logo

Zaposleni

Filter
Prikaz # 
Ime Pozicija Telefon Opština Država Država
Milan Kikić,dipl. ek. direktor 055 / 201 -784 Bijeljina RS BiH
Slaviša Savić, dipl. inž. građ. pomoćnik direktora sektora za upravljanje ORS Save 055/201-784 Bijeljina RS BiH
Branko Čolić, dipl. inž. građ. pomoćnik direktora sektora za upravljanje ORS Trebišnjice 059 245 510 Trebinje RS
Rada Baričanin, dipl. ek. načelnik odjeljenja za finansijsko računovodstvene poslove 055/211-516 Bijeljina RS BiH
Miroslav Čvrgić, dipl. inž. građ. načelnik odjeljenja Bijeljina RS BiH
Slobodan Marilović, dipl. prav. načelnik odjeljenja Bijeljina RS BiH
Milenka Kuvač, dipl. ek. načelnik odjeljenja odljenja za obračun i praćenje vodnih naknada 055 / 209 412 Bijeljina RS BiH
Nebojša Nikolić, dipl. inž. tehn. načelnik odjeljenja 055/203-367 Bijeljina RS BiH
David Latinović, dipl. inž. građ. šef kancelarije 051/215-485 Banja Luka RS BiH
Ljiljana Janjić, dipl. inž. građ. šef kancelarije 052/240-330 Prijedor RS BiH
Violeta Janković, dipl. inž. polj. šef kancelarije 053/200-570 Doboj RS BiH
Ljiljana Đurković, dipl. ek. Pomoćnik direktora sektora za ekonomsko pravne poslove Bijeljina RS BiH

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 131

Juče 175

Ove sedmice 845

Ovog mjeseca 2338

Ukupno 123185120

Trenutno je 38 posjetilaca i nema članova online