Vodoprivredne laboratorije koje posjeduju Rješenje o odobrenju za rad izdato od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Naziv ovlaštene laboratorije /

rok važenja rješenja

nivo

laboratorije

Predmet odobrenja

doo "Insitut za vode" Bijeljina
Miloša Obilića 51 Bijeljina 055/203-567
www.institutzavode.com   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
rok važenja - nemaOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

1

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 1. Ovlaštenje: Ovlašten je da koordinira i sprovodi poslove stalne tehničke pomoći  na tržišnim principima laboratorijama nižeg nivoa, uključujući, pored ostalog i trening osoblja za monitoring površinskih, podzemnih i otpadnih voda.

Tehnološki fakultet Zvornik
Karakaj bb Zvornik 056/260-190
 broj odobrenja: 12.07.337-88/16  rok važenja - 31.03.2018.g

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2. Ovo odobrenje se odnosi na (fizičko hemijska ispitivanja in situ temp., pH, provodljivost, rstvoreni kiseonik, procenat zasićenja itd) ispitivanje osnovnih fizičko hemijskih elemenata kvaliteta i toksičnih organskih i neorganskih supstanci navedenih u Pravilniku o ispuštanju otpadnih voda u javnu kanalizaciju  44/01 kao i u Uredbi o klasifiikaciji i kategorizaciji vodotoka broj 42/01.

hidrobiološka ispitivanja i mikrobiološka ispitivanja. 

doo "Euroinspekt" Doboj
Osječani Doboj, 053/284-023        
rok važenja - 30.11.2018.g.Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2, a trenutno je osposobljen za:
1. Fizičko-hemijska ispitivanja  in situ (Temperatura, pH, Provodljivost, rastvoreni kiseonik)
2. Fiz. - hem. ispitivanja grupe parametara za koje su akreditovane metode u skladu sa Zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025:2006, ukoliko mjereno područje i medij odgovara zahtjevima Uredbe o kategorizaciji i klasifikaciji vodotoka u RS kao i Pravilnika o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju odnosno površinske vode Sl. gl. 42/01). 
3. Mikrobiološka ispitivanja površinskih i podzemnih voda 
4. mjerenja protoka površinskih i otpadnih voda

doo "MASTER" Banja Luka 

Dragana Bubuća 19b, Banja Luka 051/306-125 www.master.rs.com

rok važenja - 08.05.2018.g.

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2.  
a trenutno je osposobljen za:
1. Fizičko-hemijska ispitivanja  in situ (Temperatura, pH, Provodljivost, rastv. kiseonik, % zasicenja kiseonikom)
2. Fiz. - hem. ispitivanja  opštih hemijskih i fizičko hemijskih elemenata kvaliteta i toksičnih neorganskih supstanci navedenih u Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinskh voda kao i Uredbe o klasifikaciji voda i karakterizaciji vodotoka
3. Hidrobiološka ispitivanja
4. Toksikološka ispitivanja otpadnih voda
5. Mjerenje protoka površinskih i otpadnih voda (otvoreni tokovi)
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Banja Luka
Jovana Dučića 1, 78000 Banja Luka,  051/232-420
rok važenja - nema

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2.  

JP "Hidroelektrane na Trebišnjici"
Obala Luke Vukalovića 2, Trebinje
rok važenja -nema

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2.

doo "SISTEM QUALITAS" Pale
Magistralni put bb, Pale   057/224-955
rok važenja - nema

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2.

ad "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
Hajduk Stanka br 20. Bijeljina 055/226-460
rok važenja - nema

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2.

doo "IPIN" Bijeljina
Vidovdanska br. 48, Bijeljina, 055/215-237,
 
broj odobrenja: 12.07.-337-244/16
rok važenja - 31.05.2018.g. 

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2, a trenutno je osposobljen za:
1. Mjerenje protoka površinskih i otpadnih voda, kao i nivoa podzemnih voda,
2. Fizičko-hemijska ispitivanja  in situ (Temperatura, pH, provodljivost , procenat zasićenja kiseon., rastvoreni kiseonik),
2. Fiz. - hem. ispitivanja za koja laboratorija posjeduje opremu i prostorije osim za one navedene u pod tačkom 2. Specifične supstance, tabele 3. i Tabele 1. Aneksa 1. i cijelog Aneksa 2. Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, te pod tačkom 2. Specifične supstance, tabele 2. i tabele 1. Aneksa 1. i cijelog Aneksa 2. Pravilnik o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju, za koje je utvrđeno da ne posjeduje opremu i sredstva.

doo "UNIS Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara" Istočno Sarajevo

Magistralni put 64, 71420 Pale, 057/378-180

rok važenja - 31.10.2018. god.

Broj Rješenja 12.07.-337-489/16

2

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2, a trenutno je osposobljen za:
1. Fizičko-hemijska ispitivanja  in situ (Temperatura, pH, provodljivost i rastvoreni kiseonik, procenat zasićcenja kiseonikkom),
2. Grupu fizičko-hemijskih parametara pri ispitivanju uzoraka površinskih, podzemnih i otpadnih voda za koje laboratorija posjeduje odgovarajuće uređaje/opremu i raspolaže odgovarajućim kadrovima.
doo "GROSS" Gradiška PJ Srebrenica, Ispitna laboratorija
Sase bb, Srebrenica 75430
rok važenja - 03.10.2016
Broj Rješenja 12.07-337-402/14

Odobrenje: Ispitivanje kvaliteta voda, nivo laboratorije kategorije 2, a trenutno je osposobljen za:
1. Fizičko-hemijska ispitivanja  in situ (Temperatura, pH, provodljivost),
2. Fizičko hemijska ispitivanja grupe parametara za koje su akreditovane metode u skladu sa Zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025:2006, ukoliko mjerno područje i mediji odgovara zahtjevima uredbe o klasifikacije i kategorizacije vodotoka u RS, Pravlnika o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju odnosno površinske vode.
3. Mikrobiološka ispitivanja pov. i podzemnih voda.
4. Toksikološka ispitivanja otpadnih voda.
5. Mjerenje protoka površinskih i otpadnih voda, kao i nivoa podzemnih voda. 

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 25 posjetilaca i nema članova online