Ko su obaveznici plaćanja vodnih naknada ?

"Izvod iz Uredbe o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada (Sl.gl.RS br 53/11)"

Obveznici plaćanja vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama su:

a) pravna i fizička lica kao i ostali subjekti vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u cilju njenog korišćenja, i to:
1. vode za piće za javno vodosnabdijevanje
2. vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje vode
3. vode za navodnjavanje
4. vode za uzgoj ribe
5. vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
6. vode za druge namjene i druge slučajeve namjenjene za ljudsku upotrebu
 
b) pravna i fizička lica koja proizvode električnu energiju korišđenjem hidroenergije
 
c) pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji na bilo koji način zagađuju vode, zbog čega je potrebno vršiti zaštitu voda, kao što su:
1. vlasnici ili korisnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate
2. subjekti koji ispuštaju otpadne vode
3. subjekti koji vrše uzgoj ribe
4. subjekti koji proizvode, prodaju ili uvoze vještačka đubriva ili hemikalije za zaštitu bilja
 
d) pravna i fizička lica, kao i ostali subjekti koji vrše vađenje materijala iz vodotoka, i
 
e) pravna i fizička lica koja vrše zakup javnog vodnog dobra

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 27 posjetilaca i nema članova online