"   Ugovor 
03.02.2016  Ugovor o izvođenju radova na izradi oborinske kanalizacije u ulici Ranka Šipke opština Kostajnica    
01.02.2016  Ugovor o defektaži kvara visokonaponskog kabla 20 KW dalekovoda koji napaja agregate crpne stanice "Bajinci"    
19.01.2016  Ugovor o pružanju usluga revizije glavnog projekta za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina    
13.01.2016  Aneks br.1 Osnovnog ugovora o izvođenju radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Turjanice od ušća u rijeku Vrbas uzvodno 250 metara, opština Laktaši    
11.01.2016  Ugovor o izvođenju radova na uređenju-sanaciji zemljišta na parceli k.č.6293 k.o. Crnjelovo Donje, koje je oštećeno u odbrani od poplava u 2014. godini    

 

ARHIVA 2015.g. 

 Datum Naziv  Sl. Glasnik  Ugovori download 
31.12.2015 Ugovor o pružanju usluga za izradu urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za uređenje toka rijeke Janje od ušća u rijeku Drinu pa uzvodno u dužini od oko 8,00 kilometara   Ugovor 
31.12.2015 Ugovor o pružanju geodetskih usluga u 2015. godini    Ugovor
31.12.2015 Aneks br.1 Osnovnog ugovora o pružanju usluga izrade glavnog projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, opština Modriča (Broj ugovora: 01/5-4348/15 od 23.06.2015. godine)    
30.12.2015 Ugovor o pružanju usluga izrade projektnog zadatka za izradu glavnog projekta "Restauracija i čišćenje akumulacije Drenova u Prnjavoru" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina    
28.12.2015 Ugovor o izvođenju elektro-radova na crpnim stanicama na području Semberije    
25.12.2015 Ugovor nabavci i dodjeli novogodišnjih paketića za djecu roditelja koji su zaposleni u JU "Vode Srpske" Bijeljina    
24.12.2015  Ugovor o izvođenju radova na tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini    
23.12.2015 Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ušća kanala Glogovac-MOK-Dašnica i kanala MOK za potrebe kontinuiranog proticaja kanalom MOK od 4m3/s, na području grada Bijeljina    
22.12.2015 Ugovor o izvođenju radova na tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015.godini    
21.12.2015 Ugovor o nabavci i montaži jednostrane čelične sigurnosne ograde za vozila na kanalu Glogovac u MZ Pučile-Glogovac    
19.12.2015 Ugovor o izvođenju radova na sanaciji mostova na lokalitetima naselje Rastoke, Kulaši, Peulići, Đurđevići, Ribnjak-Detlak i G.Vijačanima-opština Prnjavor    
15.12.2015 Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj za IV kvartal 2015. godine    
07.12.2015 Ugovor o pružanju geodetskih usluga u 2015. godini    
02.12.2016 Aneks br.1 osnovnog ugovora o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodnih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2015. godini-jedno košenje nasipa na rijeci Gomjenici na području grada Prijedora    
26.11.2015 Ugovor o nabavci, montaži i balansiranju zimskih guma za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina    
25.11.2015  Ugovor o nabavci HTZ opreme (LOT2)    
 24.11.2015  Ugovor o nabavci elektromaterijala za potrebe podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina    
19.11.2015 Ugovor o nabavci HTZ opreme (LOT 1)    
16.11.2015 Ugovor o pružanju notarskih usluga za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina    
12.11.2015  Ugovor o pružanju usluga održavanja GIS ESRI softvera licenci za 2015. godinu    
06.11.2015  Ugovor o izvođenju radova na održavanju rijeke Mušnice od protočne brane nizvodno od Avtovca u dužini cca 2000m, čišćenje i sanacija protočne brane i betonskog kanala u dužini cca 400m   Ugovor
04.11.2015  Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
03.11.2015  Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja i materijala za potrebe JU "Vode Srpske"Bijeljina   Ugovor
30.10.2015  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji malog nasipa u naselju Dobori na oštećenim mjestima - opština Modriča   Ugovor
28.10.2015  Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodnih objekata - odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2015. godini - jedno košenje nasipa na rijeci Gomjenici na području grada Prijedora   Ugovor
22.10.2015  Ugovor o izvođenju radova zasipanja privremenog pozajmišta koje je korišteno u odbrani od poplava u 2014. godini, k.č.3259 k.o.o. Janja 2, u vlasništvu Jahić Nermine, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
20.10.2015  Ugovor o izvođenju radova profilisanja dijela korita rijeke Zalomke radi povećanja propusne moći sprečavanja izlijevanja vode na magistralni put Gacko - Nevesinje, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini   Ugovor
20.10.2015  Ugovor o izvođenju radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali Turjanice od ušća uzvodno 250 m, opština Laktaši   Ugovor
15.10.2015  Ugovor o pružanju usluge revizije glavnog projekta zaštite naselja Bare     U govor
09.10.2015  Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
30.09.2015  Ugovor o nabavci elektroopreme Trebinje      U govor
29.09.2015  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji kejske Staze Novi Grad     U govor
30.09.2015  Ugovor o poslovima regulacije rijeke Knežice K. Dubica     U govor
29.09.2015  Ugovor o poslovima uređenja izvorišta Bijelog potoka      U govor
25.09.2015  Ugovor o izgradnji obaloutvrde na Bilećkom jezeru     U govor
