Pavilnik o izmjeni pravilnika o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih voda kao osnovice za utvrđivanje vodne naknade  Šifarnik S-11 kategorija obveznika vodne naknade ("Sl. Glasnik RS" broj 36/12):

 

Red. broj

Vrsta prihoda

       Naziv prihoda

1

722442

Naknada za zahvaćenu vodu za javno vodosnabdjevanje - pravna i fizička lica

2

722443

Naknada za zahvatanje vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu

3

722444

Naknada za zahvatanje vode za navodnjavanje

4

722445

Naknada za zahvaćene vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje

5

722446

Naknada za zagađenje voda - vlasnici ili korisnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate

6

722447

Naknada za zagađenje voda - subjekti koji ispuštaju otpadne vode

7

722448

Naknada za upotrebljenu vodu za proizvodnju električne energije korišćenjem hidroenergije - pravna i fizička lica

8

722463

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka

9

722464

Naknada za zahvatanje vode za uzgoj ribe 

10

722465

Naknada za zahvatanje vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane

11

722469

Naknada za zagađenu vodu - subjekti koji vrše uzgoj ribe

12

722457

Naknada za zagađenu vodu - subjekti koji proizvode, prodaju ili uvoze vještačka đubriva i hemikalije za zaštitu bilja

13

721221

Naknada za zakup javnog dobra - pravna i fizička lica

 

 

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 18 posjetilaca i nema članova online