28.09.2015  Ugovor nabavka opreme cijevi fazonskih komada za pumpnu stanicu Trebinje     Ugovor
28.09.2015  Ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
23.09.2015  Ugovor o pružanju usluga za reviziju projektne dokumentacije - projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u RS     Ugovor
22.09.2015  Ugovor o izvođenju radova na čišćenju ponorske zone rijeke Mušnice- "Šabanov ponor" u cilju bolje propusne moći i odvodnje ponora kako bi se spriječio negativan uticaj od velikih voda i smanjile poplave u Gatačkom polju     Ugovor
22.09.2015  Ugovor o izvođenju radova na čišćenju dijela korita rijeke Sušice u cilju bolje propusne moći i sprečavanja plavljenja poljoprivrednih površina     Ugovor
22.09.2015  Ugovor o izradi glavnog projekta čišćenja korita rijeke Sane u granicama grada Prijedora     Ugovor
22.09.2015  Ugovor o izvođenju radova na ravnanju krune nasipa bez dodatka materijalana desnom Savskom nasipu, područje Semberije     Ugovor
21.09.2015  Ugovor o pružanju usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac-spojni kanal-MOK     Ugovor
21.09.2015  Ugovor o izvođenju radova sanacije vodoprivrednih objekata, opština Lopare     Ugovor
15.09.2015  Ugovor o uvođenju sistema menadžmenta kvaliteta u Javnoj Ustanovi "Vode Srpske" Bijeljina prema standardu ISO 9001:2008     Ugovor
14.09.2015  Ugovor o izvođenju radova sanacije vodoprivrednih objekata, opština Lopare (LOT 2)     Ugovor
14.09.2015  Ugovor o izvođenju radova sanacije vodoprivrednih objekata, opština Lopare (LOT 1)     Ugovor
14.09.2015  Ugovor o nabavci sredstava i opreme za pružanje prve pomoći za potrebe zaposlenih JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
09.09.2015  Ugovor o pružanju usluga izrade stručnih mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova za sanaciju i nadvišenje savskog nasipa na području opštine Gradiška i Kozarska Dubica i rekonstrukciju, sanacija i uređenje ruševne obale rijeke Drine na lokaciji Tabanci, opština Zvornik     Ugovor
09.09.2015  Ugovor o izvođenju radova na uklanjanju nelegalno podignutih objekata na nasipu obodnih kanala Obrijež 1 i Obrijež 2 za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
07.09.2015  Tripartitni ugovor o tekućem održavanju pumpnih stanica na području Šamca u 2015. godini     Ugovor
07.09.2015  Ugovor o održavanju pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u opštini Trebinje - nabavka pumpe za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
03.09.2015  Ugovor o nabavci dva vanbrodska motora "pente" jačine 6 KS (konjskih snaga) za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
31.08.2015  Ugovor o angažovanju radnika za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
28.08.2015  Ugovor o nabavci seta zaptivki za potrebe podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske Bijeljina"     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o izvođenju radova za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnoh vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje - obodni kanali na području Modriče     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o izvođenju radova za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015.godini, jedno košenje, čišćenje - obodni kanali na području Lončara     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o nabavci goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini LOT 1 - Bijeljina     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o nabavci goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini LOT 5 - Banja Luka     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o nabavci goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini LOT 6 - Doboj     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o izvođenju radova za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje - obodni kanali na području Vukosavlja     Ugovor
24.08.2015  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje     Ugovor
21.08.2015  Ugovor o pružanju usluga revizije glavnog projekta "Hitna sanacija parapetnog zida uz rijeku Savu u Šamcu", (Knjiga1:Prva faza rekonstrukcije, Knjiga2:Druga i treća faza rekonstrukcije), izrađenog od strane projektantske kuće "HIDRO-SIMP"D.O.O. iz Bijeljine za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
21.08.2015  ugovor o zakupu poslovnog prostora u Zvorniku za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
21.08.2015  Ugovor o pružanju usluga korištenja mehanizacije i prevoza za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
19.08.2015  Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda za radnike raspoređene na radna mjesta sa povećanim rizikom za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
15.08.2015  Aneks br.3 osnovnog ugovora o izvođenju radova za obezbjeđenje sredstava i opreme prilikom proglašenja redovne i vanredne odbrane od poplava u periodu 2014-31.07.2016. godini     Aneks
15.08.2015  Ugovor za izvođenje radova sanacije dijela bujičnog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina     Ugovor
14.08.2015  Ugovor o nabavciroba-održavanje pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u opštini Trebinje za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
14.08.2015  Ugovor o nabavci i montaži pumpe za vodu za navodnjavanje za potrebe Sektora za upravljanje oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u 2015. godini     Ugovor
14.08.2015  Ugovor o pružanju usluga redovnog godišnjeg servisa i popravke klima uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
10.08.2015  Ugovor o izvođenju radova uređenja brdskih potoka na području opštine Kostajnica     Ugovor
10.08.2015  Ugovor o izvođenju radova izgradnje nasipa za odbranu od velikih voda rječice Tavije i rijeke Une, za rekonstrukciju i izgradnju ulice Ranka Šipke u Kostajnici L=327,08     Ugovor
10.08.2015  Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrole vodoprivrednih obrazaca (PVN-2 i PVN-3)     Ugovor
10.08.2015  Ugovor o nabavci roba - novih računara, monitora, štampača, skenera i faks uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
07.08.2015  Ugovor o pružanju usluga izmjene i dopune glavnog projekta "Nadvišenje Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici" (projektna komponenta wa108), zbog potreba izdavanja građevinske dozvole za nadvišenje Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici u ukupnoj dužini od 14.700,00 m, akoji se prostire na teritorijama opštine Kozarska Dubica i Gradiška, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
06.08.2015  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje     Ugovor
06.08.2015  Ugovor o pružanju birotehničkih usluga za potrebe umnožavanja projektne dokumentacije koja se odnosi na "Projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u RS" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
06.08.2015  Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za rotacione kosačice i tarup za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini      Ugovor
06.08.2015  Ugovor o pružanju usluga prevoza i postavljanja rampi na Savskom nasipu na potezu od Savskog mosta u Rači do ušća GOK-a u Savu za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
04.08.2015  Ugovor o nabavci goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini (LOT2,LOT3,LOT4 i LOT7)     Ugovor
29.07.2015  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje     Ugovor
29.07.2015  Ugovor o tekućem održavanju i funkcionisanju osnovnih vodoprivrednih objekata - crpnih stanica na području opštine Novi Grad      Ugovor
29.07.2015  Ugovor o pružanju usluga revizije dokumenata obnovljene i inovirane karte erozije Republike Srpske u razmjeri 1:25 000     Ugovor
27.07.2015  Ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja i prezentovanja realizacije projekata, izradi video i foto materijala u okviru projekta sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
24.07.2015  Ugovor o pružanju usluga revizije tehničke dokumentacije "Preliminarna procjena poplavnog rizika u Republici Srpskoj"     Ugovor
21.07.2015  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma     Obrazac
20.07.2015  Ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektro opreme na crpnim stanicamai ustavnoj građevini JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
10.07.2015  Okvirni sporazum za pružanje geodetskih usluga u Republici Srpskoj u 2015. godini     Ugovor
08.07.2015  Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za održavanje radnih mašina (traktori IMT 5016 i IMT 549) koji se koriste na košenju objekata odbrane od poplava plavnog područja Semberije i Posavine za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
06.07.2015  Ugovor o pružanju usluga osiguranja vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
30.06.2015  Ugovor o pružanju usluga osiguranja radnika JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
30.06.2015  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, opština Modriča     Ugovor
30.06.2015  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta regulacije potok - obodnog kanala Liješanj u gradu Doboj     Ugovor
30.06.2015  Ugovor o nabavci materijala za izradu 40 (četrdeset) rampi koje se trebaju postaviti na Savske odbrambene nasipe, za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta uređenja korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselja Bare na dužini od 3 km     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o tekućem održavanju puteva kraj nasipa, obodnih i odvodnih kanala - šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala - Kozarska Dubica i Gradiška u 2015.godini     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015.godini     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o nabavci tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o nabavci potrošnog materijala i rezervnih dijelova za rotacione kosačice i bočni tarup FERRI TSE - 60, za potrebe podsektora plavnog područja Semberije i Posavine JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
23.06.2015  Ugovor o nabavci antivirusnog softvera Kaspersky za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
15.06.2015  Ugovor o servisiranju, održavanju i popravci motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
12.06.2015  Ugovor o nabavci trimera i motornih pila za košenje odbrambenih nasipa i sječu rastinja, kao potrošnog materijala, za potrebe podsektora plavnog područja Semberije i Posavine i podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
10.06.2015  Ugovor o pružanju usluga registracije vozila za potrebe podsektora područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
10.06.2015  Ugovor o nabavci guma za traktor IMT-5105 koji je angažovan na košenju vodoprivrednih objekata i za kamion TAM.260, za potrebe podsektora plavnog područja Semberije i Posavine JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
10.06.2015  Ugovor o pružanju usluga povezivanja udaljenih lokacija u VPN mrežu za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
10.06.2015  Ugovor o tekućem održavanju zaštitnog vodnog objekta crpne stanice "Đurići", MZ Vučilovac, Brčko Distrikt BIH u 2015. godini     Ugovor
05.06.2015  Ugovor o tekućem održavanju puteva kraj nasipa, obodnih i odvodnih kanala - šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala - Semberija u 2015. godini     Ugovor
04.06.2015  Sporazum o čuvanju labaratorijske opreme     Sporazum
04.06.2015  Ugovor o pružanju usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaštite od požara za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
03.06.2015  Ugovor o pružanju usluga popravke vodovodne mreže i kompletiranje hidrantskih ormarića za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
29.05.2015  Ugovor o zakupu poslovnog prostora     Ugovor
26.05.2015  Ugovor o pružanju usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
26.05.2015  Ugovor o izvođenju sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu crpne stanice Begov put Bijeljina     Ugovor
26.05.2015  Ugovor o nabavci sredstava zaštite od insekata (komaraca) i sredstava za suzbijanje korova za potrebe radnika raspoređenih na crpnim stanicama i ustavnim građevinama JU " Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
25.05.2015  Ugovor o ispitivanju kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2015. godini     Ugovor
22.05.2015  Ugovor o pružanju usluga redovnog godišnjeg pregleda i servisiranja protivpožarnih aparata i hidranata za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015.godini     Ugovor
22.05.2015  Ugovor o pružanju usluga renoviranja mokrih čvorova na crpnoj stanici Begov put i čuvarskoj kući Begov put za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
19.05.2015  Ugovor o nabavci robe za reprezentaciju za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
19.05.2015  Ugovor o pružanju usluga prevođenja dokumenata sa engleskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na engleski jezik za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
18.05.2015  Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina sektor za upravljanje ORS Trebišnjice u 2015. godini     Ugovor
15.05.2015  Ugovor o izradi elaborata: "Profilisanje i čišćenje dijela rijeke Zalomke radi povećanja propusne moći i sprječavanja izlijevanja vode na magistralni pu Gacko Nevesinje" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini- Sektor ORS Trebišnjice     Ugovor
15.05.2015 Ugovor o nabavci roba - znakovi upozorenja, zabrane i naredbi za potrebe JU VODE SRPSKE     Ugovor
12.05.2015  Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja i održavanja računarske i biro opreme za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina - Kancelarija za podsliv rijeke Vrbas u Banja Luci     Ugovor
29.04.2015  Ugovor o pružanju usluga zakupa sale za održavanje stručnih radionica sa uključenim ozvučenjem, video bimom i koktelom u pauzama za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
23.04.2015  Ugovor o pružanju usluga servisiranja računara, štampača, plotera i faks uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
21.04.2015  Ugovor o Servisiranju i nabavci sitne biro opreme za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Sektora za upravljanje ORS Trebišnjice u 2015. godini     Ugovor
21.04.2015  Ugovor o nabavci sigurnosnih prsluka za spasavanje u vodi za potrebe radnika koji su raspoređeni na radna mjesta rukovalac CS, rukovalac ustavom i ostale radnike za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Ugovor
20.04.2015  Ugovor o pranju motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015 godini     Ugovor
15.04.2015  Ugovor o nabavci metalnih polica (ormara) za potrebe Sektora za upravljanje ORS Trebišnjice u 2015. godini     Ugovor
15.04.2015  Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Sektor za upravljanje ORS Trebišnjice u 2015. godini     Ugovor
15.04.2015  Ugovor o isporuci Semberskih novina za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Ugovor
14.04.2015  Ugovor o čišćenju i održavanju higijene u područnoj kancelariji OR podsliva Vrbas u Banja Luci u 2015. godini     Ugovor
14.04.2015  Ugovor o pružanju usluga revizije glavnog projekta "Čišćenje rijeke Sane u granicama grada Prijedora (1.Faza od granice sa opštinom Oštra Luka do gradskog mosta u Prijedoru L=17.50)+5.00 uzvodno za opštinu Oštra Luka"     Ugovor
01.04.2015  Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina   Ugovor
 01.04.2015 Ugovor o pružanju usluga servisiranja dva službena vozila za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Sektor za upravljanje ORS Trebišnjice u 2015. godini   Ugovor

 01.04.2015 

Ugovor o pružanju usluga za poslove zaštite i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite

  Ugovor

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 132

Juče 175

Ove sedmice 846

Ovog mjeseca 2339

Ukupno 123185121

Trenutno je 46 posjetilaca i nema članova online